Maximumuurtarief

Wij vergoeden de kosten voor kinderopvang tot een maximaal bedrag. Dit is het maximumuurtarief. Wat het maximum is, hangt af van de soort opvang.

 

Opvanginstelling

Soort opvang

Maximum
uurtarief

Kindercentrum

Dagopvang

€ 8,02

Buitenschoolse opvang

(BSO)

€ 6,89

Gastouderopvang

Dagopvang

€ 6,15

Buitenschoolse opvang

(BSO)

€ 6,15

Betaalt u meer dan het maximumuurtarief? Dan krijgt u voor de kosten boven het maximumuurtarief geen kinderopvangtoeslag. Is uw kinderopvang goedkoper, dan krijgt u over dat goedkopere uurtarief kinderopvangtoeslag.

Voorbeelden

  • De dagopvang bij het kindercentrum kost € 5,75 per uur. U krijgt over dit volledige uurtarief kinderopvangtoeslag.
  • Uw buitenschoolse opvang (BSO) in het kindercentrum kost € 7,25 per uur. Uw kinderopvangtoeslag wordt berekend over € 6,89. Over de resterende € 0,36 krijgt u geen toeslag.
  • Uw kind gaat voor buitenschoolse opvang naar een gastouder. De uurprijs is € 7. De toeslag wordt berekend over € 6,15. Over de resterende € 0,85 krijgt u geen toeslag.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.