Belastingdienst

Veelgestelde vragen

Als een mobiliteitsbureau een loopbaanscan bij mijn werknemer afneemt, is dit dan een arbovoorziening waarvoor een nihilwaardering geldt?
Als een mobiliteitsbureau een loopbaanscan bij mijn werknemer afneemt, is dit dan een arbovoorziening waarvoor een nihilwaardering geldt?

Nee, een loopbaanscan is geen arbovoorziening. Er geldt geen nihilwaardering voor zo'n scan. U kunt de loopbaanscan wel onbelast vergoeden of verstrekken (gerichte vrijstelling).

Zie ook 

 

Als er aan het eind van het jaar nog vrije ruimte over is, kan ik dat dan gebruiken voor onbelaste bonussen? En mag dat met terugwerkende kracht?
Als er aan het eind van het jaar nog vrije ruimte over is, kan ik dat dan gebruiken voor onbelaste bonussen? En mag dat met terugwerkende kracht?

Als het gebruikelijk is de bonussen onder de eindheffing te laten vallen, kunt u het restant van de vrije ruimte gebruiken voor onbelaste bonussen. U moet de bonussen dan ook toetsen aan de gebruikelijkheidstoets (zie Loon).

Vergoedingen of verstrekkingen van maximaal € 2.400 per persoon per jaar beschouwen wij in ieder geval als gebruikelijk. Naast een algemene kostenvergoeding van € 2.400 per jaar mag u specifieke gebruikelijke vergoedingen of verstrekkingen geven, zoals een vergoeding voor de telewerkplek of een kerstpakket.

Afgezien van een paar uitzonderingen, kiest u zelf welke vergoedingen en verstrekkingen u als eindheffingsloon onderbrengt in uw vrije ruimte. Voor het onderbrengen van deze vergoedingen en verstrekkingen hoeft uw werknemer niet eerst zelf kosten te maken. Als u gebruikmaakt van de werkkostenregeling, toetsen wij niet of er een relatie is tussen uw vergoeding en kosten die uw werknemer maakt.

U kunt de bonussen niet met terugwerkende kracht (in vorige aangiftetijdvakken) onderbrengen in uw vrije ruimte. Binnen de werkkostenregeling bepaalt u uiterlijk op het moment van vergoeden of verstrekken of u de vergoeding of verstrekking in de vrije ruimte onderbrengt door deze als eindheffingsloon in uw administratie op te nemen. Hebt u eenmaal een keuze gemaakt, dan is die keuze definitief.

Als ik mijn werknemer een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering verstrek of vergoed, is dat dan belast loon?
Als ik mijn werknemer een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering verstrek of vergoed, is dat dan belast loon?

Ja, dat is belast loon.

Als u uw werknemer een aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders verstrekt, is dit een aanspraak die tot het loon behoort. Maar u kunt dit loon ook als eindheffingsloon onderbrengen in uw vrije ruimte. De waarde van de aansprak is het bedrag dat u per loontijdvak voor uw werknemer stort bij de verzekeringsmaatschappij of het fonds. Als de verzekering wordt uitgekeerd, is de uitkering onbelast.

Als uw werknemer zelf de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering heeft gesloten, is de vergoeding van de premie loon van de werknemer. Maar u kunt dit loon ook als eindheffingsloon onderbrengen in uw vrije ruimte. Als de verzekering wordt uitgekeerd, is de uitkering onbelast.

Begin 2014 waren we nog niet klaar voor de werkkostenregeling. Nu wel. Kunnen we de werkkostenregeling met terugwerkende kracht per 1 januari 2014 laten ingaan?
Begin 2014 waren we nog niet klaar voor de werkkostenregeling. Nu wel. Kunnen we de werkkostenregeling met terugwerkende kracht per 1 januari 2014 laten ingaan?

Nee, dat kan niet. De keuze voor een regeling geldt voor het hele kalenderjaar. U kunt dus pas per 1 januari 2015 gebruikmaken van de werkkostenregeling.

 

De kosten van tijdelijk verblijf zijn vrijgesteld. Maar wat is tijdelijk verblijf?
De kosten van tijdelijk verblijf zijn vrijgesteld. Maar wat is tijdelijk verblijf?

Van tijdelijk verblijf is bijvoorbeeld sprake bij verblijf van ambulante werknemers tijdens een dienstreis. Ook als het redelijk is dat uw werknemer (nog) niet bij de plaats van zijn werk gaat wonen, is er sprake van tijdelijk verblijf. Dit is bijvoorbeeld het geval bij tijdelijke projecten of zolang de werknemer in de wettelijke proeftijd zit.

Zie ook

Geldt de vrije ruimte van 1,5% per kalenderjaar of (gebroken) boekjaar?
Geldt de vrije ruimte van 1,5% per kalenderjaar of (gebroken) boekjaar?

De vrije ruimte - 1,5% van het totale fiscale loon van uw werknemers - geldt per kalenderjaar.

