Geen winstoogmerk

Een ANBI mag geen winst maken met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten. Een instelling die commerciële tarieven vraagt voor deze activiteiten kan geen ANBI zijn.

Wanneer mag een ANBI winst maken?

Een ANBI mag wél winst maken uit een commerciële activiteit, naast de algemeen nuttige activiteiten. Voorwaarde is dat de winst uit de commerciële activiteit ten goede komt aan het algemeen nut.

Voorbeeld

Een museum heeft een eigen winkel. De opbrengst van die winkel besteedt het museum helemaal aan museumactiviteiten voor het algemeen nut.

Het is niet voldoende om alleen in de statuten op te nemen dat de commerciële activiteiten uitgevoerd worden voor de financiering van het algemeen nut. Bij de beoordeling of uw instelling een ANBI is kijken wij naar alle activiteiten van uw instelling.

             

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.