Beperkt eigen vermogen

Het eigen vermogen van een ANBI moet beperkt blijven.

Bestedingscriterium

Een ANBI mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk voor het doel van de ANBI. Dit heet het 'bestedingscriterium'. Met het bestedingscriterium wordt niet-redelijke vermogensvorming (oppotten van vermogen) voorkomen.

Welk vermogen mag een ANBI in ieder geval aanhouden?

  • Vermogen dat als legaat (via een erfenis) of schenking is ontvangen. Voorwaarde is dat de overledene of schenker heeft bepaald dat alleen het rendement uit dat vermogen mag worden gebruikt voor het doel van de ANBI. Zo'n vermogen wordt ook wel stamvermogen genoemd. Vaak wordt door de schenker of overledene in een testament bepaald dat het stamvermogen zijn waarde moet behouden door middel van jaarlijkse correctie vanwege inflatie. Daarmee moet de ANBI dan ook rekening houden bij besteding van de beschikbare rendementen. Het resterende jaarrendement moet worden besteed voor het doel van de ANBI en mag niet als vermogen worden aangehouden.
  • Vermogen dat nodig is voor het doel van de ANBI. Denk bijvoorbeeld aan een door een ANBI in stand te houden natuurgebied of gebedshuis.
  • Vermogen dat nodig is om een doel te realiseren. Bijvoorbeeld een eigen bedrijfspand of een eigen opslagplaats voor hulpgoederen.
  • Een redelijk vermogen dat nodig is om de continuïteit te waarborgen. Hierbij mag de ANBI rekening houden met schommelingen in de inkomsten of toekomstige rendementen.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.