Hoe bereken ik mijn vrije ruimte en hoe toets ik de vergoedingen en verstrekkingen hieraan?
Hoe bereken ik mijn vrije ruimte en hoe toets ik de vergoedingen en verstrekkingen hieraan?


Voor het bepalen van uw vrije ruimte en het toetsen van uw vergoedingen en verstrekkingen aan die vrije ruimte kunt u kiezen uit 3 methoden:

 • methode 1
  U schat uw vrije ruimte op basis van het voorafgaande kalenderjaar, u toetst gedurende het lopende jaar en u herrekent na afloop van het jaar.
 • methode 2
  U schat uw vrije ruimte op basis van het voorafgaande kalenderjaar, u toetst per aangiftetijdvak van het lopende jaar en u herrekent na afloop van het jaar.
 • methode 3
  U berekent uw vrije ruimte per aangiftetijdvak van het lopende kalenderjaar en u toetst ook per aangiftetijdvak van het lopende jaar.

Kijk voor een uitgebreide toelichting bij: Hoe werkt de vrije ruimte?

Een startende ondernemer moet methode 3 gebruiken, omdat hij in het voorafgaande kalenderjaar geen fiscaal loon heeft.

Hoe ga ik om met verstrekkingen waarvan ik de factuur nog niet heb voor afloop van de aangiftetermijn? Ik organiseerde eind 2013 een eindejaarsfeest en kreeg de factuur in februari 2014.
Hoe ga ik om met verstrekkingen waarvan ik de factuur nog niet heb voor afloop van de aangiftetermijn? Ik organiseerde eind 2013 een eindejaarsfeest en kreeg de factuur in februari 2014.

Om binnen de werkkostenregeling loon in natura te waarderen, hebt u inderdaad het bedrag inclusief btw van de inkoopfactuur nodig. Maar u moet ook op tijd aangifte loonheffingen doen. Daarom baseert u de aangifte op de offerte of op een redelijke schatting. Nadat u de factuur hebt ontvangen, corrigeert u zo nodig de eerdere aangifte.

Hoe kan ik mijn werknemer een ov-kaart ter beschikking stellen, terwijl de kaart op naam van de werknemer staat?
Hoe kan ik mijn werknemer een ov-kaart ter beschikking stellen, terwijl de kaart op naam van de werknemer staat?

Dat de kaart op naam van uw werknemer staat, speelt geen rol. Het gaat erom dat de kaart uw eigendom blijft. Dit betekent dat uw werknemer de kaart bij u inlevert bij ingrijpende veranderingen in zijn reisomstandigheden. Bijvoorbeeld:

 • Uw werknemer krijgt een auto van de zaak en gebruikt deze auto voor zijn zakelijke reizen.
 • U of uw werknemer verhuist, waardoor uw werknemer het abonnement of de kaart niet meer voor zakelijke reizen gebruikt.
 • De dienstbetrekking met uw werknemer eindigt.
Hoe moet ik de gebruikelijkheidstoets uitvoeren?
Hoe moet ik de gebruikelijkheidstoets uitvoeren?

De gebruikelijkheidstoets is voor bijzondere situaties. Maar als u twijfelt, gaat u als volgt te werk:

 1. U beoordeelt iedere vergoeding of verstrekking op (on)gebruikelijkheid.
 2. U beoordeelt in de loop van het kalenderjaar het totaal van alle vergoedingen en verstrekkingen. Als dit totaal meer dan 30% ongebruikelijk is, is het bedrag boven de 30%-grens loon van de werknemer. Dat kan dus ook al bij de 1e vergoeding of verstrekking het geval zijn.

Vergoedingen of verstrekkingen van maximaal € 2.400 per persoon per jaar beschouwen wij in ieder geval als gebruikelijk. Naast een algemene kostenvergoeding van € 2.400 per jaar mag u specifieke gebruikelijke vergoedingen of verstrekkingen geven, zoals een vergoeding voor de telewerkplek of een kerstpakket.

Hoe weet ik of mijn aangifte en betaling zijn aangekomen bij de Belastingdienst?
Hoe weet ik of mijn aangifte en betaling zijn aangekomen bij de Belastingdienst?

Op het beveiligde gedeelte van de internetsite van de Belastingdienst kunt u de status van uw aangiften bekijken. Daar kunt u dus zien welke aangiften nog ingediend moeten worden en welke al zijn ingediend.

Of uw betaling goed is aangekomen, kunt u niet controleren.

Ik betaal een ongevallenverzekering voor mijn werknemer. Is dit belast?
Ik betaal een ongevallenverzekering voor mijn werknemer. Is dit belast?

