Veelgestelde vragen

Aanslag, voorlopige: Tot wanneer kan ik een verzoek of wijziging indienen voor een voorlopige aanslag?
Aanslag, voorlopige: Tot wanneer kan ik een verzoek of wijziging indienen voor een voorlopige aanslag?

U kunt het hele jaar op elk moment een voorlopige aanslag aanvragen of wijzigen. Na het jaar van de voorlopige aanslag kunt u nog een bepaalde periode een verzoek of wijziging indienen. Die periode stopt:

 • wanneer u de aangifte inkomstenbelasting van dat jaar hebt ingediend
 • op de uiterste inzenddatum

Uiterste inzenddatum voorlopige aanslag 2016
De voorlopige aanslag 2016 kunt u online aanvragen of wijzigen op Mijn Belastingdienst:

 • tot 1 april 2017 als u belasting terugkrijgt
 • tot 1 mei 2018 als u belasting of een bijdrage Zvw moet betalen

Let op!

Als u de voorlopige aanslag 2016 aanvraagt of wijzigt op papier, kunt u dat doen:

 • tot 15 maart 2017 als u belasting terugkrijgt
 • tot 15 april 2018 als u belasting of een bijdrage Zvw moet betalen

Uiterste inzenddatum voorlopige aanslag 2015
De voorlopige aanslag 2015 kunt u online aanvragen of wijzigen op Mijn Belastingdienst of met het programma voor Windows en Apple of Linux. Dat kunt u doen:

 • tot 1 april 2016 als u belasting terugkrijgt
 • tot 1 mei 2017 als u belasting of een bijdrage Zvw moet betalen

Let op!

Als u de voorlopige aanslag 2015 aanvraagt of wijzigt op papier, kunt u dat doen:

 • tot 15 maart 2016 als u belasting terugkrijgt
 • tot 15 april 2017 als u belasting of een bijdrage Zvw moet betalen

Uiterste aanvraagdatum voorlopige aanslag 2014 of ouder
De voorlopige aanslag 2014 of ouder kunt u niet meer aanvragen of wijzigen.

Aanslag, voorlopige: Wanneer is het zinvol om mijn voorlopige aanslag te wijzigen?
Aanslag, voorlopige: Wanneer is het zinvol om mijn voorlopige aanslag te wijzigen?

Twijfelt u of het zin heeft om een wijziging door te geven? Vul dan het online formulier 'Verzoek of wijziging voorlopige aanslag' in op Mijn Belastingdienst. U ziet dan meteen wat u terugkrijgt of wat u moet betalen. Zie ook: Voorlopige aanslag 2016

Hebt u alleen de algemene heffingskorting?

Krijgt u geld terug omdat u alleen de algemene heffingskorting krijgt? Dan zorgt een klein verschil in uw inkomen er al voor dat u meer of minder terugkrijgt. Het is dan zinvol om uw voorlopige aanslag te wijzigen.

Hebt u andere heffingskortingen of aftrekposten?

Krijgt u een teruggaaf door andere heffingskortingen of door aftrekposten? Dan maakt een klein verschil in uw inkomen niet uit voor het bedrag dat u maandelijks van ons terugkrijgt.

Aanslag, voorlopige: Hoe kan ik een voorlopige aanslag aanvragen of wijzigen?
Aanslag, voorlopige: Hoe kan ik een voorlopige aanslag aanvragen of wijzigen?

U kunt een voorlopige aanslag aanvragen of wijzigen met het online formulier 'Verzoek of wijziging voorlopige aanslag' op Mijn Belastingdienst. U hebt daarvoor een DigiD nodig.

Hebt u nog geen DigiD? Vraag deze dan aan via digid.nl/aanvragen.

U krijgt binnen 6 tot 8 weken van ons bericht over uw voorlopige aanslag. Dit geldt ook voor wijzigingen die u aan ons hebt doorgegeven. Als u na 8 weken nog geen bericht van ons hebt ontvangen, belt u met de BelastingTelefoon.

Aanslag, voorlopige: Hoe kan ik mijn voorlopige aanslag stopzetten?
Aanslag, voorlopige: Hoe kan ik mijn voorlopige aanslag stopzetten?

U kunt de voorlopige aanslag op verschillende manieren stopzetten. Na uw verzoek om stopzetting, krijgt u binnen 8 weken bericht van ons.

Aanslag, voorlopige: Ik heb een voorlopige aanslag aangevraagd of gewijzigd. Wanneer krijg ik bericht?
Aanslag, voorlopige: Ik heb een voorlopige aanslag aangevraagd of gewijzigd. Wanneer krijg ik bericht?

U krijgt binnen 6 tot 8 weken van ons bericht over uw voorlopige aanslag. Dit geldt ook voor wijzigingen die u aan ons hebt doorgegeven. Als u na 8 weken nog geen bericht van ons hebt ontvangen, belt u met de BelastingTelefoon.

Aanslag, voorlopige: Waarom wijkt mijn voorlopige aanslag af van mijn verzoek?
Aanslag, voorlopige: Waarom wijkt mijn voorlopige aanslag af van mijn verzoek?

Uw voorlopige aanslag wijkt af van uw verzoek, omdat toen wij het online formulier 'Verzoek of wijziging voorlopige aanslag 2016' maakten, nog niet alle nieuwe belastingwetgeving definitief was. Daarom hebben wij oude bedragen en tarieven moeten gebruiken.

Aanslag, voorlopige: Moet ik wat doen met mijn voorlopige aanslag als ik voor het eerst mijn AOW krijg?
Aanslag, voorlopige: Moet ik wat doen met mijn voorlopige aanslag als ik voor het eerst mijn AOW krijg?

Krijgt u voor het eerst uw AOW? Dan zijn 2 situaties mogelijk:

 • U krijgt uw voorlopige aanslag alléén voor de algemene heffingskorting.
  U hoeft niets te doen. Wij stoppen de uitbetaling van uw voorlopige aanslag automatisch vanaf de maand dat u uw AOW-uitkering ontvangt.
 • U krijgt uw voorlopige aanslag omdat u bepaalde kosten mag aftrekken, bijvoorbeeld voor uw eigen woning.
  U hoeft niets te doen. De uitbetaling van uw voorlopige aanslag loopt gewoon door.

 

Ik heb geen DigiD. Hoe vraag ik die aan?
Ik heb geen DigiD. Hoe vraag ik die aan?

U vraagt een DigiD aan via digid.nl/aanvragen.

U ontvangt daarna binnen 5 dagen per post een activeringscode. Die ontvangt u op het adres waar u bij uw gemeente staat ingeschreven. 

Met de activeringscode en uw gebruikersnaam en wachtwoord moet u uw DigiD vervolgens binnen 20 dagen activeren.

Zie ook

digid.nl

Aanslag, voorlopige: Hoe kan ik een voorlopige aanslag aanvragen vanuit het buitenland?
Aanslag, voorlopige: Hoe kan ik een voorlopige aanslag aanvragen vanuit het buitenland?

Als u in het buitenland woont, kunt u daarvoor alleen het formulier 'Verzoek of wijziging voorlopige aanslag voor buitenlandse belastingplichtigen' gebruiken. U kunt dit formulier:

 

Aanslag, voorlopige: Wanneer krijg ik het geld van mijn maandelijkse voorlopige aanslag?
Aanslag, voorlopige: Wanneer krijg ik het geld van mijn maandelijkse voorlopige aanslag?

U krijgt het geld van de voorlopige aanslag op de 15e van de maand.

Uitzonderingen

Als de 15e in het weekend valt, krijgt u het geld na dat weekend. 

Krijgt u de teruggaaf dit jaar voor het eerst? Dan kan het ook zijn dat u het geld op de 22e of de 29e van de maand krijgt.

Aanslag, voorlopige: Wanneer moet ik de voorlopige aanslag voor het lopende jaar betalen?
Aanslag, voorlopige: Wanneer moet ik de voorlopige aanslag voor het lopende jaar betalen?

Voorlopige aanslag in 1 keer betalen?

Wilt u de voorlopige aanslag niet in termijnen betalen, maar in 1 keer? Dan moet het hele bedrag bij ons binnen zijn 1 maand na de datum van de aanslag. In bepaalde gevallen kunt een betalingskorting krijgen. Het bedrag van de korting staat dan op de aanslag.

Als de voorlopige aanslag van het lopende jaar een datum heeft voor 19 november

U betaalt vanaf de datum van de aanslag elke maand tot aan het einde van het jaar. Uw 1e betaling moet binnen 1 maand na de dagtekening van de aanslag bij ons binnen zijn. De volgende betalingen moet u telkens 1 maand later hebben gedaan. De laatste betaling moet voor het einde van het jaar bij ons binnen zijn.

Als de voorlopige aanslag van het lopende jaar een datum heeft na 19 november

U hebt nog 6 weken tijd om te betalen.

Let op!

Dit geldt ook voor de voorlopige aanslag Zorgverzekeringswet (Zvw).

 

Hoe vraag ik een nieuw wachtwoord aan voor mijn DigiD?
Hoe vraag ik een nieuw wachtwoord aan voor mijn DigiD?

Hebt u uw DigiD al geactiveerd? Dan kunt u zelf uw wachtwoord herstellen. U hebt daarvoor uw gebruikersnaam en burgerservicenummer nodig.

Hebt u uw DigiD nog niet geactiveerd? Dan moet u opnieuw een DigiD aanvragen.

Zie ook

digid.nl

Hoe vraag ik een nieuwe gebruikersnaam aan voor mijn DigiD?
Hoe vraag ik een nieuwe gebruikersnaam aan voor mijn DigiD?

