Motorrijtuigenbelasting

Als u een motorrijtuig (personenauto, bestelauto, vrachtauto, autobus of motor) op uw naam zet, doet u gelijk aangifte voor de motorrijtuigenbelasting. Korte tijd later krijgt u automatisch een rekening met een acceptgiro toegestuurd. Daarop staat het bedrag dat u aan motorrijtuigenbelasting moet betalen. Het maakt daarbij niet uit of u met het motorrijtuig gebruikmaakt van de weg of dat dit stilstaat op privéterrein.

Let op!

U blijft zelf verantwoordelijk voor het op tijd betalen van motorrijtuigenbelasting. Hebt u een motorrijtuig op uw naam laten zetten en krijgt u niet binnen 1 maand een rekening van ons? Neem dan contact met ons op.

Hoeveel motorrijtuigenbelasting betaal ik?

Hoeveel motorrijtuigenbelasting u moet betalen hangt af van het soort motorrijtuig dat u hebt. Daarnaast zijn onder andere de volgende factoren van invloed:

  • het gewicht
  • de brandstof
  • hoe milieuvervuilend het motorrijtuig is
  • in welke provincie de houder is gevestigd

Wilt u weten hoeveel motorrijtuigenbelasting u precies moet betalen? Maak dan een berekening met de rekenhulp Hoeveel motorrijtuigenbelasting moet ik betalen?

De motorrijtuigenbelasting voor uw vrachtauto staat in de tabellen bij Motorrijtuigenbelasting vrachtauto.

Hoe betaal ik mijn motorrijtuigenbelasting?

U kunt uw motorrijtuigenbelasting betalen via een automatische incasso of met een acceptgiro.

Betaal op tijd

U  moet de motorrijtuigenbelasting op tijd betalen. De uiterste betaaldatum staat op de rekening die wij u sturen. Als u niet, niet volledig of te laat betaalt, kunt u een naheffingsaanslag krijgen. Als u ons machtigt de motorrijtuigenbelasting automatisch af te schrijven, voorkomt u dat u niet op tijd betaalt en een naheffingsaanslag met boete krijgt.

Er wordt gecontroleerd

Wij controleren intensief. Daarbij gebruiken wij onder andere camerabeelden, douanegegevens en inlichtingen van de politie, zoals bekeuringen en processen-verbaal. We kijken één volledig jaar terug. Als na controle blijkt dat u geen of te weinig motorrijtuigenbelasting hebt betaald, krijgt u een naheffingsaanslag met een boete die even hoog is als de aanslag. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als we constateren dat u de inbouw van een gasinstallatie niet hebt doorgegeven aan de RDW. Of als u gebruikmaakt van de weg tijdens de schorsing van de tenaamstelling in het kentekenregister.

Naheffingsaanslag

Als u de motorrijtuigenbelasting niet, niet volledig of te laat betaalt, kunt u een naheffingsaanslag krijgen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen een naheffingsaanslag of een afwijzing van uw verzoek voor een vrijstelling of bijzonder tarief. Wijzen wij uw bezwaar of verzoek af en bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken na de datum van de afwijzing in beroep gaan bij de rechtbank.

Vrijstelling

Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, krijgt u vrijstelling. Dit betekent dat u geen of minder motorrijtuigenbelasting betaalt.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.