Veelgestelde vragen

Als een selectiespeler geen contributie hoeft te betalen, moet mijn vereniging dan loonheffingen betalen over de niet-betaalde contributie?
Als een selectiespeler geen contributie hoeft te betalen, moet mijn vereniging dan loonheffingen betalen over de niet-betaalde contributie?

Geeft u de selectiespeler de maximale vrijwilligersvergoeding (€ 150 per maand en maximaal € 1.500 per jaar) en hoeft hij daarnaast geen contributie te betalen? Dan is hij fiscaal geen vrijwilliger meer. In dit geval moet u nagaan of er een dienstbetrekking is.

Is de selectiespeler bij u in dienst en maakt u gebruik van de werkkostenregeling? Dan is de niet-betaalde contributie wel loon.

Is de selectiespeler bij u in dienst en maakt u gebruik van vrije vergoedingen en verstrekkingen? Dan is de niet-betaalde contributie geen loon.

Als een vrijwilliger kosten voorschiet en deze vergoed ik later, telt deze vergoeding dan mee voor het maximum van € 150 per maand en € 1.500 per jaar?
Als een vrijwilliger kosten voorschiet en deze vergoed ik later, telt deze vergoeding dan mee voor het maximum van € 150 per maand en € 1.500 per jaar?

Nee. Als de vrijwilliger kosten voorschiet in opdracht van de club, zoals het betalen van sportmaterialen voor de training, dan hoeft u de vergoeding van deze kosten niet mee te tellen.

Als ik een maaltijd verstrek aan een vrijwilliger van € 10, mag ik dan het normbedrag voor maaltijden dat geldt voor werknemers gebruiken voor toetsing aan het maximum van € 150 per maand en € 1.500 per jaar?
Als ik een maaltijd verstrek aan een vrijwilliger van € 10, mag ik dan het normbedrag voor maaltijden dat geldt voor werknemers gebruiken voor toetsing aan het maximum van € 150 per maand en € 1.500 per jaar?

Nee. Het normbedrag geldt niet voor vrijwilligers. U moet de waarde van de maaltijd meetellen. In dit geval telt u dus € 10 mee.

Als ik een selectiespeler een vergoeding tot € 1.500 geef, is dit dan een vrijwilligersvergoeding of is dit loon?
Als ik een selectiespeler een vergoeding tot € 1.500 geef, is dit dan een vrijwilligersvergoeding of is dit loon?

Als de selectiespeler een beloning ontvangt die niet-marktconform is en geen andere vergoedingen of verstrekkingen krijgt en de vergoeding is per maand maximaal € 150 en per jaar maximaal € 1.500, dan mag de vergoeding worden aangemerkt als een vrijwilligersvergoeding. Er is dan geen sprake van loon. Meer informatie hierover vindt u onder Personeel en loon bij Vrijwilligers.

Een sponsor wil ons in natura sponsoren (bartering). Bijvoorbeeld door sportkleding te geven of te lenen. Wat betekent dit voor de btw?
Een sponsor wil ons in natura sponsoren (bartering). Bijvoorbeeld door sportkleding te geven of te lenen. Wat betekent dit voor de btw?

Bij sponsoring zijn er voor de btw 2 mogelijkheden:

 • U komt niet uit boven de maximumomzet van € 50.000 voor fondsenwervende diensten. U hebt dan vrijstelling van de btw. U stuurt de sponsor een factuur zonder btw voor de reclame die u maakt.
 • U komt wel uit boven de maximumomzet van € 50.000. U stuurt de sponsor dan een factuur met btw.
Geldt de vrijwilligersregeling nog als ik een vaste vergoeding per training of wedstrijd aan iemand betaal, waarin de incidentele werkuren en de werkuren die met een wedstrijd of training samenhangen, zijn verrekend?
Geldt de vrijwilligersregeling nog als ik een vaste vergoeding per training of wedstrijd aan iemand betaal, waarin de incidentele werkuren en de werkuren die met een wedstrijd of training samenhangen, zijn verrekend?

Ja, zo'n vaste vergoeding kan nog steeds niet-marktconform zijn. Dit hangt af van de totale vergoeding per maand en jaar en het uurloon dat de vrijwilliger omgerekend krijgt.