Dat hangt van de situatie af. Er zijn 2 mogelijkheden:

 • Uw werknemer heeft zelf een ongevallenverzekering afgesloten en u vergoedt de premie. De vergoeding van de premie is belast loon van de werknemer. Maar u kunt dit loon ook als eindheffingsloon onderbrengen in uw vrije ruimte.
 • U hebt voor uw werknemer een ongevallenverzekering afgesloten. U betaalt de premie en uw werknemer kan aanspraak maken op de uitkering bij een ongeval. Het deel van de premie dat u betaalt voor de aanspraak op uitkeringen bij overlijden of invaliditeit, is vrijgesteld. Zie voor meer informatie hierover: Aanspraken op uitkeringen bij overlijden of invaliditeit door een ongeval. Het deel van de premie dat u betaalt voor de aanspraak op andere uitkeringen, is belast. Maar u kunt dit deel van de premie ook als eindheffingsloon onderbrengen in uw vrije ruimte. De uitkeringen zijn
  vrijgesteld, tenzij het gaat om periodieke uitkeringen.

 

Ik ga voor het eerst personeel aannemen. Welke fiscale zaken komen daarbij kijken?
Ik ga voor het eerst personeel aannemen. Welke fiscale zaken komen daarbij kijken?

Als u personeel in dienst neemt, moet u loonheffingen inhouden en betalen. Onder loonheffingen vallen bijvoorbeeld loonbelasting, premies en de bijdrage voor de zorgverzekering. Personeel kost dus meer dan alleen salaris. U moet een loonadministratie aanleggen en voor iedere werknemer een loonstaat bijhouden en loonstroken en jaaropgaven verstrekken. De meeste ondernemers schakelen hiervoor een administratiekantoor in. Meer hierover leest u bij Personeel en loon.

Als werkgever moet u zich aanmelden bij ons.

Ik heb gemeld dat ik geen personeel meer in dienst heb. Kan ik nu stoppen met het doen van aangifte loonheffingen?
Ik heb gemeld dat ik geen personeel meer in dienst heb. Kan ik nu stoppen met het doen van aangifte loonheffingen?

Zodra wij uw melding hebben verwerkt, krijgt u hiervan automatisch bericht. Tot die tijd blijft u (nihil)aangifte loonheffingen doen. Doet u dit niet, dan krijgt u een naheffingsaanslag.

Ik heb mijn ambulante werknemer zonder vaste werkplek een laptop ter beschikking gesteld. Geldt hiervoor een nihilwaardering?
Ik heb mijn ambulante werknemer zonder vaste werkplek een laptop ter beschikking gesteld. Geldt hiervoor een nihilwaardering?

Ja, maar alleen als uw werknemer de laptop voor 90% of meer zakelijk gebruikt en hij de laptop ook op de werkplek gebruikt. Anders is de factuurwaarde inclusief btw loon van de werknemer. Maar u kunt dit loon ook als eindheffingsloon onderbrengen in uw vrije ruimte.

Deze nihilwaardering geldt niet alleen voor ambulante werknemers, maar onder de bovengenoemde voorwaarden voor al uw werknemers.

Ik maak gebruik van de werkkostenregeling. Mijn werknemer declareerde in januari 2014 kosten over december 2013 die niet gericht zijn vrijgesteld. Kan ik de vergoeding onderbrengen in mijn vrije ruimte?
Ik maak gebruik van de werkkostenregeling. Mijn werknemer declareerde in januari 2014 kosten over december 2013 die niet gericht zijn vrijgesteld. Kan ik de vergoeding onderbrengen in mijn vrije ruimte?

Ja, dat kan. Want voor de loonbelasting geldt het kasstelsel: de vergoeding wordt beoordeeld aan de hand van de wetgeving die geldt op het moment waarop de vergoeding vorderbaar en inbaar is. Vergoedingen voor kosten die niet gericht zijn vrijgesteld, zijn loon van uw werknemer. Maar u kunt dit loon ook als eindheffingsloon onderbrengen in uw vrije ruimte. Dat geldt ook voor deze jaargrensoverschrijdende vergoeding: u brengt het loon in 2014 onder in uw vrije ruimte.

Ik vergoed mijn werknemer € 0,28 per kilometer voor zakelijke reizen die hij maakt met zijn eigen auto. Kan ik het bovenmatige deel als eindheffingsloon onderbrengen in mijn vrije ruimte?
Ik vergoed mijn werknemer € 0,28 per kilometer voor zakelijke reizen die hij maakt met zijn eigen auto. Kan ik het bovenmatige deel als eindheffingsloon onderbrengen in mijn vrije ruimte?

Ja, dat kan. U mag uw werknemer voor zakelijke reizen die hij maakt met zijn eigen auto, maximaal € 0,19 per kilometer onbelast vergoeden. Als u hem € 0,28 per kilometer vergoedt, is € 0,09 per kilometer loon van uw werknemer. Maar u mag dit loon ook als eindheffingsloon onderbrengen in uw vrije ruimte.

 

Ik wil de kerstpakketten als eindheffingsloon onderbrengen in mijn vrije ruimte. Dat moet inclusief btw. Maar in het grootboek boeken wij exclusief btw. Hoe ga ik hiermee om?
Ik wil de kerstpakketten als eindheffingsloon onderbrengen in mijn vrije ruimte. Dat moet inclusief btw. Maar in het grootboek boeken wij exclusief btw. Hoe ga ik hiermee om?