U kunt om veiligheidsredenen geen nieuwe gebruikersnaam voor uw DigiD aanvragen. Als u uw gebruikersnaam vergeten bent, moet u een nieuwe DigiD aanvragen.

Krijg ik direct al mijn post in de Berichtenbox?
Krijg ik direct al mijn post in de Berichtenbox?

Nee, de overgang gaat stap voor stap. Alle berichten die wij naar uw Berichtenbox versturen, sturen wij 2 jaar lang ook nog met de papieren post. Zo kunt u alvast wennen aan de digitale verzending. En zo kunnen wij in de gaten houden hoe de overgang van papier naar digitaal voor u en voor ons verloopt, en die zo nodig bijsturen.

Voor sommige berichten is die periode van 2 jaar al ingegaan of voorbij. Dit laatste geldt voor de berichten over de jaarlijkse verlenging van uw toeslagen.

Kan ik mijn berichten ook per e-mail ontvangen in plaats van in de Berichtenbox?
Kan ik mijn berichten ook per e-mail ontvangen in plaats van in de Berichtenbox?

We willen er zeker van zijn dat onze berichten op tijd worden afgeleverd. Helaas is e-mail daarvoor niet altijd even betrouwbaar.

Als u uw account op MijnOverheid activeert, kunt u wel aangeven dat u een e-mail wilt krijgen als u een nieuw bericht in uw Berichtenbox ontvangt.

Kan ik mijn post op papier blijven ontvangen?
Kan ik mijn post op papier blijven ontvangen?

U kunt met ons overleggen over de mogelijkheid om een papieren kopie te krijgen van de berichten die wij naar uw Berichtenbox sturen.

Dat kan als u zelf niet in staat bent uw digitale post te bekijken. En als iemand anders machtigen om uw digitale post te bekijken geen oplossing voor u is.

Neemt u via de Helpdesk Digitale Post (0800 – 235 83 52) contact met ons op om deze mogelijkheid te bespreken.

Tot wanneer kan ik een kopie van mijn digitale post krijgen?

Op dit moment is er geen ‘einddatum’ voor het versturen van papieren kopieën. Mocht dat ooit anders worden, dan laten wij dat vooraf op tijd weten.

2 jaar zowel op papier als digitaal

Alle berichten die wij naar uw Berichtenbox versturen, sturen wij 2 jaar lang ook nog met de papieren post. Zo kunt u alvast wennen aan de digitale verzending. En kunnen wij in de gaten houden hoe de overgang van papier naar digitaal voor u en voor ons verloopt, en die zo nodig bijsturen.

Voor sommige berichten is die periode van 2 jaar al ingegaan of voorbij. Dit laatste geldt voor de berichten over de jaarlijkse verlenging van uw toeslagen.

Wat is DigiD?
Wat is DigiD?

DigiD is een combinatie van een gebruikersnaam en wachtwoord die u zelf kiest. U hebt een DigiD nodig als u wilt inloggen op websites van de overheid en een aantal andere organisaties. Ook om uw Berichtenbox op MijnOverheid te gebruiken, hebt u een DigiD nodig.
 
Iedereen die een een burgerservicenummer heeft en in Nederland geregistreerd staat bij de Basisregistratie Personen (BRP) kan een DigiD aanvragen.

 

Hoe krijg ik toegang tot MijnOverheid?
Hoe krijg ik toegang tot MijnOverheid?

Ga naar www.mijn.overheid.nl en log in met uw DigiD.

Buitenland

Woont u in het buitenland en hebt u een DigiD? Ook dan kunt u gebruikmaken van MijnOverheid. 

Zie ook

 

Hoe krijg ik toegang tot de Berichtenbox?
Hoe krijg ik toegang tot de Berichtenbox?

Ga naar www.mijn.overheid.nl en log in met uw DigiD. Klik vervolgens op ‘Berichtenbox’.

Wie is verantwoordelijk voor MijnOverheid?
Wie is verantwoordelijk voor MijnOverheid?

Logius is verantwoordelijk voor MijnOverheid. Logius is onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zij beheren overheidsbrede ICT-voorzieningen waaronder DigiD en MijnOverheid.

Zie ook

 

Waarom moet ik soms opnieuw inloggen nadat ik ben ingelogd bij MijnOverheid?
Waarom moet ik soms opnieuw inloggen nadat ik ben ingelogd bij MijnOverheid?

Nog niet alle overheidsorganisaties maken gebruik van de functie om maar één keer in te loggen met DigiD. Daarom moet u soms nog opnieuw inloggen. Bijvoorbeeld als u van MijnOverheid naar Mijn toeslagen gaat.

Weet de Belastingdienst of ik de berichten in mijn Berichtenbox lees?
Weet de Belastingdienst of ik de berichten in mijn Berichtenbox lees?

Nee, wij krijgen geen informatie over of u uw berichten hebt gelezen of verwijderd.

Aangifte 2015: Waarom heb ik een aangiftebrief ontvangen?
Aangifte 2015: Waarom heb ik een aangiftebrief ontvangen?

U ontvangt een aangiftebrief als wij verwachten dat u belasting terugkrijgt of moet betalen. Wij gaan daarbij uit van gegevens die wij ontvangen van bijvoorbeeld uw werkgever, uitkeringsinstantie en bank.

Aangifte 2015: Kan ik hulp krijgen bij het invullen van mijn aangifte?
Aangifte 2015: Kan ik hulp krijgen bij het invullen van mijn aangifte?

U kunt van ons hulp krijgen bij het invullen van uw aangifte, als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent particulier.
 • U bent geen lid van een vak- of ouderenbond.
  Als u wel lid bent van een vak- of ouderenbond, kan de bond u helpen bij het invullen van uw aangifte.
 • U ontvangt in 2015 zorgtoeslag.
 • Uw verzamelinkomen is in 2015 niet hoger dan € 35.059, of € 51.691 als u een partner hebt.
 • U hebt een machtigingscode.

Voldoet u aan deze voorwaarden en wilt u hulp bij het invullen van uw aangifte? Bel dan vóór 1 mei 2016 de Belastingtelefoon voor het maken van een afspraak.

 

Aangifte 2015: Wanneer moet mijn aangifte binnen zijn?
Aangifte 2015: Wanneer moet mijn aangifte binnen zijn?

Hebt u van ons een aangiftebrief of aangifteformulier ontvangen? Dan staat daarop de uiterste inleverdatum (de datum waarvóór uw aangifte bij ons binnen moet zijn). In de meeste gevallen is dit 1 mei. 

Aangifte 2015: Wat is de vooraf ingevulde aangifte?
Aangifte 2015: Wat is de vooraf ingevulde aangifte?

De vooraf ingevulde aangifte is een service die wij aanbieden vanaf 1 maart 2016. Wij vullen in uw online aangifte vooraf al zo veel mogelijk gegevens voor u in. Het gaat bijvoorbeeld om uw loongegevens en de WOZ-waarde van uw woning. Deze gegevens krijgen wij van andere instanties, zoals uw werkgever, uitkeringsinstantie en gemeente.

Controleer altijd uw gegevens voordat u de aangifte verstuurt. Als de gegevens volgens u niet kloppen of niet zijn ingevuld, moet u ze corrigeren of aanvullen.

 

Let op!

In de app Aangifte 2015 kunt u de vooraf ingevulde gegevens niet corrigeren of aanvullen. Wilt u dat wel? Doe dan aangifte op Mijn Belastingdienst. U vindt de app Aangifte 2015 in de appstore van Apple en Playstore van Google.

Zie ook

 

Aangifte 2015: Hoe kom ik aan de vooraf ingevulde aangifte?
Aangifte 2015: Hoe kom ik aan de vooraf ingevulde aangifte?

Als u vanaf 1 maart 2016 voor uw aangifte de app Aangifte 2015 of Mijn Belastingdienst gebruikt, kunt u meteen de gegevens downloaden die wij alvast voor u hebben ingevuld. U vindt de app Aangifte 2015 in de appstore van Apple en Playstore van Google.

Gebruikt u de app Aangifte 2015?

Dan kunt u uw gegevens niet wijzigen of aanvullen. Wilt u dat wel? Doe dan aangifte op Mijn Belastingdienst.

Gebruikt u uw aangifte op Mijn Belastingdienst?

Dan hoeft u uw gegevens alleen nog te controleren en zo nodig aan te vullen.

Vanaf 1 maart 2016 kunt u de gegevens van uw aangifte 2015 raadplegen tot eind 2020.

DigiD

Om de vooraf ingevulde aangifte op Mijn Belastingdienst te kunnen bekijken, hebt u een geldige DigiD nodig. Wilt u de gegevens van u en uw partner bekijken? Dan hebt u beiden een geldige DigiD nodig.

Met DigiD Machtigen kunt u uw partner of een ander machtigen om uw vooraf ingevulde aangifte te bekijken en te versturen. Uw partner kan ook u of een ander machtigen om dat voor hem te doen.

Zie ook

Aangifte 2015: Wat is DigiD Machtigen?
Aangifte 2015: Wat is DigiD Machtigen?

Met DigiD Machtigen kunt u veilig en vertrouwd anderen toestemming geven uw zaken met de overheid te regelen via internet. U houdt de controle, terwijl uw zaken direct met de overheid worden afgehandeld door iemand waarin u vertrouwen hebt.

Wilt u dat iemand anders uw zaken met ons via internet regelt? Vraag DigiD Machtigen dan zo snel mogelijk aan.