Voorbeeld

Een trainer geeft per jaar 30 trainingen. Inclusief voor- en nawerk is de trainer 2 uur kwijt aan een training. Per jaar gaat het dus om 30 x 2 uur = 60 uur. Daarnaast is de trainer aan incidentele werkuren (vergaderingen, opleidingen) nog eens 25 uur per jaar kwijt. De trainer krijgt een vergoeding van € 12,75 per training. Het uurloon is omgerekend € 12,75 x 30 / (60 + 25) = € 4,50 en in totaal krijgt de trainer per jaar een beloning van € 382,50. Hiermee blijft de beloning binnen de grenzen van de vrijwilligersvergoeding en is er nog steeds sprake van een vrijwilliger..

 

 

Hoe hoog is de onbelaste reiskostenvergoeding die ik mijn werknemer of vrijwilliger mag geven voor reizen voor het werk met een eigen vervoermiddel?
Hoe hoog is de onbelaste reiskostenvergoeding die ik mijn werknemer of vrijwilliger mag geven voor reizen voor het werk met een eigen vervoermiddel?

Als u een werknemer die op de loonlijst staat een reiskostenvergoeding betaalt, mag u maximaal € 0,19 per kilometer onbelast vergoeden. Als u een vrijwilliger een reiskostenvergoeding betaalt, dan mogen de werkelijke kosten worden vergoed. Wij gaan ervan uit dat een vergoeding van € 0,25 per kilometer bij vervoer met een auto, kostendekkend is. Wilt u meer vergoeden dan € 0,25 per kilometer? Dan moet u aannemelijk maken dat het een kostendekkende vergoeding is.

Ik heb kosten die voor een deel belast en voor een deel vrijgesteld zijn (bijvoorbeeld sportkleding met reclameopdruk). Kan ik een deel van de btw over die kosten aftrekken?
Ik heb kosten die voor een deel belast en voor een deel vrijgesteld zijn (bijvoorbeeld sportkleding met reclameopdruk). Kan ik een deel van de btw over die kosten aftrekken?

De btw over kosten en investeringen die bedoeld zijn voor belaste en vrijgestelde activiteiten, mag u deels aftrekken. U hebt dan kosten voor activiteiten die voor een deel belast en voor een deel vrijgesteld zijn. Meer informatie vindt u op Belaste en vrijgestelde omzet.

Ik kom dit jaar eenmalig boven de maximumomzet voor fondsenwervende activiteiten. Wat zijn de gevolgen?
Ik kom dit jaar eenmalig boven de maximumomzet voor fondsenwervende activiteiten. Wat zijn de gevolgen?

Komt u door bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld een jubileum of groot evenement) eenmalig boven de maximumomzet? Dan hoeft u misschien toch geen btw te betalen.

Ik krijg een opleidingsvergoeding (dus geen transfervergoeding) van een betaaldvoetbalorganisatie. Is deze vergoeding belast voor de btw?
Ik krijg een opleidingsvergoeding (dus geen transfervergoeding) van een betaaldvoetbalorganisatie. Is deze vergoeding belast voor de btw?

Deze vergoeding is niet belast voor de btw.

Ik ontvang inkomsten uit advertenties in het clubblad of op de clubwebsite. Moet ik btw betalen over deze inkomsten?
Ik ontvang inkomsten uit advertenties in het clubblad of op de clubwebsite. Moet ik btw betalen over deze inkomsten?

Inkomsten uit advertenties in het clubblad of op de clubwebsite vallen onder de fondsenwervende diensten. Zolang u niet boven de maximumomzet van € 50.000 voor de fondsenwervende diensten komt, hoeft u geen btw te betalen.

Ik ontvang subsidie van de gemeente om jeugdsport te stimuleren. Moet ik btw betalen over deze subsidie?
Ik ontvang subsidie van de gemeente om jeugdsport te stimuleren. Moet ik btw betalen over deze subsidie?

Als de gemeente geen tegenprestatie vraagt voor de subsidie, hoeft u geen btw te betalen. De subsidie is dan een gift voor de sportclub.