Wij kunnen u hier geen richtlijnen voor geven. U bepaalt zelf hoe u uw administratie inricht.

Ik wil gebruikmaken van gerichte vrijstellingen. Moet ik de vergoedingen en verstrekkingen dan eerst als eindheffingsbestanddeel aanwijzen? En moet dat op individueel of collectief niveau?
Ik wil gebruikmaken van gerichte vrijstellingen. Moet ik de vergoedingen en verstrekkingen dan eerst als eindheffingsbestanddeel aanwijzen? En moet dat op individueel of collectief niveau?

Ja, u moet dan de vergoedingen en verstrekkingen eerst als eindheffingsbestanddeel aanwijzen. Wij zien dit in uw administratie doordat u een vergoeding of verstrekking als eindheffingsloon hebt opgenomen. Dat aanwijzen kan per individuele werknemer en op collectief niveau voor alle werknemers tegelijkertijd. Voordat u de eindheffing berekent, trekt u van het aangewezen eindheffingsloon af: de gerichte vrijstellingen en uw vrije ruimte (1,5% van het totale fiscale loon).

Ik wil mijn werknemer een cursus aanbieden ter voorbereiding op zijn pensioen. Geldt hiervoor een gerichte vrijstelling?
Ik wil mijn werknemer een cursus aanbieden ter voorbereiding op zijn pensioen. Geldt hiervoor een gerichte vrijstelling?

Dat hangt af van de feiten en omstandigheden. In de praktijk verschillen prepensioencursussen sterk qua omvang en inhoud. Als de cursus vergelijkbaar is met outplacement - voorbereiding op een nieuwe levensfase - geldt hiervoor een gerichte vrijstelling. Heeft de cursus een meer recreatief karakter, dan is er geen vrijstelling van toepassing. De vergoeding of verstrekking van zo'n cursus is loon van de werknemer. Maar u kunt dit loon ook als eindheffingsloon onderbrengen in uw vrije ruimte. Wij kunnen op uw verzoek beoordelen in hoeverre u de cursus onbelast kunt vergoeden of verstrekken.

Is een cursus stoppen met roken een arbovoorziening? Kan ik mijn werknemers zo'n cursus onbelast laten volgen?
Is een cursus stoppen met roken een arbovoorziening? Kan ik mijn werknemers zo'n cursus onbelast laten volgen?

Ja, uw werknemers kunnen onbelast een cursus stoppen met roken volgen. Hiervoor gelden de volgende 2 voorwaarden:

 • De cursus is een onderdeel van het arboplan van uw onderneming.
 • De cursus wordt geheel of gedeeltelijk gegeven op de werkplek.

De vergoeding voor of de verstrekking van de cursus is loon van de werknemer. Maar u mag dit loon ook als eindheffingsloon onderbrengen in uw vrije ruimte.

Is een vergoeding die ik baseer op de Reisbesluiten Binnenland en Buitenland, een gerichte vrijstelling?
Is een vergoeding die ik baseer op de Reisbesluiten Binnenland en Buitenland, een gerichte vrijstelling?

Ja, zulke vergoedingen zijn gericht vrijgesteld. Dit geldt alleen voor kosten van tijdelijk verblijf, consumpties en maaltijden.

Let op!

 • Bent u een niet-overheidswerkgever? Dan kunt u de Reisbesluiten ook toepassen op werknemers die gezien hun uitgaven vergelijkbaar zijn met ambtenaren op dienstreis.
 • Naar verwachting veranderen de reisbesluiten per 1 juli 2014. Het gaat om veranderingen in de hoogte of belasting van de vergoedingen. Wij maken deze veranderingen zo snel mogelijk bekend.

Zie ook

 

Kan ik mijn werknemer onbelast een vaste telefoon in zijn woning verstrekken of vergoeden?
Kan ik mijn werknemer onbelast een vaste telefoon in zijn woning verstrekken of vergoeden?

Nee, dat kan niet. De waarde van de verstrekking van een vaste telefoon in de woning van uw werknemer of een vergoeding daarvoor is loon van de werknemer. Dat geldt ook voor internet. Maar u kunt dit loon ook als eindheffingsloon onderbrengen in uw vrije ruimte.

Mijn bedrijf heeft verschillende vestigingen. Ik organiseer zelf de kinderopvang voor alle werknemers bij 1 van onze vestigingen. Is er dan voor een werknemer van een andere vestiging sprake van kinderopvang op de werkplek?
Mijn bedrijf heeft verschillende vestigingen. Ik organiseer zelf de kinderopvang voor alle werknemers bij 1 van onze vestigingen. Is er dan voor een werknemer van een andere vestiging sprake van kinderopvang op de werkplek?

