Hoe werkt het eigenwoningforfait?

Het eigenwoningforfait is een bedrag dat in de aangifte inkomstenbelasting bij uw inkomen wordt geteld. Maar alleen als u een koopwoning hebt. Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van uw huis.

Hoe hoog is mijn eigenwoningforfait?

In uw online aangifte berekenen wij het eigenwoningforfait voor u. Wilt u het bedrag alvast zelf berekenen voor 2017? Gebruik dan de tabel:

Tabel eigenwoningforfait 2017

Woningwaarde

Eigenwoningforfait

meer dan

niet meer dan

-

€ 12.500

0%

€ 12.500

€ 25.000

0,30%

€ 25.000

€ 50.000

0,45%

€ 50.000

€ 75.000

0,60%

€ 75.000

€ 1.060.000

0,75%

€ 1.060.000

-

€ 7.950 + 2,35% van de waarde van de woning boven € 1.060.000

Geen of een kleine eigenwoningschuld?

Betaalt u geen of weinig hypotheekrente omdat u geen of een kleine eigenwoningschuld hebt? Dan is het eigenwoningforfait meestal hoger dan de aftrekbare kosten. U krijgt dan een aftrek op het eigenwoningforfait omdat u geen of een kleine eigenwoningschuld hebt.

U krijgt deze aftrek mogelijk niet als u:

Hoe werkt de aftrek?

De aftrek is meestal gelijk aan het verschil tussen het eigenwoningforfait en de aftrekbare kosten zoals de rente. Dit wordt verrekend bij uw aangifte, zodat u per saldo geen belasting over het eigenwoningforfait van de eigen woning betaalt.

Voorbeeld

Uw eigenwoningforfait is € 1.200 en u trekt € 1.000 hypotheekrente af. 

Dan zou de bijtelling zijn: € 1.200 - € 1.000 = € 200.

Maar omdat uw forfait hoger is dan de kosten, verminderen we de bijtelling met € 200. Zo tellen we geen bedrag bij voor uw eigen woning.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.