Adreswijziging doorgeven

Particulier

Als u verhuist, hoeft u meestal geen adreswijziging aan ons door te geven. U geeft uw verhuizing door aan de gemeente. Wij krijgen uw nieuwe woonadres automatisch van de gemeente. In 2 gevallen moet u uw verhuizing wel aan ons melden:

 • U krijgt huurtoeslag.
  Hebt u huurtoeslag, dan geeft u uw adres door aan de gemeente, maar moet u binnen 4 weken wel de nieuwe huur aan ons doorgeven. Dat kan met Mijn toeslagen.
 • Wonen in het buitenland.
  U woont buiten Nederland / u verhuist naar een ander land dan Nederland.
  Geef uw adreswijziging aan ons door met het
  formulier: Adreswijziging buiten Nederland doorgeven.

Contactpersoon van de overledene

Bent u contactpersoon voor een overledene en verhuist u? Neem dan contact op met het Serviceteam nabestaanden en schenken: 0800 - 235 83 54.

Wilt u een nieuwe contactpersoon doorgeven? Dan kunt u dat alleen schriftelijk doen. Stuur een brief naar:

Belastingdienst/CAP
Postbus 2891
6401 DJ Heerlen

Vermeld in uw brief:

 • naam, burgerservicenummer, adres en telefoonnummer van de nieuwe contactpersoon
 • naam en burgerservicenummer van de overledene

Laat de nieuwe contactpersoon de brief ook ondertekenen.

Correspondentieadres bij schenking

Hebt u via de aangifte schenkbelasting uw correspondentieadres aan ons doorgegeven en verhuist u? Neem dan contact op met het Serviceteam nabestaanden en schenken: 0800 - 235 83 54. 

Ander postadres?

Wilt u de post (tijdelijk) ontvangen op een ander postadres? Stuur dan een schriftelijk verzoek naar uw belastingkantoor. Vermeld daarin uw naam, burgerservicenummer, woonadres, het andere postadres én dat u onze post wilt ontvangen op dat andere postadres. Vergeet niet een kopie van uw paspoort mee te sturen. 

Binnen 5 werkdagen ontvangt u van ons een brief op het adres dat wij nu van u hebben. 
In deze brief vragen wij u uw wijziging van het andere (tijdelijke) postadres te bevestigen.

Postadres wijzigen in woonadres?

Wilt u de post weer ontvangen op het adres waar u bent ingeschreven bij uw gemeente (uw woonadres - vroeger bevolkingsregister, nu uw adres volgens de BasisRegistratie Personen, de BRP)? En niet meer op uw postadres? Stuur een brief aan uw belastingkantoor. Vermeld daarin uw naam, burgerservicenummer, postadres en woonadres, en dat u onze post wilt ontvangen op uw woonadres. Vergeet niet een kopie van uw paspoort mee te sturen.

Wij verwerken dit verzoek binnen 5 werkdagen. 
U ontvangt geen bevestiging van de verwerking.

Zakelijk

Als uw onderneming verhuist, geeft u dit door aan de Kamer van Koophandel. De Kamer van Koophandel geeft de adreswijziging aan ons door.

Geldt voor uw onderneming geen inschrijfplicht bij de Kamer van Koophandel (dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een fiscale eenheid)? En uw onderneming verhuist? Geef dan uw adreswijziging door aan uw belastingkantoor.

Geeft u een verandering door van uw zakelijk postadres?
Dan veranderen we dat wel in onze administratie, maar sturen u daarvan geen bevestiging.

Heeft uw onderneming te maken met de Douane? Neem dan enkele maanden vóór de verhuizing contact op met uw aanspreekpunt bij de Douane.

Let op!

Is het postadres niet hetzelfde als het adres waar uw onderneming is gevestigd? Wij sturen dan sommige post, zoals een dwangbevel of gebruikersnaam en wachtwoord, toch naar het vestigingsadres van uw onderneming.

Algemeen nut beogende instelling (ANBI)

Wij sturen de correspondentie voor een ANBI naar het vestigingsadres als er bij ons geen ander adres bekend is. Ontvangt u de post graag op een ander adres? Geef dat dan door aan het belastingkantoor waar de ANBI onder valt.

Bewindvoerder

Bent u beschermingsbewindvoerder en wilt u dat wij de post die voor uw klant is bedoeld naar u sturen? Of wilt u de post voor uw klant niet meer ontvangen? Gebruik daarvoor het formulier Aanmelden/wijzigen of beëindigen Beschermingsbewind.

Wanneer krijgt u bericht?

U krijgt bericht binnen 2 weken nadat wij uw formulier hebben ontvangen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.