Zie ook

 

Aangifte 2015: Hoe vraag ik DigiD Machtigen aan?
Aangifte 2015: Hoe vraag ik DigiD Machtigen aan?

U vraagt DigiD Machtigen aan op www.digid.nl. Hiervoor moet u een geldige DigiD hebben. Hebt u geen geldige DigiD? Dan kunt u die ook daar aanvragen.

Wilt u dat iemand anders uw zaken met ons via internet regelt? Vraag DigiD Machtigen dan zo snel mogelijk aan.

Aangifte 2015: Hoe kan ik mijn aangifte aanvullen of wijzigen?
Aangifte 2015: Hoe kan ik mijn aangifte aanvullen of wijzigen?

Hebt u aangifte gedaan met de app Aangifte 2015?

Met de app kunt u uw gegevens niet aanvullen of wijzigen. Log daarom in op Mijn Belastingdienst en gebruik de online aangifte. Vul de vooraf ingevulde gegevens of wijzig ze. Hierna stuurt u uw aangifte opnieuw in.

Hebt u aangifte gedaan op Mijn Belastingdienst?

Log in op Mijn Belastingdienst en open uw eerder verstuurde aangifte. Vul uw aangifte aan of wijzig deze. Hierna stuurt u uw aangifte opnieuw in.

Let op!

Zijn wij afgeweken van uw aangifte en u bent het daar niet mee eens? Alleen dan kunt u bezwaar maken.

 

Aangifte 2015: Wanneer krijg ik bericht over mijn aangifte?
Aangifte 2015: Wanneer krijg ik bericht over mijn aangifte?

Doet u vóór 1 april 2016 aangifte, dan krijgt u vóór 1 juli 2016 bericht van ons. Als extra service krijgt u dat ook als u voor of op 4 april aangifte doet.

Doet u na 4 april, maar vóór 1 mei 2016 aangifte? Wij proberen u ook dan vóór 1 juli 2016 bericht te sturen.

Doet u op of na 1 mei 2016 aangifte? Wij proberen u bericht te sturen binnen 3 maanden nadat wij uw aangifte ontvangen hebben.

Welk bericht kan ik ontvangen?

U ontvangt 1 van 3 soorten berichten:

 • een voorlopige aanslag over 2015
 • een definitieve aanslag over 2015
 • een brief waarin wij schrijven dat u geen voorlopige aanslag over 2015 krijgt
  Dit betekent dat u uw definitieve aanslag over 2015 later krijgt.
Aangifte en voorlopige aanslag online: Waar vind ik op Mijn Belastingdienst de aangifte 2015?
Aangifte en voorlopige aanslag online: Waar vind ik op Mijn Belastingdienst de aangifte 2015?

U vindt de aangifte 2015 op Mijn Belastingdienst onder het tabblad Inkomstenbelasting.

Aangifte en voorlopige aanslag online: Heb ik een berichtenbox nodig om Mijn Belastingdienst te kunnen gebruiken?
Aangifte en voorlopige aanslag online: Heb ik een berichtenbox nodig om Mijn Belastingdienst te kunnen gebruiken?

Nee, u hebt geen berichtenbox nodig.

Aangifte en voorlopige aanslag online: Hoe kom ik bij Mijn Belastingdienst?
Aangifte en voorlopige aanslag online: Hoe kom ik bij Mijn Belastingdienst?

U logt in met uw DigiD op Mijn Belastingdienst.

Aangifte en voorlopige aanslag online: Kan ik mijn aangifte op Mijn Belastingdienst tussentijds opslaan?
Aangifte en voorlopige aanslag online: Kan ik mijn aangifte op Mijn Belastingdienst tussentijds opslaan?

Ja, dat kan. U kunt op ieder gewenst moment uw aangifte opslaan en uitloggen op Mijn Belastingdienst. Uw gegevens worden tussentijds opgeslagen als u op een pagina op ‘Akkoord’ klikt.

Aangifte en voorlopige aanslag online: Staan de vooraf ingevulde gegevens ook in mijn online aangifte?
Aangifte en voorlopige aanslag online: Staan de vooraf ingevulde gegevens ook in mijn online aangifte?

Ja, deze gegevens staan ook in uw online aangifte.

Aangifte en voorlopige aanslag online: Waarom verschijnt de 'Uitgebreide help' niet?
Aangifte en voorlopige aanslag online: Waarom verschijnt de 'Uitgebreide help' niet?

Waarschijnlijk hebt u de pop-upblokkering ingeschakeld. Schakel uw pop-upblokkering uit.

Aangifte en voorlopige aanslag online: Wat kan ik met Mijn Belastingdienst?
Aangifte en voorlopige aanslag online: Wat kan ik met Mijn Belastingdienst?

Mijn Belastingdienst is uw persoonlijke pagina bij de Belastingdienst, waar u in de toekomst steeds meer belastingzaken online kunt regelen.Op Mijn Belastingdienst kunt u nu:

 • aangifte inkomstenbelasting doen over 2015, 2014 of 2013
 • een voorlopige aanslag over 2016 aanvragen, wijzigen of stopzetten
 • uitstel van aangifte aanvragen
 • uw rekeningnummer wijzigen
 • aangeven dat u het niet eens bent met een beslissing van ons
Als ik moet betalen, krijg ik dan een bericht op papier?
Als ik moet betalen, krijg ik dan een bericht op papier?

Als u op grond van een voorlopige of definitieve aanslag een bedrag aan ons moet betalen, krijgt u per post een apart bericht over de betalingsmogelijkheden. Dat geldt ook als u de aanslag alleen digitaal via de Berichtenbox ontvangt.

Als u ons niet op tijd betaalt, krijgt u eerst een herinnering. Reageert u daar niet op, dan krijgt u een aanmaning. Beide ontvangt u voorlopig nog op papier.

Andere belastingen en toeslagen

Als u een bedrag moet betalen voor uw toeslagen, ontvangt u een acceptgiro op papier. Voor andere belastingen, zoals erf-, schenk- en motorrijtuigenbelasting, geldt ook dat u bericht op papier krijgt als u moet betalen.

Zie ook

Betalen: Ik heb een 'Mededeling stornering' ontvangen. Wat moet ik nu doen?
Betalen: Ik heb een 'Mededeling stornering' ontvangen. Wat moet ik nu doen?

U hoeft niets te doen. De mislukte incasso wordt de aankomende maand opnieuw geïncasseerd. Betreft het een 3e stornering? Dan krijgt u een naheffingsaanslag zonder boete over de nog te betalen motorrijtuigenbelasting en neemt u voor het betreffende kenteken niet langer deel aan de regeling automatisch betalen.

Betalen: Ik heb een machtiging afgegeven, maar ik ontvang of heb nog wel een acceptgiro. Moet ik het bedrag daarvan nog betalen?
Betalen: Ik heb een machtiging afgegeven, maar ik ontvang of heb nog wel een acceptgiro. Moet ik het bedrag daarvan nog betalen?

Ja, alle ontvangen rekeningen moet u op de normale wijze betalen. U ontvangt nog bericht vanaf welke datum de automatische incasso ingaat.

Betalen: Ik heb een machtiging afgegeven. Wanneer begint de automatische incasso?
Betalen: Ik heb een machtiging afgegeven. Wanneer begint de automatische incasso?

U ontvangt bericht vanaf welke datum de automatische incasso ingaat. Alle rekeningen die u al hebt of nog ontvangt, moet u op de normale wijze betalen.

Betalen: Ik wil de automatische incasso gebruiken. Kunt u mij hiervoor een machtiging toesturen?
Betalen: Ik wil de automatische incasso gebruiken. Kunt u mij hiervoor een machtiging toesturen?

Bel met de BelastingTelefoon Auto (0800 - 0749). Wij sturen u dan het machtigingsformulier voor de automatische incasso. 

Betalen: Ik wil mijn rekeningnummer voor de automatische incasso laten wijzigen. Hoe doe ik dit?
Betalen: Ik wil mijn rekeningnummer voor de automatische incasso laten wijzigen. Hoe doe ik dit?

Bel met de BelastingTelefoon Auto (0800 - 0749). Wij sturen u dan het machtigingsformulier waarmee u het juiste rekeningnummer voor de automatische incasso kunt doorgeven. 

Betalen: Voor mijn auto is 2 keer geïncasseerd over dezelfde periode. Hoe kan dat?
Betalen: Voor mijn auto is 2 keer geïncasseerd over dezelfde periode. Hoe kan dat?

U betaalt een bepaald bedrag per tijdvak van 3 maanden. Iedere maand wordt 1/3 deel van dit bedrag geïncasseerd. U ziet op uw bankafschrift de periode waarvoor is geïncasseerd.

Betalen: Wat is het rekeningnummer van de Belastingdienst?
Betalen: Wat is het rekeningnummer van de Belastingdienst?

Ons rekeningnummer is: NL86 INGB 0002 4455 88

Betalen: hoeveel motorrijtuigenbelasting moet ik betalen?
Betalen: hoeveel motorrijtuigenbelasting moet ik betalen?

U kunt met de rekenmodule uitrekenen hoeveel motorrijtuigenbelasting u moet betalen. 

Maakt u met uw oldtimer gebruik van de overgangsregeling? Dan betaalt u per kalenderjaar een kwart van de motorrijtuigenbelasting die u normaal betaalt, met een maximum van € 122. In de rekenmodule is dit bedrag gelijk aan de motorrijtuigenbelasting per tijdvak van 3 maanden.