Nee, daarvan is geen sprake. Uw werknemer werkt op een andere plek dan waar u de kinderopvang organiseert. U telt bij het loon van uw werknemer de waarde in het economische verkeer van de kinderopvang verminderd met een eventuele werknemersbijdrage. Maar u kunt dit loon ook als eindheffingsloon onderbrengen in uw vrije ruimte.

Mijn bv is onderdeel van een concern. Hoe moeten wij de werkkostenregeling toepassen?
Mijn bv is onderdeel van een concern. Hoe moeten wij de werkkostenregeling toepassen?

U past de werkkostenregeling toe per individuele werkgever. Een groep vennootschappen (concern) of een samenhangende groep inhoudingsplichtigen kan niet als groep gebruikmaken van de werkkostenregeling.

Mijn opdrachtgever wil van mij de brief waarin staat dat mijn VAR voor 2014 ook in 2015 geldig is. Is mijn opdrachtgever zonder deze brief niet gevrijwaard?
Mijn opdrachtgever wil van mij de brief waarin staat dat mijn VAR voor 2014 ook in 2015 geldig is. Is mijn opdrachtgever zonder deze brief niet gevrijwaard?

Alle VAR's voor 2014 zijn ook in 2015 geldig totdat de nieuwe wet- en regelgeving ingaat en zolang het soort werk en de omstandigheden en voorwaarden waaronder u het werk uitvoert, niet veranderen. Uw opdrachtgever heeft deze brief niet nodig.

Meer informatie hierover leest u bij Geldigheid Verklaring arbeidsrelatie (VAR).

Mijn partner of familielid wil meewerken in mijn bedrijf. Wat betekent dat fiscaal?
Mijn partner of familielid wil meewerken in mijn bedrijf. Wat betekent dat fiscaal?

Als uw partner onbetaald meewerkt in uw bedrijf en u bent ondernemer voor de inkomstenbelasting, mag u een bedrag van uw winst aftrekken. De hoogte van dat bedrag hangt af van de hoogte van uw winst en het aantal uren dat uw partner meewerkt. Voorwaarde is dat u voldoet aan het urencriterium en dat uw partner tenminste 525 uren heeft meegewerkt. Meer hierover leest u bij Meewerkaftrek

Mijn werknemer gebruikt in zijn werkkamer thuis een computer en printer van het bedrijf. Ik heb net een inktcartridge vergoed. Zijn dit intermediaire kosten?
Mijn werknemer gebruikt in zijn werkkamer thuis een computer en printer van het bedrijf. Ik heb net een inktcartridge vergoed. Zijn dit intermediaire kosten?

Ja, want het gaat om een cartridge voor een printer die eigendom is van uw bedrijf.

Maar de computer en printer (inclusief cartridge) zelf zijn loon van de werknemer. Dat geldt voor alle vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor een werkruimte in de woning van uw werknemer, behalve voor bepaalde arbovoorzieningen. U rekent elk loontijdvak de waarde van het gebruik van de apparatuur inclusief de cartridge tot het loon van uw werknemer. Maar u kunt dit loon ook als eindheffingsloon onderbrengen in uw vrije ruimte.

Zie ook

Mijn werknemer had een zakenlunch. Moet ik de rekening voor de loonheffingen splitsen in een deel van de werknemer en een deel van de klant?
Mijn werknemer had een zakenlunch. Moet ik de rekening voor de loonheffingen splitsen in een deel van de werknemer en een deel van de klant?

Nee, dat hoeft niet als het aantoonbaar om een zakelijk etentje gaat. De volledige rekening voor de zakenlunch is dan onbelast.

Mijn werknemer heeft een verkeersovertreding gemaakt. Wat zijn de gevolgen als ik de geldboete vergoed of de boete niet verhaal?
Mijn werknemer heeft een verkeersovertreding gemaakt. Wat zijn de gevolgen als ik de geldboete vergoed of de boete niet verhaal?

Onder de werkkostenregeling zijn vergoedingen voor geldboetes en het voordeel van het niet-verhalen van een boete op uw werknemer loon voor uw werknemer. U kunt dit loon niet als eindheffingsloon in uw vrije ruimte onderbrengen. Het is verplicht werknemersloon.

Maar de volgende boetes mag u wél als eindheffingsloon in uw vrije ruimte onderbrengen:

 • verkeersboetes die u hebt gekregen en die u niet op uw werknemer verhaalt
 • geldboetes van buitenlandse autoriteiten die u betaalt voor uw werknemer

Deze regels gelden ook voor transacties (afspraken met de officier van justitie) en voor geldboetes die een rechter geeft.

Mijn werknemer heeft in mijn opdracht arboschoenen gekocht en gedeclareerd. Hij heeft de aankoopbon ingeleverd en een verklaring terbeschikkingstelling getekend. Gaat het dan om een vergoeding van intermediaire kosten en een terbeschikkingstelling met een nihilwaardering?
Mijn werknemer heeft in mijn opdracht arboschoenen gekocht en gedeclareerd. Hij heeft de aankoopbon ingeleverd en een verklaring terbeschikkingstelling getekend. Gaat het dan om een vergoeding van intermediaire kosten en een terbeschikkingstelling met een nihilwaardering?

