Tijdelijke uitzending of overplaatsing

Staat uw woning leeg omdat u tijdelijk bent uitgezonden of overgeplaatst? Gedurende uw uitzending of overplaatsing is uw woning een eigen woning. U moet ook een eigenwoningforfait optellen bij uw inkomsten.

Bij tijdelijke uitzending of overplaatsing gelden de volgende vaste percentages en bedragen:

2018

WOZ-waarde Eigenwoningforfait
Niet meer dan € 1.060.000 1,15% van de WOZ-waarde
Meer dan € 1.060.000 € 12.190 + 2,35% van de WOZ-waarde boven € 1.060.000

2017

WOZ-waarde Eigenwoningforfait
Niet meer dan € 1.060.000 1,25% van de WOZ-waarde
Meer dan € 1.060.000 € 13.250 + 2,35% van de WOZ-waarde boven € 1.060.000

2016

WOZ-waarde Eigenwoningforfait
Niet meer dan € 1.050.000 1,25% van de WOZ-waarde
Meer dan € 1.050.000 € 13.125 + 2,35% van de WOZ-waarde boven € 1.050.000

Voorbeeld

U hebt een woning met een WOZ-waarde van € 300.000. Met ingang van 1 januari 2016 wordt u voor 2 jaar uitgezonden naar China. Hier verblijft u in een hotel. In de periode dat u in China bent woont er niemand in uw woning. U betaalt jaarlijks € 15.000 hypotheekrente.

Over de periode dat u in China woont telt u een eigenwoningforfait van € 3.750 op bij uw inkomen. De betaalde rente van € 15.000 mag u onder de eigen woning aftrekken.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.