Betalen: ik heb de rekening van de motorrijtuigenbelasting niet ontvangen, maar nu krijg ik wel een naheffingsaanslag. Wat moet ik nu doen?
Betalen: ik heb de rekening van de motorrijtuigenbelasting niet ontvangen, maar nu krijg ik wel een naheffingsaanslag. Wat moet ik nu doen?

U bent er zelf verantwoordelijk voor dat u uw motorrijtuigenbelasting op tijd betaalt. Betaalt u niet, niet tijdig of niet volledig, dan kunt u een naheffingsaanslag met een boete krijgen. Wilt u uw rekening van de motorrijtuigenbelasting voortaan op tijd betalen? Betaal dan via automatische incasso

Betalen: ik heb het machtigingsformulier voor automatische incasso motorrijtuigenbelasting ingevuld en ondertekend. Naar welk adres stuur ik het machtigingsformulier retour?
Betalen: ik heb het machtigingsformulier voor automatische incasso motorrijtuigenbelasting ingevuld en ondertekend. Naar welk adres stuur ik het machtigingsformulier retour?

Stuur het machtigingsformulier voor automatische incasso motorrijtuigenbelasting naar: Belastingdienst/Centrale administratieve processen, Antwoordnummer 21160, 6400 ZX Heerlen.

Erfbelasting: Ik heb een erfenis gekregen. Wanneer krijg ik een aangifteformulier?
Erfbelasting: Ik heb een erfenis gekregen. Wanneer krijg ik een aangifteformulier?

Als wij verwachten dat u erfbelasting moet betalen, sturen wij in de eerste maanden na het overlijden een brief naar het contactadres dat bij ons bekend is. In die brief vragen wij de erfgenamen aangifte te doen. Er staat ook in hoe zij aangifte kunnen doen.

Als u geen aangifte erfbelasting hoeft te doen, ontvangt u hiervan bericht.

Erfbelasting: Wanneer moet de aangifte binnen zijn?
Erfbelasting: Wanneer moet de aangifte binnen zijn?

De aangifte erfbelasting moet vóór de inleverdatum bij ons binnen zijn. Deze datum staat in de aangiftebrief erfbelasting.

Erfbelasting: Kan ik uitstel krijgen voor het doen van aangifte?
Erfbelasting: Kan ik uitstel krijgen voor het doen van aangifte?

Ja, dat kan. U kunt uitstel aanvragen met het formulier Aanvraag voorlopige aanslag of uitstel aangifte erfbelasting. U kunt ook een brief sturen naar het belastingkantoor dat de aangifte behandelt.

Vermeld in uw verzoek om uitstel:

 • wie vermoedelijk erfbelasting moeten betalen
 • het bedrag waarover zij vermoedelijk erfbelasting moeten betalen
 • wat hun relatie met de overledene is
 • tot wanneer u uitstel wilt

Vraag uitstel aan voordat de inleverdatum is verstreken.

Erfbelasting: Hoe voorkom ik dat ik belastingrente moet betalen?
Erfbelasting: Hoe voorkom ik dat ik belastingrente moet betalen?

U voorkomt dat u belastingrente betaalt door tijdig een voorlopige aanslag erfbelasting aan te vragen.

Zie ook

Erfbelasting: Vul ik voor erfgenamen die buiten Nederland wonen een burgerservicenummer in?
Erfbelasting: Vul ik voor erfgenamen die buiten Nederland wonen een burgerservicenummer in?

Nee, voor erfgenamen die buiten Nederland wonen én geen burgerservicenummer hebben, vult u dat niet in.

Erfbelasting: Ik heb bezwaar gemaakt tegen de WOZ-beschikking. Welke waarde vul ik in voor de woning?
Erfbelasting: Ik heb bezwaar gemaakt tegen de WOZ-beschikking. Welke waarde vul ik in voor de woning?

Hebt u van de gemeente nog geen uitspraak gehad op uw bezwaar tegen de WOZ-beschikking van de overledene? Vul dan de WOZ-waarde in die op de beschikking staat.

Nadat u de uitspraak op uw bezwaar van de gemeente hebt gekregen, stuurt u ons daarvan een kopie op. Wij passen de aanslag erfbelasting dan aan.

Erfbelasting: Hoe bepaal ik de werkelijke waarde van onze 2e woning, die verhuurd is?
Erfbelasting: Hoe bepaal ik de werkelijke waarde van onze 2e woning, die verhuurd is?

U bepaalt de waarde van uw verhuurde woning door een berekening te maken. Daarbij gebruikt u een tabel om de zogenoemde 'leegwaarderatio' te bepalen.

Erfbelasting: Welke waarde geef ik aan voor de woning buiten Nederland?
Erfbelasting: Welke waarde geef ik aan voor de woning buiten Nederland?

Van de woning die de overledene buiten Nederland had, geeft u de marktwaarde aan.

Zie ook

Erfbelasting: Moet ik ook het loon aangeven dat na het overlijden is ontvangen?
Erfbelasting: Moet ik ook het loon aangeven dat na het overlijden is ontvangen?

Ja, u geeft het loon dat is ontvangen na het overlijden aan als een vordering.

Erfbelasting: Welk bedrag vul ik in voor de inkomstenbelasting als er nog geen aanslag is?
Erfbelasting: Welk bedrag vul ik in voor de inkomstenbelasting als er nog geen aanslag is?

Als u niet weet hoeveel de overledene voor de inkomstenbelasting zou moeten betalen of terugkrijgen, vul dan in de aangifte een geschat bedrag in.

Gebruik voor uw schatting bijvoorbeeld de aanslag inkomstenbelasting van het jaar vóór overlijden. U vult nog te betalen belasting in als schuld. Nog terug te ontvangen belasting vult u in als vordering.

Erfbelasting: Waarom krijg ik een herinneringsbrief om aangifte te doen?
Erfbelasting: Waarom krijg ik een herinneringsbrief om aangifte te doen?

U hebt enkele maanden geleden een brief gehad met het verzoek om aangifte erfbelasting te doen. De termijn waarbinnen u aangifte moest doen is verstreken, maar wij hebben de aangifte nog niet ontvangen. Daarom hebt u een herinneringsbrief gekregen.

Doe alsnog aangifte vóór de datum die op de herinneringsbrief staat.

Erfbelasting: Waarom krijg ik een aanmaning om aangifte te doen?
Erfbelasting: Waarom krijg ik een aanmaning om aangifte te doen?

U hebt enkele maanden geleden een brief gehad met het verzoek om aangifte erfbelasting te doen. De termijn waarbinnen u aangifte moest doen is verstreken, maar wij hebben uw aangifte nog niet ontvangen. Daarom hebt u een aanmaning gekregen.

Doe alsnog aangifte vóór de datum die op de aanmaning staat.

Erfbelasting: Kan ik bezwaar maken tegen de belastingrente die ik moet betalen?
Erfbelasting: Kan ik bezwaar maken tegen de belastingrente die ik moet betalen?

Ja, dat kan. U kunt bezwaar maken tegen de belastingrente die u moet betalen als deze niet juist is berekend. Er zijn voorbeelden van de berekening.

Erfbelasting: Kan ik een kopie van de aanslag krijgen?
Erfbelasting: Kan ik een kopie van de aanslag krijgen?

Ja, dat kan. U stuurt een brief met uw verzoek en een kopie van uw legitimatiebewijs naar het belastingkantoor.

Erfbelasting: Welke waarde geef ik aan voor een bedrijfspand?
Erfbelasting: Welke waarde geef ik aan voor een bedrijfspand?

U geeft de marktwaarde aan op het moment van overlijden.

Erfbelasting: Ik ben iets vergeten in te vullen, kan ik de digitale aangifte wijzigen na het insturen?
Erfbelasting: Ik ben iets vergeten in te vullen, kan ik de digitale aangifte wijzigen na het insturen?

Nee, als de digitale aangifte is ingestuurd, kunt u die niet meer wijzigen. U kunt wel de digitale aangifte opnieuw invullen en opnieuw insturen. Of u kunt een brief sturen naar het belastingkantoor dat uw aangifte behandelt. Geef in die brief aan wat u vergeten bent. Vermeld in de brief ook het erfbelastingnummer.

Erfbelasting: Ik heb als erfgenaam kosten gemaakt voor het ontruimen van de woning van de overledene. Kan ik die kosten aftrekken?
Erfbelasting: Ik heb als erfgenaam kosten gemaakt voor het ontruimen van de woning van de overledene. Kan ik die kosten aftrekken?

Nee, die kosten zijn niet aftrekbaar. De begrafeniskosten mag u wel aftrekken van de erfenis.

Erfbelasting: Ik wil alleen voor mezelf aangifte doen en niet voor de overige erfgenamen, maar ik heb geen erfbelastingnummer.
Erfbelasting: Ik wil alleen voor mezelf aangifte doen en niet voor de overige erfgenamen, maar ik heb geen erfbelastingnummer.

U kunt het erfbelastingnummer opvragen bij de BelastingTelefoon: 0800 - 235 83 54.

Erfbelasting: Kan ik bezwaar maken tegen de belastingrente die ik moet betalen?
Erfbelasting: Kan ik bezwaar maken tegen de belastingrente die ik moet betalen?

Ja, dat kan. U kunt bezwaar maken tegen de belastingrente die u moet betalen.

Erfbelasting: Moet ik aangifte inkomstenbelasting voor de overledene doen, voordat ik aangifte erfbelasting doe?
Erfbelasting: Moet ik aangifte inkomstenbelasting voor de overledene doen, voordat ik aangifte erfbelasting doe?

