Iemand in mijn huishouden wordt thuis verzorgd

Hebt u, of heeft uw toeslagpartner of medebewoner verzorging nodig? En kan de verzorging thuis plaatsvinden in plaats van in een verpleeghuis of verzorgingstehuis? Dan tellen wij een persoon minder mee voor uw huurtoeslag. Dit geldt ook als u een meerderjarig kind of een ouder bij u thuis verzorgt.

Voorwaarden

  • Degene die thuis wordt verzorgd, is geen kind onder de 18 jaar.
  • Het voordeel uit sparen en beleggen van de persoon die wij niet meetellen, is maximaal € 4.202 per jaar. U hebt voordeel uit sparen en beleggen als u inkomstenbelasting betaalt over uw vermogen. Zie: Hoogte van mijn vermogen.
  • Het gezamenlijke inkomen is maximaal € 46.100. Dit is inclusief het inkomen van de persoon die wij niet meetellen.

Wie telt niet mee voor de huurtoeslag?

Als u huurtoeslag aanvraagt, moet u iedereen in uw huishouden opgeven. Wij bepalen vervolgens welke bewoner we niet meetellen voor de huurtoeslag. Van die persoon tellen we ook het inkomen en vermogen niet mee. Wij kiezen de situatie die voor u het gunstigst is.

De aanvrager van de huurtoeslag tellen we wel altijd mee, dus ook zijn inkomen en vermogen. Het maakt daarbij niet uit of deze persoon degene is die verzorging nodig heeft.

Hoe geef ik dit door?

Krijgt u nog geen huurtoeslag? Vraag de toeslag dan aan met Mijn toeslagen. U krijgt van ons een beschikking waarbij wij nog geen rekening hebben gehouden met uw bijzondere situatie. Het kan ook een afwijzing zijn van uw aanvraag. Nadat u deze beschikking hebt gekregen, geeft u uw bijzondere situatie door met het formulier Verzoek bijzondere situatie huurtoeslag.

Krijgt u al huurtoeslag? En hebben wij nog geen rekening gehouden met uw bijzondere situatie? Geef dit dan door met het formulier Verzoek bijzondere situatie huurtoeslag. Dan passen wij uw huurtoeslag aan. 

Hebt u de definitieve berekening al gekregen? Geef de bijzondere situatie door met het formulier Verzoek bijzondere situatie huurtoeslag. Doe dit binnen 6 weken na de datum van de definitieve berekening.

Bewijs

Stuur een kopie mee van het indicatiebesluit van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) waarin staat dat u, uw toeslagpartner of medebewoner een indicatie heeft op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz).

Hebt u een CIZ-indicatie van 2014 of eerder waarin staat dat u, uw toeslagpartner of medebewoner een indicatie heeft voor de functie ‘verblijf’? En hebben wij vanwege deze verzorgingssituatie een bijzondere berekening toegepast voor uw huurtoeslag 2015? Stuur hier dan een kopie van. Dan gebruiken wij deze ‘oude’ indicatie ook voor de bijzondere berekening huurtoeslag 2018.

Een verklaring van een huisarts of een andere verklaring is niet geldig.

Let op!

Stuur een kopie van het bewijsstuk mee. Originelen sturen we niet terug.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.