Welke opvangkosten krijg ik vergoed?

Gaan uw kinderen naar de opvang? Het hangt af van uw situatie hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt.

Maximaal 230 uur

Per kind krijgt u voor maximaal 230 uur kinderopvangtoeslag. Kijk wat uw situatie is en voor hoeveel uur u per maand kinderopvangtoeslag kunt krijgen.

Maximumuurtarief

Wij vergoeden de kosten voor kinderopvang tot een maximaal bedrag. Wat het maximum is, hangt af van de soort opvang. Lees meer bij Maximumuurtarief 2019.

Meer kinderen naar de opvang

Hebt u meer kinderen die naar de opvang gaan? Dan krijgt u voor het kind met de meeste opvanguren de laagste vergoeding. Dit kind noemen we het 1e kind. Dit hoeft dus niet uw oudste kind te zijn.

Is het aantal opvanguren gelijk, dan is het kind met de hoogste opvangkosten het 1e kind. Deze kosten staan op de rekeningen die u van uw kinderopvang krijgt.

Zijn het aantal opvanguren en de opvangkosten voor uw kinderen gelijk? Dan bepalen wij wie het 1e kind is.

Bijdrage van de gemeente

Betaalt de gemeente mee aan de opvang? Voor dit deel kunt u geen toeslag krijgen. U krijgt alleen toeslag voor de uren die u zélf betaalt.

Proefberekening

Wilt u weten hoeveel kinderopvangtoeslag kunt krijgen? Maak dan een proefberekening.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.