Ik heb een verbouwingsdepot - wat mag ik aftrekken van de belasting?

De financieringskosten mag u in 1 keer aftrekken. De rente die u betaalt over uw lening is 2 jaar aftrekbaar. Dit noemen we de tweejaarsregeling.

De tweejaarstermijn gaat in vanaf openen verbouwingsdepot

U mag vanaf dát moment de rente aftrekken.

Uw renteaftrek in de 1e 2 jaar

Over het bedrag van uw lening dat in depot staat, krijgt u rente én betaalt u rente. De 1e 6 maanden is de rente die u betaalt over uw lening aftrekbaar. Dit verlaagt dus uw inkomen (box 1). De rente die u krijgt uit het depot, gaat niet af van de rente die u betaalt.

De volgende 18 maanden gaat de rente die u krijgt uit het depot, wél af van de rente die u betaalt. Het bedrag dat dan overblijft, is aftrekbaar.

Na 2 jaar verandert uw renteaftrek

De rente die u op deze lening betaalt, is na 2 jaar niet meer aftrekbaar. De rente die u krijgt, is ook niet belast.

Gebruikt u alsnog (een deel van) het geld voor de verbouwing? Dan is de betaalde rente over (dat deel van) het geld aftrekbaar. De rente die u krijgt, is niet belast.

Als er nog geld in uw verbouwingsdepot staat, is dat een schuld die uw vermogen (box 3) verlaagt.

Als u de 2-jaarsregeling niet wilt gebruiken

Dan zijn alleen de rente en kosten aftrekbaar over het deel van de lening dat u daadwerkelijk hebt gebruikt voor het onderhoud en de verbouwing van uw woning.

Gebruikt u een deel van de lening (nog) niet? Dan is dat een schuld die uw vermogen (box 3) verlaagt. De rente die u krijgt over dit deel van de lening is niet belast.

Uw aftrek wordt automatisch berekent in uw belastingaangifte

Op het scherm 'Hypotheken en andere schulden' vult u de gegevens van uw lening in.

Op het scherm 'Bankrekeningen en andere bezittingen' vult u bij 'Bouwdepots' de gegevens in van de rekening waar het geleende geld op staat. Onder andere dat het gaat om een verbouwingsdepot.

Daarna wordt automatisch berekend hoeveel rente u mag aftrekken.

Bewaar alle rekeningen en bonnen

U moet wel kunnen bewijzen dat u de lening hebt gebruikt voor de verbouwing. Bewaar daarom alle rekeningen en bonnen die te maken hebben met de verbouwing.

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.