Voorbeelden van een tegenprestatie zijn:

 • U geeft de gemeente gratis of voordelig toegangskaarten.
 • U laat de gemeente gratis of voordelig gebruikmaken van de sportaccommodatie.

 

Ik organiseer een fondsenwervende activiteit. Is dit een levering of een dienst?
Ik organiseer een fondsenwervende activiteit. Is dit een levering of een dienst?

Dat hangt af van het soort activiteit.

Voorbeelden van fondsenwervende leveringen:

 • U verkoopt eten en drinken in de kantine.
 • U verkoopt clubartikelen, zoals clubsjaals en trainingspakken.
 • U verkoopt etenswaren aan de deur, zoals oliebollen.
 • U zamelt statiegeldflessen in.

 

Voorbeelden van fondsenwervende diensten:

 • U wast auto's, schuift sneeuw, of doet boodschappen.
 • U krijgt geld voor sponsoring.
 • U verkoopt toegangsbewijzen.

 

Meer informatie vindt u op Fondsenwervende activiteiten.

Ik organiseer een inzamelactie voor oud papier. Is dit een fondsenwervende levering of is dit een fondsenwervende dienst?
Ik organiseer een inzamelactie voor oud papier. Is dit een fondsenwervende levering of is dit een fondsenwervende dienst?

Haalt u zelf oud papier op om te verkopen aan een handelaar? Dan is het een levering. Krijgt u een bedrag van de gemeente om het oud papier op te halen? Dan is het een dienst.

Ik verkoop loten voor de VriendenLoterij, Grote Clubactie of Lotto/Toto. Moet ik btw betalen over de opbrengsten van de verkoop?
Ik verkoop loten voor de VriendenLoterij, Grote Clubactie of Lotto/Toto. Moet ik btw betalen over de opbrengsten van de verkoop?

U hoeft geen btw te betalen over de opbrengsten van de lotenverkoop. Deze opbrengsten tellen ook niet mee bij de omzet voor fondsenwervende activiteiten.

Let op!

Organiseert u zelf een loterij? Dan kan het zijn dat u kansspelbelasting moet betalen. Ook moet u dan aangifte kansspelbelasting doen. Meer informatie leest u in de brochure Kansspelbelasting.

 

Ik werk met een gebroken boekjaar van 1 juli tot en met 30 juni. Mag ik voor het bepalen of ik onder de maximumbedragen voor de fondsenwervende activiteiten blijf, uitgaan van dit gebroken boekjaar?
Ik werk met een gebroken boekjaar van 1 juli tot en met 30 juni. Mag ik voor het bepalen of ik onder de maximumbedragen voor de fondsenwervende activiteiten blijf, uitgaan van dit gebroken boekjaar?

Ja, dat mag. Maar u mag het boekjaar niet zomaar wijzigen.

Ik wil een nieuw clubgebouw inclusief kantine laten bouwen of nieuwe velden laten aanleggen. Mag ik de btw op de kosten aftrekken?
Ik wil een nieuw clubgebouw inclusief kantine laten bouwen of nieuwe velden laten aanleggen. Mag ik de btw op de kosten aftrekken?

Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van veel verschillende factoren.

Kan ik na 1 september 2016 mijn vraag nog stellen bij de sportloketten?
Kan ik na 1 september 2016 mijn vraag nog stellen bij de sportloketten?

Nee, vanaf 1 september 2016 zijn de sportloketten gesloten. Alle informatie staat voortaan op belastingdienst.nl/sport. U vindt daar in de toekomst ook een zogenoemde digitale wegwijzer (ook wel ‘rekenhulp’ genoemd) waarmee u kunt bekijken hoe fiscale wet- en regelgeving uitpakt voor uw specifieke situatie.

Twitter

Daarnaast kunt u uw vragen stellen aan ons webcareteam op Twitter via @Bdzakelijk. Het webcareteam is online op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur (vrijdag tot 17.00 uur).

Waarom verandert de dienstverlening aan sportverenigingen?

In april 2016 hebben wij met NOC*NSF en sportbonden onderzoek gedaan onder penningmeesters en bestuurders van amateursportverenigingen over onze dienstverlening. Daaruit blijkt dat het merendeel van de respondenten de voorkeur geeft aan dienstverlening in de vorm van een website ‘sport en belastingen’, ondersteund met digitale ‘wegwijzers’.