Het gaat in eerste instantie om een intermediaire vergoeding, want uw werknemer heeft de arboschoenen in uw opdracht en voor uw rekening gekocht en de schoenen gaan tot het vermogen van uw bedrijf horen. Intermediaire vergoedingen zijn geen loon en vallen niet onder de werkkostenregeling. Als u daarna deze schoenen ter beschikking stelt, is er sprake van loon in natura met een nihilwaardering. Voorwaarde is dat uw werknemer de schoenen ook op zijn werkplek gebruikt.

Als uw werknemer zelf kosten maakt voor arbovoorzieningen en u deze kosten vergoedt, is deze vergoeding loon van de werknemer. Maar u kunt dit loon ook als eindheffingsloon onderbrengen in uw vrije ruimte.

Mijn werknemer heeft thuis een bedrijfsruimte waarin hij werkt. Kan ik hem hiervoor onbelaste vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen geven?
Mijn werknemer heeft thuis een bedrijfsruimte waarin hij werkt. Kan ik hem hiervoor onbelaste vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen geven?

Dat hangt af van de aard van de vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling en van de zelfstandigheid van de werkruimte.

Arbovoorzieningen die voortvloeien uit de arbovoorschriften die passen binnen uw arbeidsomstandighedenbeleid

Ongeacht de zelfstandigheid van de werkruimte zijn terbeschikkingstellingen van deze arbovoorzieningen onbelast. De werkruimte thuis moet dan wel aan bepaalde eisen voldoen (zie: Voorzieningen in de werkruimte thuis). Een vergoeding of verstrekking voor deze arbovoorzieningen is loon van de werknemer. Maar u kunt dit loon ook als eindheffingsloon onderbrengen in uw vrije ruimte.

Alle andere vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen

Bij alle niet-arbovoorzieningen speelt de zelfstandigheid van de werkruimte een rol. Een ruimte in de woning van uw werknemer is een werkplek als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • De ruimte is een zelfstandig gedeelte van de woning: de ruimte heeft bijvoorbeeld een eigen opgang en eigen sanitair.
 • U hebt met uw werknemer een reële (zakelijke) huurovereenkomst, waardoor alleen u over de ruimte beschikt.
 • Uw werknemer werkt in die ruimte.

Voldoet de werkruimte aan deze voorwaarden, dan geldt voor niet-arbovoorzieningen een nihilwaardering. U mag deze onder voorwaarden onbelast ter beschikking stellen. Het vergoeden of verstrekken van niet-arbovoorzieningen is belast, maar u kunt dit loon ook als eindheffingsloon onderbrengen in uw vrije ruimte.

Als de werkruimte niet aan de voorwaarden voldoet, dan zijn alle vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen van niet-arbovoorzieningen belast.

Zie ook

Mijn werknemer krijgt een vaste kostenvergoeding. De Belastingdienst heeft deze vergoeding in 2011, 2012 of 2013 goedgekeurd. Moet ik nu voor 2014 weer een kostenonderzoek doen?
Mijn werknemer krijgt een vaste kostenvergoeding. De Belastingdienst heeft deze vergoeding in 2011, 2012 of 2013 goedgekeurd. Moet ik nu voor 2014 weer een kostenonderzoek doen?

Nee, dat hoeft niet als de omstandigheden waarop u de vergoeding hebt gebaseerd, in 2014 onveranderd zijn.

Als u gebruikmaakt van de werkkostenregeling, mag u onder voorwaarden een vaste kostenvergoeding geven voor gerichte vrijstellingen en intermediaire kosten. Voor het doen van onderzoek naar de werkelijke kosten - 1 van de voorwaarden - geldt dat u dit onderzoek vooraf moet doen. Deze voorwaarde geldt alleen voor nieuwe vaste kostenvergoedingen.

Vaste kostenvergoedingen voor andere kosten dan gerichte vrijstellingen of intermediaire kosten zijn loon. Maar u kunt dit loon ook als eindheffingsloon onderbrengen in uw vrije ruimte.

Mijn werknemer maakt geen zakelijke kosten. Kan ik hem dan toch een kostenvergoeding geven die ik als eindheffingsloon onderbreng in de vrije ruimte?
Mijn werknemer maakt geen zakelijke kosten. Kan ik hem dan toch een kostenvergoeding geven die ik als eindheffingsloon onderbreng in de vrije ruimte?

Ja, dat kan. Voor het onderbrengen van vergoedingen en verstrekkingen in de vrije ruimte, hoeft uw werknemer niet zelf zakelijke kosten te maken.

Omdat mijn werknemer voor zijn werk naar het buitenland ging, parkeerde hij de auto bij Schiphol. Hoe ga ik om met een vergoeding van de parkeerkosten?
Omdat mijn werknemer voor zijn werk naar het buitenland ging, parkeerde hij de auto bij Schiphol. Hoe ga ik om met een vergoeding van de parkeerkosten?

