Hoeveel vrijstelling heb ik voor de erfbelasting?

Dat hangt af van uw relatie met de overledene.

Relatie met overledene.
U bent:
Bedrag van uw vrijstelling in 2017

Partner

€ 638.089

Kind of kleinkind

€ 20.209

Ouder

€ 47.859
(Erven beide ouders? Dan is de vrijstelling voor u samen € 47.859.)

Kind met een handicap

€ 60.621

Andere erfgenaam
(waaronder broer en zuster)

€ 2.129

Is de waarde van uw erfenis lager  dan uw vrijstelling? Dan betaalt u geen  erfbelasting.

Is de waarde van uw erfenis hoger  dan uw vrijstelling? Dan betaalt u erfbelasting over het bedrag dat boven uw vrijstelling uitkomt.

Hebt u in 2016 een erfenis gehad? Bekijk dan de vrijstellingen in 2016.

Erft u een onderneming?

Dan betaalt u minder of geen erfbelasting als u de onderneming voortzet en gebruikmaakt van de bedrijfsopvolgingsregeling.

Hoeveel erfbelasting betaalt u?

Dat berekent u met onze rekenhulp.

Rekenhulp Erfbelasting

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.