Nee, u kunt aangifte erfbelasting doen zonder dat u aangifte inkomstenbelasting voor de overledene hebt gedaan.

Zie ook

 

Erfbelasting: op welk rekeningnummer betaal ik mijn aanslag erfbelasting?
Erfbelasting: op welk rekeningnummer betaal ik mijn aanslag erfbelasting?

U kunt het bedrag van uw aanslag erfbelasting overmaken op rekeningnummer NL 26 INGB 0000 44 12 90.

Erfbelasting: welke kosten mag ik aftrekken in de aangifte erfbelasting?
Erfbelasting: welke kosten mag ik aftrekken in de aangifte erfbelasting?

In de aangifte erfbelasting mag u de begrafeniskosten aftrekken. Daaronder vallen kosten voor:

 • het plaatsen van een grafsteen 
  Het gaat om de kosten van de grafsteen en de aankoopsom van het graf.
 • een koffietafel
 • rouwkaarten en een rouwadvertentie
 • de aula
 • kerkdiensten tot een jaar na het overlijden

Sommige zaken kunt u niet aftrekken. Het gaat om kosten:

 • voor het onderhoud van het graf
 • voor een grafmonument, grafhek of grafversiering
 • voor de verzorging van de overlijdensaangifte
 • die u maakt voor de afhandeling van de erfenis, zoals het opruimen van de inboedel, notariskosten of een vergoeding voor een executeur
Hoe kan ik een adreswijziging doorgeven?
Hoe kan ik een adreswijziging doorgeven?

Als u binnen Nederland verhuist, is het voldoende om uw adreswijziging bij de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) door te geven. Wij krijgen uw nieuwe woonadres automatisch van de gemeente.

(Tijdelijk) postadres

Wilt u dat wij uw post naar een (tijdelijk) postadres sturen? Stuur dan een brief naar uw belastingkantoor.

Vermeld in uw brief:

 • uw naam
 • uw burgerservicenummer
 • uw woonadres
 • uw postadres

Wij verwerken de wijziging binnen 3 weken nadat wij de brief hebben ontvangen.

Zie ook

Hoe kan ik een betalingsregeling aanvragen?
Hoe kan ik een betalingsregeling aanvragen?

Wilt u een verzoek om uitstel van betaling indienen of een betalingsregeling aanvragen? Gebruik dan het  Verzoek Betalingsregeling of kwijtschelding voor particulieren.

Wij beslissen binnen 6 weken

U krijgt geen ontvangstbevestiging van uw verzoek om een betalingsregeling of uitstel van betaling. Wij beslissen binnen 6 weken op uw verzoek. U krijgt van ons een brief over die beslissing met daarin het telefoonnummer van de medewerker die uw verzoek heeft behandeld.

Maximaal 12 maanden uitstel van betaling

Vraagt u uitstel van betaling voor een aanslag inkomstenbelasting? Dan krijgt u maximaal 12 maanden uitstel vanaf het moment waarop wij de betalingsregeling met u afspreken.

 

Hoe kan ik post van de Belastingdienst digitaal ontvangen?
Hoe kan ik post van de Belastingdienst digitaal ontvangen?

Digitale post van de Belastingdienst ontvangt u in uw Berichtenbox op MijnOverheid. Log daar in met uw DigiD. Hebt u geen DigiD? Vraag hem aan via www.digid.nl.

 

Hoe onderscheid ik de e-mails van MijnOverheid van valse e-mails?
Hoe onderscheid ik de e-mails van MijnOverheid van valse e-mails?

MijnOverheid stuurt u nooit een e-mail met een webadres of link naar de MijnOverheid-website. Dat geldt ook voor e-mailberichten waarin staat dat er post voor u klaarstaat in uw Berichtenbox.

Phishing

Criminelen kunnen proberen u naar een valse MijnOverheid-website te lokken via een webadres of hyperlink in een brief of e-mail. Een valse website lijkt vaak erg op de echte website. Als u op de valse website inlogt, krijgen de criminelen de beschikking over uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord. Deze vorm van internetfraude heet ook wel phishing.

De beste manier om phishing te voorkomen is door het webadres https://mijn.overheid.nl/ in uw browser op te nemen onder uw 'Favorieten' en altijd van daaruit naar de website van MijnOverheid te gaan. Controleer bij twijfel of er een slotje verschijnt in de adresbalk van uw browser.

Zie ook

Hoe vraag ik een automatische incasso aan?
Hoe vraag ik een automatische incasso aan?

U vraagt een automatische incasso aan met het machtigingsformulier dat u hebt ontvangen. Hebt u geen machtigingsformulier ontvangen? Dan kunt u verzoeken om een automatische incasso door een brief te schrijven naar:

Belastingdienst/Centrale administratie
Antwoordnummer 573
7300 VB Apeldoorn

U vermeldt in deze brief:

 • uw naam
 • uw adresgegevens
 • uw aanslagnummer
 • uw bankrekeningnummer

Vergeet niet de brief te ondertekenen.

Let op!

Als u een betalingsachterstand hebt, kunt u niet betalen via automatische incasso.

Hoe weet ik dat er bericht voor mij is?
Hoe weet ik dat er bericht voor mij is?

Als u uw account op MijnOverheid activeert, kunt u aangeven dat u een e-mail wilt krijgen als u een nieuw bericht in uw Berichtenbox hebt. Ook kunt u aangeven dat u een herinnering wilt krijgen als u een bericht na 3 weken nog niet hebt gelezen.

 

Hoeveel goederen mag ik uit een ander EU-land belastingvrij meenemen naar Nederland?
Hoeveel goederen mag ik uit een ander EU-land belastingvrij meenemen naar Nederland?

Goederen voor eigen gebruik

Deze zijn belastingvrij onder de volgende voorwaarden:

 • U hebt de goederen gekocht onder de voorwaarden van de binnenlandse markt in dat andere EU-land.
 • U moet alle belastingen hebben betaald in het land van aankoop.
 • U hebt de goederen gekocht om zelf te gebruiken.

Zie ook 

Hoeveel goederen mag ik van buiten de EU belastingvrij meenemen naar Nederland?
Hoeveel goederen mag ik van buiten de EU belastingvrij meenemen naar Nederland?

Goederen voor eigen gebruik

Belastingvrij zijn:

 • alle goederen die u bij uw vertrek bij u had. De Douane kan u vragen om aan te tonen dat bepaalde goederen al in uw bezit waren toen u uit Nederland vertrok
 • goederen van buiten de EU die niet meer waarde hebben dan € 430 als u over zee of door de lucht aankomt. Komt u in de Europese Unie aan over land of met een privé-schip of privé-vliegtuig? Dan is het bedrag € 300.

Bijzondere regels gelden voor:

 • tabaksproducten (bijvoorbeeld sigaretten)
 • alcoholhoudende drank
 • planten en delen van planten
 • dieren en delen van dieren
 • nagemaakte goederen
 • wapens (dat kunnen soms ook speelgoedwapens zijn)
 • medicijnen
 • verdovende middelen

Goederen die niet bedoeld zijn voor eigen gebruik

U moet belastingen betalen.

Zie ook 

 

Ik bestel goederen buiten Nederland via internet. Wanneer moet ik voor die goederen belasting betalen?
Ik bestel goederen buiten Nederland via internet. Wanneer moet ik voor die goederen belasting betalen?

Of en hoeveel belasting u voor deze goederen moet betalen, is afhankelijk van de waarde van de zending en het land waar u de bestelling hebt gedaan.

Waar komen
de goederen 
vandaan?

Waarde van 
de zending (excl. 
verzekerings-
en vervoerskosten)

Belastingen bij
invoer

Uit een
EU-land

Waarde onbeperkt

Geen douanerechten

Geen btw

Uit een
niet-EU-land

Tot € 22

Geen douanerechten

Geen btw

Van € 22 tot € 150

Geen douanerechten

Wel btw

€ 150 en hoger

Wel douanerechten

Wel btw

Hoeveel belastingen u bij invoer moet betalen verschilt per product. Voor het actuele tarief belt u de BelastingTelefoon Douane. In vrijwel alle gevallen doet het post- of koeriersbedrijf dat het transport uitvoert aangifte bij de Douane.

Zie ook

Ik heb aangifte gedaan. Kan ik deze nog wijzigen?
Ik heb aangifte gedaan. Kan ik deze nog wijzigen?

Hebt u uw aangifte verstuurd, en wilt u nog gegevens aanvullen of wijzigen? Dat kunt dat doen met het aangifteprogramma dat u hebt opgeslagen op uw computer. Wijzig uw gegevens, en verstuur de aangifte opnieuw. Wilt u een nieuw aangifteformulier? Dat kunt u bestellen bij de BelastingTelefoon.

Wat gebeurt er daarna?

Nadat u uw aangifte hebt gewijzigd, kunt u een voorlopige aanslag of een definitieve aanslag krijgen. 

Let op!

Het kan zijn dat wij uw eerdere aangifte al in behandeling hebben genomen voordat u uw aanvullingen of wijzigingen doorgaf. U kunt dan een aanslag ontvangen waarin uw aanvullingen of wijzigingen niet zijn opgenomen. Binnen 8 weken na deze aanslag ontvangt u een nieuwe aanslag waarin uw aanvullingen of wijzigingen wél zijn opgenomen.

Ik heb aangifte gedaan. Nu krijg ik een brief omdat u mijn inkomen wilt wijzigen. Wat nu?
Ik heb aangifte gedaan. Nu krijg ik een brief omdat u mijn inkomen wilt wijzigen. Wat nu?