Hoe u met de vergoeding omgaat, hangt ervan af of uw werknemer zijn eigen auto gebruikte of een auto van de zaak:

 • Uw werknemer rijdt in zijn eigen auto. U mag uw werknemer maximaal € 0,19 per kilometer onbelast vergoeden. Vergoedingen en verstrekkingen die boven dit bedrag uitkomen, zijn loon van de werknemer. Als u dus met uw werknemer al een vergoeding van € 0,19 per kilometer hebt afgesproken en u ook de parkeerkosten bij Schiphol vergoedt, zijn die parkeerkosten loon van de werknemer. Maar u kunt dit loon ook als eindheffingsloon onderbrengen in uw vrije ruimte.
 • Uw werknemer rijdt in een auto van de zaak. Als u met uw werknemer hebt afgesproken dat de parkeerkosten van de auto van de zaak voor uw rekening komen, is uw vergoeding van de parkeerkosten een intermediaire vergoeding. Intermediaire vergoedingen zijn geen loon en vallen niet onder de werkkostenregeling.
Onze directeur-grootaandeelhouder (dga) staat op de loonlijst van onze werkmaatschappij. Kunnen wij de hele vrije ruimte voor hem benutten? En welke rol speelt de gebruikelijkheidstoets?
Onze directeur-grootaandeelhouder (dga) staat op de loonlijst van onze werkmaatschappij. Kunnen wij de hele vrije ruimte voor hem benutten? En welke rol speelt de gebruikelijkheidstoets?

Ja, dat kan: u mag de hele vrije ruimte benutten voor 1 werknemer, dus ook voor uw dga. Een voorwaarde hierbij is dat de vergoedingen en verstrekkingen die u voor uw dga als eindheffingsloon onderbrengt in uw vrije ruimte, niet meer dan 30% mogen afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is. Meer informatie over deze gebruikelijkheidstoets vindt u bij Loon

Vergoedingen en verstrekkingen die u als eindheffingsloon in uw vrije ruimte onderbrengt, hebben geen gevolgen voor de gebruikelijkloonregeling. Ze tellen niet mee bij het loon dat u moet toetsen aan het gebruikelijk loon.

Zie ook

 

Volgens de cao kon ik mijn internationale chauffeurs een onbelaste vergoeding geven voor nachtwerk zonder dat ik zelf de kosten controleer. Is dit onder de werkkostenregeling ook mogelijk?
Volgens de cao kon ik mijn internationale chauffeurs een onbelaste vergoeding geven voor nachtwerk zonder dat ik zelf de kosten controleer. Is dit onder de werkkostenregeling ook mogelijk?

Ja, dat is mogelijk op grond van de cao voor het beroepsgoederenvervoer over de weg en verhuur van mobiele kranen van Transport en Logistiek Nederland (TLN) en de cao Goederenvervoer Nederland van Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV). De aannemelijkheid van deze kosten voor werknemers is na onderzoek vastgesteld. U kunt de verblijfskostenvergoedingen behandelen als een gerichte vrijstelling.

 

Wanneer moet ik mijn loonheffingen betalen?
Wanneer moet ik mijn loonheffingen betalen?

Wij moeten uw betaling hebben ontvangen binnen 1 maand na afloop van het aangiftetijdvak. Het maakt niet uit of uw aangiftetijdvak 4 weken, een maand, een halfjaar of een jaar is.

Zie ook

Wat houdt de gebruikelijkheidstoets in en bij wie ligt de bewijslast?
Wat houdt de gebruikelijkheidstoets in en bij wie ligt de bewijslast?

De gebruikelijkheidstoets houdt in dat de vergoedingen en verstrekkingen die u in uw administratie opneemt als eindheffingsloon, niet meer dan 30% mogen afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is. Maar door de ruime marge van 30% komt het alleen in uitzonderingsgevallen tot een toets.

Bij deze toets spelen onder meer de volgende factoren een rol: de waarde en de aard van de verstrekkingen, de hoogte van de vergoedingen en de kring van ontvangers.

Als wij vinden dat de vergoedingen en verstrekkingen ongebruikelijk zijn, moeten wij dat aantonen. U kunt dan toelichten waarom de vergoedingen en verstrekkingen toch gebruikelijk zijn.

Vergoedingen of verstrekkingen van maximaal € 2.400 per persoon per jaar beschouwen wij in ieder geval als gebruikelijk. Naast een algemene kostenvergoeding van € 2.400 per jaar mag u specifieke gebruikelijke vergoedingen of verstrekkingen geven, zoals een vergoeding voor de telewerkplek of een kerstpakket.

Wat is het verschil tussen ter beschikking stellen en verstrekken?
Wat is het verschil tussen ter beschikking stellen en verstrekken?

Als u uw werknemer iets ter beschikking stelt, blijft u de eigenaar. Bij een verstrekking wordt de werknemer eigenaar.