Kan ik volstaan met het doen van een 'Opgaaf van uitbetaalde bedragen aan een derde' als een selectiespeler bijvoorbeeld € 5.000 krijgt van mijn vereniging?
Kan ik volstaan met het doen van een 'Opgaaf van uitbetaalde bedragen aan een derde' als een selectiespeler bijvoorbeeld € 5.000 krijgt van mijn vereniging?

Als het bedrag van € 5.000 niet (alleen) een kostenvergoeding is voor gemaakte kosten en er sprake is van een dienstbetrekking van de selectiespeler, kunt u niet volstaan met het invullen en opsturen van een 'Opgaaf van uitbetaalde bedragen aan een derde'. U moet dan loonheffingen aangeven en betalen.

Mag ik aan een trainer of sporter een maaltijd onbelast vergoeden of verstrekken, omdat trainen of sporten met een volle maag niet verstandig is?
Mag ik aan een trainer of sporter een maaltijd onbelast vergoeden of verstrekken, omdat trainen of sporten met een volle maag niet verstandig is?

Als de trainer of sporter bij u in dienst is mag dit als hij voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De trainer of sporter kan alleen thuis eten binnen 2 uur vóór de training of wedstrijd.
 • De trainer of sporter kan niet thuis eten tussen 17.00 uur en 20.00 uur.
 • Deze situatie is niet het gevolg van een andere dienstbetrekking.

Is de trainer of sporter een vrijwilliger? Dan moet u de vergoeding voor de maaltijd meetellen voor het maximum van € 150 per maand en € 1.500 per jaar.

Mag ik een trainer die op de loonlijst staat, ook een vrijwilligersvergoeding geven van € 1.500 als hij naast het selectieteam een lager elftal traint?
Mag ik een trainer die op de loonlijst staat, ook een vrijwilligersvergoeding geven van € 1.500 als hij naast het selectieteam een lager elftal traint?

Dat hangt van de omstandigheden af.

Mag ik een vrijwilliger naast de maximale vergoeding van € 150 per maand ook een onbelaste reiskostenvergoeding geven?
Mag ik een vrijwilliger naast de maximale vergoeding van € 150 per maand ook een onbelaste reiskostenvergoeding geven?

Nee. De reiskostenvergoeding telt mee bij het maximum van € 150 per maand en € 1.500 per jaar. Krijgt de vrijwilliger naast de maximale vergoeding van € 150 per maand en € 1.500 per jaar een reiskostenvergoeding? Dan is de vrijwilligersregeling niet meer van toepassing. U moet dan beoordelen of er sprake is van een dienstbetrekking. Is dit niet het geval, dan mag u de reiskostenvergoeding onbelast geven. U moet de uitbetaalde bedragen dan aan ons opgeven met een 'Opgaaf van uitbetaalde bedragen aan een derde'. Is er wel sprake van een dienstbetrekking, dan gelden de normale regels voor de loonheffingen. Meer informatie hierover vindt u onder Personeel en loon bij Vrijwilligers.

Mag ik met een vrijwilliger ook een vergoeding per training of wedstrijd afspreken in plaats van per uur? Of is er dan geen sprake meer van een vrijwilliger?
Mag ik met een vrijwilliger ook een vergoeding per training of wedstrijd afspreken in plaats van per uur? Of is er dan geen sprake meer van een vrijwilliger?

Ja, dit mag. Maar u moet dan wel het aantal gewerkte uren per training of wedstrijd schatten en de beloning omrekenen naar een uurloon. Dit uurloon mag niet marktconform zijn. Wij beschouwen een uurvergoeding van maximaal € 4,50 (of € 2,50 voor een vrijwilliger jonger dan 23 jaar) als vrijwilligersvergoeding. Het totaal van de vergoedingen en verstrekkingen mag maximaal € 150 per maand en maximaal € 1.500 per kalenderjaar zijn. Voldoet u niet aan deze voorwaarden, dan kunt u de vrijwilligersregeling niet toepassen.