U krijgt deze brief omdat wij uw opgegeven inkomen gaan wijzigen. Volgens onze informatie hebt u namelijk in het aangiftejaar meer loon, pensioen of uitkering ontvangen dan u in uw aangifte hebt aangegeven. Wij verhogen uw inkomen daarom met het bedrag dat in de brief staat. 

Bent u het niet eens met deze beslissing? Stuur dan een brief naar het adres dat bovenaan onze brief staat. Doe dit binnen 3 weken na de datum op de brief. Stuur een kopie van al uw jaaropgave(n) over het aangiftejaar mee. Hebt u geen jaaropgave meer, of vindt u dat de bedragen op de jaaropgave niet kloppen? Neem dan contact op met uw werkgever of uitkeringsinstantie en vraag om een kopie van uw jaaropgave of om een gecorrigeerde jaaropgave.

Is de reactietermijn van 3 weken al verstreken? Dan krijgt u binnen enkele weken de definitieve aanslag. Wacht eerst deze definitieve aanslag af, daarna kunt u bezwaar maken. Stuur uw bezwaar samen met uw jaaropgave(n) naar uw belastingkantoor.

Ik heb bericht gehad dat ik geld terugkrijg. Wanneer ontvang ik mijn geld?
Ik heb bericht gehad dat ik geld terugkrijg. Wanneer ontvang ik mijn geld?

U ontvangt uw geld uiterlijk 10 werkdagen na de datum op het bericht over de teruggaaf.

U krijgt geld terug, maar u moet ook nog geld betalen

Hebt u bericht gehad dat u geld terugkrijgt, maar moet u ook nog geld aan ons betalen? Wij verrekenen dan het bedrag dat u terugkrijgt, met het bedrag dat u nog moet betalen. Dit betekent dat wij minder of geen geld aan u uitbetalen. U krijgt hierover binnen 4 weken bericht.

Krijgt u na verrekening nog steeds geld terug? Dan krijgt u dat binnen 6 weken na de datum op het bericht over de teruggaaf.

Uw rekeningnummer is niet bekend

Is uw rekeningnummer nog niet bij ons bekend? Dan krijgt u een brief waarin wij u vragen om uw rekeningnummer aan ons door te geven. Als het juiste rekeningnummer bij ons bekend is, krijgt u uw geld terug.

U hebt een voorlopige aanslag

Hebt u een voorlopige aanslag gekregen en krijgt u daarom geld terug? U krijgt uw geld dan in gelijke termijnen terug, verdeeld over het lopende kalenderjaar. U krijgt het geld van uw voorlopige aanslag normaal gesproken op de 15e van de maand.

Ik heb een apparaat gekocht buiten de EU. Moet ik dan belasting betalen?
Ik heb een apparaat gekocht buiten de EU. Moet ik dan belasting betalen?

Apparaten voor eigen gebruik

U neemt het apparaat zelf mee naar Nederland en het apparaat is bestemd voor eigen gebruik.
Als u aankomt in de Nederland mag u zonder betalen van douanerechten en omzetbelasting(btw) meenemen: goederen van buiten de EU die niet meer waarde hebben dan € 430.

Komt u in de Europese Unie aan over land of met een privé-schip of privé-vliegtuig? Dan hoeft geen belasting te betalen als de goederen niet meer waard zijn dan € 300.

Hebt u er meer voor betaald, dan betaalt u over het hele bedrag belasting. Het gaat om douanerecht en omzetbelasting. Hoeveel belasting u betaalt, is afhankelijk van het soort apparaat en de waarde van het apparaat.

Apparaten voor gebruik in een organisatie of een onderneming

U moet belasting betalen: douanerecht, omzetbelasting en eventueel anti-dumpheffing. Hoeveel belasting u betaalt, is afhankelijk van het soort apparaat en de waarde van het apparaat.

Zie ook

Ik heb een bestelling gedaan in een niet-EU-land. Het post- of koeriersbedrijf zegt dat de bestelling bij de Douane ligt. Wanneer krijg ik mijn bestelling?
Ik heb een bestelling gedaan in een niet-EU-land. Het post- of koeriersbedrijf zegt dat de bestelling bij de Douane ligt. Wanneer krijg ik mijn bestelling?

Het post- of koeriersbedrijf kan u vertellen waar het pakket is en of bijvoorbeeld de douaneafhandeling inmiddels klaar is. De Douane heeft hierover geen informatie.

Ik heb een betalingsherinnering ontvangen. Hoe kan dat?
Ik heb een betalingsherinnering ontvangen. Hoe kan dat?

Wij hebben uw betaling nog niet ontvangen. De aanslag had al wel betaald moeten zijn. Misschien is de betaling van die aanslag aan uw aandacht ontsnapt. Daarom ontvangt u deze brief.
Betaal de aanslag zo snel mogelijk. In ieder geval binnen 7 werkdagen na de dagtekening van de betalingsherinnering. U voorkomt daarmee extra kosten van een aanmaning of een dwangbevel.

Hebt u al betaald? Kijk dan op uw bank- of giroafschrift of u het bedrag naar het juiste rekeningnummer hebt overgemaakt. Deze betalingsherinnering en uw betaling kunnen elkaar ook hebben gekruist. Dat kan de BelastingTelefoon voor u nakijken.

Ik heb een betalingsregeling of ik heb telefonisch uitstel van betaling aangevraagd, maar ik kan niet op tijd betalen. Wat nu?
Ik heb een betalingsregeling of ik heb telefonisch uitstel van betaling aangevraagd, maar ik kan niet op tijd betalen. Wat nu?

Stuur een brief naar uw belastingkantoor. Leg hierin uit waarom u nog langer uitstel wilt. U krijgt binnen 8 weken antwoord. 

Let op!

Bij naheffingsaanslagen motorrijtuigenbelasting is langer uitstel van betaling niet mogelijk.

Ik heb een brief gekregen met het verzoek aan te tonen dat het rekeningnummer op mijn naam staat. Wat nu?
Ik heb een brief gekregen met het verzoek aan te tonen dat het rekeningnummer op mijn naam staat. Wat nu?

U hebt een rekeningnummer doorgegeven. Wij kunnen niet nagaan of dit rekeningnummer op uw naam staat. Wij hebben informatie van u nodig waarmee wij kunnen zien dat het rekeningnummer op uw naam staat:

 • een kopie van een bewijs dat de rekening op uw naam staat (een bankafschrift of de bevestiging van de bank van uw aanvraag voor dit rekeningnummer)
  Dit bewijs mag niet ouder zijn dan 2 maanden.
 • een kopie van een geldig identiteitsbewijs (uw paspoort of identiteitskaart)

U moet ons terugsturen: een bewijs dat de rekening op uw naam staat, een kopie van een identiteitsbewijs en uw telefoonnummer.

Ik heb een dwangbevel gehad. Wat nu?
Ik heb een dwangbevel gehad. Wat nu?

U moet binnen 2 werkdagen betalen. Als u dit niet doet, komt de deurwaarder beslag bij u leggen. Dat kan beslag zijn op uw loon of uitkering of op uw bezittingen zoals uw huis of andere zaken. U leest meer hierover in de toelichting bij het dwangbevel.

Dwangbevel in termijnen betalen

U kunt na een dwangbevel eventueel ook nog in aanmerking komen voor een betalingsregeling. Uiteraard kan dit alleen als wij uitstel van betaling in een eerder stadium niet hebben afgewezen. 

Let op!

Bij naheffingsaanslagen motorrijtuigenbelasting is langer uitstel van betaling niet mogelijk. 

Ik heb een inhoudelijke vraag over de motorrijtuigenbelasting.
Ik heb een inhoudelijke vraag over de motorrijtuigenbelasting.

U vindt meer informatie op de internetsite van de Belastingdienst bij Motorrijtuigenbelasting.

Vindt u daar geen antwoord op uw vraag? Dan kunt u ook contact opnemen met de BelastingTelefoon Auto op telefoonnummer 0800-0749, van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Ik heb een inkomensverklaring (voorheen IB60-verklaring) nodig. Hoe kan ik die aanvragen?
Ik heb een inkomensverklaring (voorheen IB60-verklaring) nodig. Hoe kan ik die aanvragen?

U kunt een inkomensverklaring (voorheen IB60-verklaring) aanvragen bij de BelastingTelefoon. U kunt deze verklaring aanvragen voor de jaren 2006 tot en met 2015. Wij sturen u de verklaring binnen 5 werkdagen. Zie ook Inkomensverklaring aanvragen.

Ik heb een pakket ontvangen uit een niet-EU-land en moet daarvoor betalen. Hoe komt dit bedrag tot stand?
Ik heb een pakket ontvangen uit een niet-EU-land en moet daarvoor betalen. Hoe komt dit bedrag tot stand?

Dit bedrag bestaat uit btw en douanerechten (zoals invoerrecht). De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de aankoopwaarde en de goederensoort.

Voorbeeld: aankoopwaarde meer dan € 22 en minder dan € 150

U koopt buiten de EU een fotocamera voor € 149.

Omschrijving Bedrag

Prijs fotocamera

€ 149

Verzendkosten
(bijvoorbeeld €25,-)

€ 25

Verzekeringskosten
(in dit voorbeeld €10)

€ 10

Douanerechten
U hoeft geen douanerechten te betalen omdat
de waarde niet meer is dan € 150.

€ 0

U moet omzetbelasting betalen over:
€ 149 + € 25 + € 10 = € 184

U moet omzetbelasting betalen omdat
de waarde van de camera meer is dan € 22.