We gaan een Sinterklaasfeest organiseren voor de kinderen van onze werknemers. Kan dat onbelast?
We gaan een Sinterklaasfeest organiseren voor de kinderen van onze werknemers. Kan dat onbelast?

Verstrekkingen en vergoedingen die u familieleden van de werknemer geeft, zijn in het algemeen loon van de werknemer. Maar bij een Sinterklaasfeest hangt het af van de situatie of u dit onbelast kunt verstrekken. Er zijn 2 mogelijkheden:

 • U organiseert het feest op de werkplek, bijvoorbeeld in de kantine. Het feest is een niet ongebruikelijke voorziening op de werkplek. Hiervoor geldt een nihilwaardering. Als u de kinderen of werknemers een cadeautje meegeeft voor thuis, is dat loon van de werknemer. Maar u kunt dit loon ook als eindheffingsloon onderbrengen in uw vrije ruimte.
 • U organiseert het feest extern. De waarde van het feest en van eventuele cadeaus is loon van de werknemer. Maar u kunt dit loon ook als eindheffingsloon onderbrengen in uw vrije ruimte.
Wij hebben een bedrijfskantine met een externe cateraar. In de kantine eten werknemers van verschillende bedrijven. De cateraar kan het totale aantal maaltijden niet splitsen naar de verschillende werkgevers. Hoe kan ik dit het handigst aanpakken?
Wij hebben een bedrijfskantine met een externe cateraar. In de kantine eten werknemers van verschillende bedrijven. De cateraar kan het totale aantal maaltijden niet splitsen naar de verschillende werkgevers. Hoe kan ik dit het handigst aanpakken?

In uw administratie neemt u het totale aantal verstrekte maaltijden op als eindheffingsloon. U ontwikkelt samen met uw cateraar en de andere werkgevers een systeem dat inzicht geeft in:

 • het totale aantal maaltijden per werkgever
 • de eigen bijdragen van de individuele werknemers per werkgever

U mag het eindheffingsloon niet gelijkstellen aan uw betalingen en verstrekkingen aan de cateraar.

 

Wij hebben een bedrijfskantine met een externe cateraar. Wat zijn de fiscale gevolgen als mijn werknemer een lunch koopt van € 1,90?
Wij hebben een bedrijfskantine met een externe cateraar. Wat zijn de fiscale gevolgen als mijn werknemer een lunch koopt van € 1,90?

Belastingtechnisch gezien, verstrekt u een maaltijd. Voor een maaltijd (ontbijt, lunch of diner) in een bedrijfskantine geldt een normbedrag van € 3,15. U telt bij het loon van uw werknemer het normbedrag min de eigen bijdrage van de werknemer (€ 3,15 - € 1,90 = € 1,25). Maar u kunt de maaltijd - het normbedrag min de eigen bijdrage van de werknemer - ook als eindheffingsloon onderbrengen in uw vrije ruimte.

Wij hebben in concernverband op een externe locatie een personeelsfeest georganiseerd. Moeten we de kosten bij het moederbedrijf of bij de werkmaatschappijen onderbrengen?
Wij hebben in concernverband op een externe locatie een personeelsfeest georganiseerd. Moeten we de kosten bij het moederbedrijf of bij de werkmaatschappijen onderbrengen?

U moet de werkkostenregeling toepassen per individuele werkgever. U brengt de kosten dus bij de individuele werkgevers onder, naar rato van het aantal deelnemende werknemers. Ook de vrije ruimte geldt per individuele werkgever.

De factuurwaarde inclusief btw van bijvoorbeeld personeelsfeesten en personeelsreizen, of een vergoeding daarvoor, is loon van de werknemer. Maar u kunt dit loon ook als eindheffingsloon onderbrengen in uw vrije ruimte.

Werkgevers kunnen met ons praktische afspraken maken over de vaststelling van het loon per werkgever.

Wij hebben voor ons personeel een studiedag op een externe locatie georganiseerd, met lunch, diner en een ontspannend avondje teambuilding. Hoe ga ik om met de kosten?
Wij hebben voor ons personeel een studiedag op een externe locatie georganiseerd, met lunch, diner en een ontspannend avondje teambuilding. Hoe ga ik om met de kosten?

Afhankelijk van de invulling van het programma en de tijdsbesteding, moet u de kosten splitsen in:

 • activiteiten met vooral een zakelijk karakter
  Voor deze activiteiten zijn 3 gerichte vrijstellingen van toepassing:
  • cursussen, congressen, seminars, vakliteratuur en dergelijke
  • tijdelijk verblijf in het kader van de dienstbetrekking
  • maaltijden met een meer dan bijkomstig zakelijk karakter
 • activiteiten met vooral een consumptief karakter
  Bij deze activiteiten is er sprake van een personeelsfeest. Het deel van de factuur (inclusief btw) voor deze activiteiten is loon van uw werknemers. Maar u kunt dit loon ook als eindheffingsloon onderbrengen in uw vrije ruimte.