Sport: Mijn vereniging krijgt kleding van een sponsor en wordt hiervan de eigenaar. De leden gebruiken de kleding. Is de kleding loon?
Sport: Mijn vereniging krijgt kleding van een sponsor en wordt hiervan de eigenaar. De leden gebruiken de kleding. Is de kleding loon?

Er is geen sprake van een verstrekking aan de leden maar van terbeschikkingstelling, omdat de kleding eigendom van de vereniging blijft. Als de kleding geschikt is om thuis te dragen, is het ter beschikking stellen van de kleding belast. U moet dan de waarde van de kleding bij het loon tellen.

Dragen de leden de kleding op de sportclub? Dan is het ter beschikking stellen van de kleding onbelast in de volgende gevallen:

 • De kleding is (nagenoeg) uitsluitend geschikt om tijdens de verenigingsactiviteiten te dragen.
 • De kleding blijft achter op de vereniging.
 • De kleding is voorzien van een logo van ten minste 70 cm2 per kledingstuk.

Meer informatie vindt u onder Personeel en loon bij: Werkkleding

 

 

Moet ik btw betalen over de consumpties voor eigen gebruik, bijvoorbeeld de drankjes bij een vergadering van bestuursleden?
Moet ik btw betalen over de consumpties voor eigen gebruik, bijvoorbeeld de drankjes bij een vergadering van bestuursleden?

Over consumpties van kantinemedewerkers hoeft u geen btw te betalen. Voor consumpties van anderen die binnen uw vereniging werken (bijvoorbeeld bestuursleden, trainers en scheidsrechters) geldt dat de kantineomzet niet meetelt bij de omzet van fondsenwervende leveringen.

Komt het totaal van de omzet van fondsenwervende leveringen niet boven de maximum vrijgestelde omzet (€ 68.067)? Dan betaalt u geen btw over de inkoopwaarde van de consumpties. Meer informatie vindt u op Vrijstelling voor fondsenwervende activiteiten.

Moet ik het werk van een vrijwilliger vastleggen in een contract?
Moet ik het werk van een vrijwilliger vastleggen in een contract?

Nee, dit is geen voorwaarde voor het toepassen van de vrijwilligersregeling.

Moet ik voor de vrijwilligersregeling ook alle beloningen in natura (verstrekkingen) meetellen om te bepalen of de beloning niet-marktconform is?
Moet ik voor de vrijwilligersregeling ook alle beloningen in natura (verstrekkingen) meetellen om te bepalen of de beloning niet-marktconform is?

Nee, de beloningen in natura (zoals een door de club betaalde lunch of opleiding en het vrijstellen van contributie) hoeft u niet mee te tellen. De beloningen in natura telt u wel mee om te bepalen of de totale beloning uitkomt boven het maximum van € 150 per maand en € 1.500 per jaar.

Overschrijd ik voor de vrijwilligersregeling het maximum van € 150 per maand als ik een vergoeding van € 450 over 3 maanden, ineens uitbetaal?
Overschrijd ik voor de vrijwilligersregeling het maximum van € 150 per maand als ik een vergoeding van € 450 over 3 maanden, ineens uitbetaal?

Als de vrijwilliger in deze maanden verder niets van de club ontvangt en deze € 450 gelijkmatig verdiend is in deze 3 maanden, komt de vergoeding niet boven het maximum van € 150 per maand.

Voorbeeld

Vrijwilliger A verdient € 150 per maand en u betaalt hem  na 3 maanden in 1 keer € 450. Vrijwilliger B verdient € 200 in de 1ste en 2e maand  en € 50 in de 3e maand , u betaalt hem na 3 maanden in 1 keer € 450. Bij vrijwilliger A voldoet u aan het maximum van € 150 per maand. Bij vrijwilliger B voldoet u niet aan het maximum van € 150 per maand. Bij vrijwilliger A kunt u dus de vrijwilligersregeling toepassen en bij vrijwilliger B kunt u de vrijwilligersregeling niet toepassen.

 

Wat is een vrijwilligersvergoeding?
Wat is een vrijwilligersvergoeding?