-

Omzetbelasting (btw) voor deze fotocamera
21% van € 184

€ 38,64

Totaal

€ 222,64

U betaalt in dit voorbeeld dus € 38,64 aan belastingen.

Meestal moet u ook nog inklarings- en afhandelingskosten betalen aan het post- of koeriersbedrijf.

Zie ook

Ik heb geen acceptgiro gekregen bij mijn naheffing Zorgverzekeringswet. Wat nu?
Ik heb geen acceptgiro gekregen bij mijn naheffing Zorgverzekeringswet. Wat nu?

Maak het bedrag over met een eigen betaalopdracht. Bijvoorbeeld via internetbankieren. 

Vermeld altijd het betalingskenmerk. Anders kunnen wij uw betaling niet verwerken. Het betalingskenmerk en ons IBAN-nummer staan op de naheffing onder het kopje 'Te betalen'.

Ik heb meer goederen meegenomen uit een niet-EU-land dan ik belastingvrij mag meenemen. Wat nu?
Ik heb meer goederen meegenomen uit een niet-EU-land dan ik belastingvrij mag meenemen. Wat nu?

Bij aankomst in Nederland moet u de goederen aangeven bij de Douane (via het 'rode kanaal' op luchthavens en in terminals van schepen). De Douane berekent de belasting die u moet betalen. Als u de goederen niet aangeeft, kunt u een boete krijgen. Ook kan de Douane de goederen in beslag nemen.

Zie ook

Ik heb mijn intermediair toestemming gegeven om de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte te gebruiken. Maar ik wil dit niet meer. Wat moet ik doen?
Ik heb mijn intermediair toestemming gegeven om de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte te gebruiken. Maar ik wil dit niet meer. Wat moet ik doen?

U kunt op 3 manieren uw toestemming intrekken:

 • Stuur de registratiebrief met de intrekkingscode naar Servicecentrum Logius, Antwoordnummer 24624, 2490 WB Den Haag. Een postzegel is niet nodig. U krijgt van het intrekken geen bevestiging.
 • Gebruik het formulier op de internetsite van Logius: print het formulier, vul het in en stuur het op naar Servicecentrum Logius, Antwoordnummer 24624, 2490 WB Den Haag. Een postzegel is niet nodig. U krijgt van het intrekken geen bevestiging.
 • Vraag uw intermediair om uw toestemming in te trekken. Dat kan hij doen met zijn software.

 

Ik kreeg een brief met formulier omdat mijn intermediair de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte wil gebruiken. Wat gebeurt er als ik niets doe?
Ik kreeg een brief met formulier omdat mijn intermediair de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte wil gebruiken. Wat gebeurt er als ik niets doe?

Dan kan de intermediair die wij in de brief noemen, de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte niet gebruiken.

Ik verhuis naar Nederland. Ik heb in dat andere land een auto gekocht. Wanneer mag ik die auto in Nederland belastingvrij verkopen?
Ik verhuis naar Nederland. Ik heb in dat andere land een auto gekocht. Wanneer mag ik die auto in Nederland belastingvrij verkopen?

Bij aankomst moet u de auto in Nederland registreren. In het eerste jaar daarna mag u de auto niet verkopen, verhuren of uitlenen. Doet u dit wel, dan moet u alsnog de belasting betalen die u bij de invoer niet hoefde te betalen.

Peildatum:

 • Komt de auto van buiten de EU? 1 jaar: Datum invoeraangifte
 • Komt de auto uit de EU? 1 jaar: Datum afgifte vergunning

Na 1 jaar mag u de auto wel belastingvrij verkopen, verhuren of uitlenen.

Ik verhuis naar een ander EU-land en neem mijn auto mee. Ik wil mijn Nederlands kenteken niet meer gebruiken. Kan ik eerder betaalde belasting van personenauto's en motorrijwielen (bpm) terugkrijgen?
Ik verhuis naar een ander EU-land en neem mijn auto mee. Ik wil mijn Nederlands kenteken niet meer gebruiken. Kan ik eerder betaalde belasting van personenauto's en motorrijwielen (bpm) terugkrijgen?

Als het kenteken van uw auto is afgegeven op of na 16 oktober 2006, kunt u (een deel van) de eerder betaalde belasting van personenauto's en motorrijwielen (bpm) terugvragen.

Zie ook

Ik verhuis van een niet-EU-land naar Nederland. Kan ik de auto die ik daar gekocht heb, in Nederland belastingvrij invoeren en registreren?
Ik verhuis van een niet-EU-land naar Nederland. Kan ik de auto die ik daar gekocht heb, in Nederland belastingvrij invoeren en registreren?

U verhuist naar Nederland en had in het buitenland een auto of motor? Dan mag u die onder bepaalde voorwaarden in Nederland invoeren en registreren zonder dat u daarvoor belastingen bij invoer betaalt.

Zie ook 

Ik verhuis van een niet-EU-land naar Nederland. Welke goederen kan ik belastingvrij meenemen?
Ik verhuis van een niet-EU-land naar Nederland. Welke goederen kan ik belastingvrij meenemen?

De meeste persoonlijke goederen mag u mee naar Nederland nemen zonder dat u daarvoor belasting moet betalen.

Zie ook

 

Ik wil betalen maar ben mijn acceptgiro kwijt. Wat nu?
Ik wil betalen maar ben mijn acceptgiro kwijt. Wat nu?

Maak het bedrag over met een eigen betaalopdracht. U kunt het bedrag overmaken op IBAN (rekeningnummer):
NL86 INGB 0002 4455 88, op naam van Belastingdienst Apeldoorn.

Let op!

Vermeld altijd het betalingskenmerk. Anders kunnen wij uw betaling niet verwerken. Weet u het betalingskenmerk niet? Gebruik dan de Zoekhulp betalingskenmerk.

 

Ik wil een rekeningnummer doorgeven of wijzigen. Hoe doe ik dit?
Ik wil een rekeningnummer doorgeven of wijzigen. Hoe doe ik dit?

Geef uw rekeningnummer door:

Kunt u niet gebruikmaken van Mijn Belastingdienst of Mijn toeslagen? En woont u in Nederland? Geef uw rekeningnummer door:

Woont u niet in Nederland? En krijgt u een teruggaaf of een toeslag? Met een DigiD kunt u Mijn Belastingdienst en Mijn toeslagen gebruiken voor een rekeningnummer uit een land dat meedoet aan SEPA. Anders stuurt u een brief met het rekeningnummer.

Ik wil mijn intermediair toestemming geven voor het gebruik van de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte. Maar ik herken de naam niet van de intermediair. Wat moet ik doen?
Ik wil mijn intermediair toestemming geven voor het gebruik van de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte. Maar ik herken de naam niet van de intermediair. Wat moet ik doen?

Neem contact op met uw intermediair om te controleren of de naam klopt. Want het kan zijn dat u de naam niet herkent, maar dat het toch uw intermediair is. Er zijn 2 mogelijkheden:

 • De naam klopt: de intermediair in de beschrijving van de machtigingsregistratie is uw intermediair. Stuur dan het formulier 'Registratie machtiging intermediair goedkeuren' naar uw intermediair. Doe dit zo snel mogelijk, want uw intermediair kan de machtigingsregistratie activeren tot de datum die in de brief staat. Na het activeren kan hij de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte gebruiken.
 • De naam klopt niet: de intermediair in de beschrijving van de machtigingsregistratie is niet uw intermediair. Stuur dan de brief naar Servicecentrum Logius, Antwoordnummer 24624, 2490 WB Den Haag. Een postzegel is niet nodig. Doe dit zo snel mogelijk. Want pas als u de brief hebt opgestuurd, kan uw eigen intermediair u toestemming vragen voor het gebruik van de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte.
Ik wil niet dat mijn intermediair de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte kan gebruiken. Wat moet ik doen?
Ik wil niet dat mijn intermediair de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte kan gebruiken. Wat moet ik doen?

Niets. Als u niets doet, kan uw intermediair de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte niet gebruiken.

Kan ik de acceptgiro voor de motorrijtuigenbelasting ook digitaal ontvangen?
Kan ik de acceptgiro voor de motorrijtuigenbelasting ook digitaal ontvangen?

Nee, het is voorlopig niet mogelijk uw (driemaandelijkse) acceptgiro voor de motorrijtuigenbelasting te ontvangen in uw Berichtenbox.

U kunt wel doorgeven dat u uw motorrijtuigenbelasting wilt betalen via een automatische incasso.

Zie ook

Kan ik een overzicht krijgen van wat ik nog moet betalen?
Kan ik een overzicht krijgen van wat ik nog moet betalen?

Wilt u een schriftelijk overzicht? Stuur dan een brief naar het Landelijk Incasso Centrum (LIC) van de Belastingdienst. In de brief vraagt u om een overzicht van de bedragen die u nog moet betalen, en u vermeldt:

 • uw naam
 • uw adres
 • uw burgerservicenummer

Het postadres van het LIC:

Belastingdienst/Landelijk Incasso Centrum
Postbus 100
6400 AC Heerlen

U ontvangt het overzicht binnen een maand. 

Bel de BelastingTelefoon als u wilt horen wat u nog moet betalen.

Krijg ik nog wel een brief op papier als ik mijn Berichtenbox niet in gebruik neem?
Krijg ik nog wel een brief op papier als ik mijn Berichtenbox niet in gebruik neem?

Nee, u krijgt niet automatisch uw post op papier als u uw Berichtenbox niet in gebruik neemt.

