Veranderingen in de loonheffingskorting voor niet-inwoners van Nederland

Vanaf 1 januari 2019 wordt bij de berekening van de loonbelasting van niet-inwoners van Nederland voor een kleiner bedrag rekening gehouden met heffingskortingen.

Heffingskortingen

De loonbelasting en de inkomstenbelasting kennen heffingskortingen, zoals de arbeidskorting, ouderenkorting en algemene heffingskorting. Deze heffingskortingen bestaan uit een belastingdeel en een premiedeel. Tot 1 januari 2019 ontvangt iedereen die onder de loonbelasting valt en in Nederland sociaal verzekerd is, zowel het belastingdeel als het premiedeel van de heffingskortingen.

Vanaf 1 januari 2019 ontvangen niet-inwoners niet langer het belastingdeel van de heffingskortingen. Het premiedeel van de heffingskortingen ontvangen zij nog wel, mits ze in Nederland sociaal verzekerd zijn. Voor de arbeidskorting geldt hierop een uitzondering. Werknemers die inwoner zijn van een land in de EU of EER, Zwitserland of de BES-eilanden ontvangen ook het belastingdeel van de arbeidskorting.

Kwalificerend buitenlands belastingplichtigen

Kwalificerend buitenlands belastingplichtigen hebben nog wel recht op het belastingdeel van de heffingskortingen. Zij kunnen dit via de aangifte inkomstenbelasting terugvragen.

Voor buitenlands belastingplichtigen waarvan in een eerder jaar gebleken is dat zij kwalificerend buitenlands belastingplichtigen zijn en waarvan de situatie niet is gewijzigd, is het mogelijk om een voorlopige aanslag 2019 aan te vragen. Daarmee kunnen zij alvast de heffingskortingen uit laten betalen waar wel recht op bestaat, maar die in de loonbelasting niet zijn toegepast.

Inwoners van België

Als inwoner van België hebt u recht op de arbeidskorting. Als u inkomen hebt uit Nederland, hebt u ook recht op het belastingdeel van de algemene heffingskorting. Het kan zijn dat uw werkgever of uitkeringsinstantie bij de berekening van uw loon al rekening houdt met de algemene heffingskorting. U kunt dit navragen bij uw werkgever of uitkeringsinstantie.

Heeft uw werkgever of uitkeringsinstantie al rekening gehouden met het belastingdeel van de algemene heffingskorting? Dan kunt u beter géén voorlopige aanslag aanvragen. U ontvangt anders het belastingdeel van de algemene heffingskorting dubbel: via uw loonstrook en via uw voorlopige aanslag. U moet het dubbel ontvangen bedrag dan bij uw aangifte inkomstenbelasting weer terugbetalen.

Geen automatische voorlopige aanslag over 2019

Door de wijzigingen in de loonheffingskorting ontvangen buitenlands belastingplichtigen geen automatische voorlopige aanslag over 2019. U kunt een voorlopige aanslag aanvragen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.