Een vrijwilliger mag geen marktconforme beloning ontvangen: de vergoeding mag niet in verhouding staan tot het tijdsbeslag en de aard van het werk. Van een vrijwilligersvergoeding is sprake als iemand vergoedingen of verstrekkingen krijgt met een totale waarde van maximaal € 150 per maand en maximaal € 1.500 per kalenderjaar. Als u binnen deze maximumbedragen iemand een vergoeding per uur betaalt, dan beschouwen wij een uurvergoeding van maximaal € 4,50, of € 2,50 voor vrijwilligers jonger dan 23 jaar, als vrijwilligersvergoeding. Meer informatie hierover vindt u onder Personeel en loon bij Vrijwilligers.

Wat is het verschil tussen een vergoeding en een verstrekking?
Wat is het verschil tussen een vergoeding en een verstrekking?

Een vergoeding is een betaling in geld (bijvoorbeeld een reiskostenvergoeding). Een verstrekking is een vorm van loon in natura (bijvoorbeeld het verstrekken van werkkleding).

Wat zijn de gevolgen voor de loonheffingen als een trainer meegaat met een trainingskamp en hij geen eigen bijdrage hoeft te betalen?
Wat zijn de gevolgen voor de loonheffingen als een trainer meegaat met een trainingskamp en hij geen eigen bijdrage hoeft te betalen?

De trainer gaat met een trainingskamp mee voor zijn werk. Zijn deelname aan het trainingskamp heeft daarom geen gevolgen voor de loonheffingen.

Welke administratieve verplichtingen heb ik als ik de vrijwilligersregeling toepas?
Welke administratieve verplichtingen heb ik als ik de vrijwilligersregeling toepas?

U hoeft geen urenadministratie bij te houden, maar u moet de betalingen wel in de financiële administratie verwerken. Bovendien moet u aannemelijk maken dat u voldoet aan de voorwaarden van de vrijwilligersregeling. Daarvoor kan het bijhouden van een urenlijst verstandig zijn. Meer informatie hierover vindt u onder Personeel en loon bij Vrijwilligers.

Welke uren tellen mee als gewerkte uren voor het vaststellen van het uurloon van een vrijwilliger (bijvoorbeeld een trainer)?
Welke uren tellen mee als gewerkte uren voor het vaststellen van het uurloon van een vrijwilliger (bijvoorbeeld een trainer)?

Voor het berekenen van het uurloon van een vrijwilliger telt u niet alleen de trainings- of wedstrijduren mee, maar ook het werk dat met de training of wedstrijd samenhangt. Denk aan:

 • het opvangen van de kinderen van het jeugdteam
 • het ophalen van materiaal
 • het voorbereiden van de training
 • administratieve verantwoording naar de sportclub
 • reistijd naar uitwedstrijden (reistijd naar en van de eigen sportclub telt niet mee)

Ook incidenteel gewerkte uren die niet direct samenhangen met een training of wedstrijd, kunt u meetellen. Denk aan:

 • werkoverleg en clubvergaderingen
 • het volgen van opleidingen voor de functie
 • trainersbijeenkomsten
Welke vaste onkostenvergoedingen mag ik onbelast betalen aan een selectiespeler, trainer of een masseur die in dienst is bij de sportvereniging?
Welke vaste onkostenvergoedingen mag ik onbelast betalen aan een selectiespeler, trainer of een masseur die in dienst is bij de sportvereniging?

Waarvoor en tot welk bedrag u onbelast een vaste vergoeding mag geven, hangt af van de vraag of u gebruikmaakt van de werkkostenregeling of van vrije vergoedingen en verstrekkingen. Meer informatie over kostenvergoedingen vindt u op de site Sport en belasting bij Vergoedingen en verstrekkingen.

Zijn de maximumomzetbedragen voor de nevenactiviteiten van sportclubs inclusief of exclusief btw?
Zijn de maximumomzetbedragen voor de nevenactiviteiten van sportclubs inclusief of exclusief btw?

De maximumomzetbedragen zijn vrijgestelde omzetbedragen, hierin is dus geen btw opgenomen. Komt de totale omzet aan fondsenwervende activiteiten boven het maximumbedrag van de vrijstelling van € 50.000 (diensten) of € 68.067 (leveringen) uit? Dan moet u btw betalen over het hele omzetbedrag.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.