De overgang naar digitale post gaat stap voor stap, zodat iedereen eraan kan wennen. Post die u in uw Berichtenbox ontvangt, versturen wij de eerste 2 jaar ook nog met de papieren post. Na de gewenningsperiode van 2 jaar ontvangt u het bericht niet meer op papier. Ook niet als u de Berichtenbox (nog) niet gebruikt of het bericht erin niet leest.

Zie ook

 

Mag ik geld en waardepapieren (liquide middelen) invoeren in Nederland?
Mag ik geld en waardepapieren (liquide middelen) invoeren in Nederland?

Uit niet-EU-land

Als u € 10.000 of meer invoert uit een niet-EU-land, dan moet u dat geld aangeven bij de Douane.

Uit EU-land

Als u binnenkomt in Nederland uit een ander EU-land, mag u onbeperkt geld invoeren.

Zie ook

Mag ik geld en waardepapieren (liquide middelen) uitvoeren uit Nederland? En mag ik dat geld in het andere land op een bankrekening storten?
Mag ik geld en waardepapieren (liquide middelen) uitvoeren uit Nederland? En mag ik dat geld in het andere land op een bankrekening storten?

Naar niet-EU-land

Als u € 10.000 of meer uitvoert, dan moet u dat geld aangeven bij de Douane. U mag dat geld in het land van bestemming op een bankrekening storten.

Naar EU-land

Als u vanuit Nederland naar een ander EU-land reist, mag u onbeperkt geld meenemen. U mag dat geld in het land van bestemming op een bankrekening storten. Wel gelden er speciale regels voor (spaar)geld in het buitenland (Europese spaarrenterichtlijn).

Let op!

Voor de invoer in dat andere Iand kunnen voorwaarden gelden. Vraag dat na bij de autoriteiten van het land waar u naartoe reist.

Woont u in Nederland en hebt u (spaar)geld in het buitenland? Dan gelden er speciale regels.

Zie ook 

Mag ik geneesmiddelen bestellen buiten Nederland?
Mag ik geneesmiddelen bestellen buiten Nederland?

Particulieren mogen geen geneesmiddelen buiten Nederland bestellen en naar Nederland laten brengen. Alleen erkende importeurs mogen wel geneesmiddelen naar Nederland laten brengen en invoeren. Die importeur moet in het bezit zijn van een fabrikantenverklaring.

Zie ook de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de gevaren van het kopen van pillen in het buitenland.

Mag ik geneesmiddelen vanuit een niet-EU-land meenemen in mijn reizigersbagage?
Mag ik geneesmiddelen vanuit een niet-EU-land meenemen in mijn reizigersbagage?

U mag een beperkte hoeveelheid (vrijstelling) medicijnen voor eigen gebruik meenemen naar Nederland. Deze vrijstelling is afhankelijk van het soort medicijn en de hoeveelheid. In de volgende tabel vindt u per soort medicijn de toegestane hoeveelheid:

Soort

Maximale hoeveelheid

Tabletten/capsules/poeders etc.

300 stuks of 300 ml/gram

Flacon of pot

300 ml/gram

Druppelflacon

120 ml

Tube

90 gram

Ampullen

90 stuks of 90 ml

Zetpillen

90 stuks

Lees meer hierover op de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de gevaren van het kopen van pillen in het buitenland.

Mag ik producten van dierlijke oorsprong (bijvoorbeeld vleeswaren of een berenvel) meenemen naar Nederland?
Mag ik producten van dierlijke oorsprong (bijvoorbeeld vleeswaren of een berenvel) meenemen naar Nederland?

Als het dier niet voorkomt op de lijst van beschermde diersoorten, dan mag u het product van dierlijke oorsprong invoeren.

Twijfelt u of het dier beschermd is? Neem dan contact op met CITES-bureau van Dienst Regelingen in Dordrecht (telefoon: 0800 - 22 333 22).

Zie: Wat mag ik niet zomaar invoeren of uitvoeren

Zie: Cites (in Engels, Frans en Spaans)

Mag ik uit een ander land een huisdier meenemen naar Nederland?
Mag ik uit een ander land een huisdier meenemen naar Nederland?

Een huisdier meenemen uit een EU-land naar Nederland mag onder bepaalde voorwaarden:

 • Het dier moet identificeerbaar zijn door een duidelijk leesbare tatoeage (tot 2011 mogelijk) of een elektronisch identificatiesysteem (transponder).
 • Het dier moet een paspoort hebben. Hierin verklaart een dierenarts dat het dier is ingeënt tegen rabiës.
 • Het paspoort voor het dier moet voldoen aan de Europese richtlijnen.

Uitzondering

Een huisdieren dat jonger is dan 3 maanden, mag u zonder inenting meenemen als het aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Het dier heeft een paspoort en het is vanaf zijn geboorte in dezelfde leefomgeving gebleven, zonder dat het in contact is geweest met andere dieren die blootgesteld kunnen zijn aan rabiës.
 • Het dier vergezelt zijn moeder en is daarvan nog afhankelijk.

Overgangsmaatregelen paspoort

Voor het vervoer van huisdieren tussen EU-landen mag in plaats van het paspoort een certificaat worden gebruikt dat afwijkt van de Europese richtlijnen voor het paspoort. Hierbij gelden de volgende 3 voorwaarden:

 • Het certificaat is afgegeven vóór 3 juli 2004.
 • Het certificaat is nog geldig.
 • In het certificaat is verklaard dat het voldoet aan de Europese richtlijnen.

Een huisdier meenemen uit een niet-EU-land

Als u een huisdier meeneemt uit een niet-EU-land gelden naast deze voorwaarden nog andere voorwaarden, bijvoorbeeld een bloedproef. Dit is afhankelijk van het land van herkomst.

Actuele informatie over het meenemen van huisdieren naar Nederland vindt u op de website van de Voedsel en Waren Autoriteit: www.vwa.nl.

Zie ook

Mag ik voedingssupplementen invoeren uit een niet-EU-land?
Mag ik voedingssupplementen invoeren uit een niet-EU-land?

U mag alleen voedingssupplementen invoeren in Nederland als in deze supplementen geen verboden stoffen zijn verwerkt. Voorbeelden van verboden stoffen: stoffen die afkomstig zijn van bedreigde plant- of diersoorten.

Oldtimervrijstelling: de datum 1e toelating van mijn motorrijtuig klopt niet, wat moet ik doen?
Oldtimervrijstelling: de datum 1e toelating van mijn motorrijtuig klopt niet, wat moet ik doen?

De RDW bepaalt de datum 1e toelating van uw motorrijtuig. Bent u het niet eens met deze datum? Bel dan met de RDW: 0900 – 0739.

Oldtimervrijstelling: ik ga mijn oldtimer schorsen. Krijg ik een deel terug van het bedrag dat ik heb betaald?
Oldtimervrijstelling: ik ga mijn oldtimer schorsen. Krijg ik een deel terug van het bedrag dat ik heb betaald?

Als u volledig motorrijtuigenbelasting betaalt, krijgt u bij schorsing van uw oldtimer een teruggaaf van te veel betaalde belasting.

Als u gebruikmaakt van de overgangsregeling, krijgt u bij schorsing van uw oldtimer geen teruggaaf van betaalde belasting.

Oldtimervrijstelling: ik heb de Belastingdienst gemachtigd om de motorrijtuigenbelasting maandelijks automatisch van mijn rekening af te schrijven. Kan dit ook voor mijn oldtimer?
Oldtimervrijstelling: ik heb de Belastingdienst gemachtigd om de motorrijtuigenbelasting maandelijks automatisch van mijn rekening af te schrijven. Kan dit ook voor mijn oldtimer?

Moet u voor uw oldtimer volledig motorrijtuigenbelasting betalen? Dan kunt u ons machtigen om het bedrag voor uw oldtimer automatisch van uw rekening af te schrijven.

Hebt u ons al gemachtigd en betaalt u voor een ander motorrijtuig al via automatische incasso? En gaat u voor uw oldtimer volledig motorrijtuigenbelasting betalen? Dan hoeft u ons niet opnieuw voor uw oldtimer te machtigen. U betaalt de motorrijtuigenbelasting voor uw oldtimer ook via automatische incasso.

Maakt u met uw oldtimer gebruik van de overgangsregeling? Dan kunt u ons niet machtigen. U moet de motorrijtuigenbelasting betalen met de acceptgiro die wij u sturen.

Oldtimervrijstelling: ik heb mijn rekening voor de overgangsregeling voor oldtimers niet (op tijd) betaald. Wat moet ik doen?
Oldtimervrijstelling: ik heb mijn rekening voor de overgangsregeling voor oldtimers niet (op tijd) betaald. Wat moet ik doen?

Wilt u gebruikmaken van de overgangsregeling voor oldtimers? Dan moeten wij uw betaling vóór 1 januari hebben ontvangen. Betaalt u de rekening voor de overgangsregeling niet, niet volledig of te laat? Dan betaalt u het normale tarief voor uw oldtimer. U ontvangt dan in de loop van januari een rekening met het normale tarief voor de motorrijtuigenbelasting.

Hebt u uw rekening voor de overgangsregeling al gedeeltelijk of te laat betaald? Dan storten wij het bedrag dat u teveel hebt betaald automatisch terug op uw rekening.

Oldtimervrijstelling: ik maak gebruik van de overgangsregeling. Als ik mijn oldtimer verkoop, krijg ik dan een deel terug van het bedrag dat ik voor de overgangsregeling heb betaald?
Oldtimervrijstelling: ik maak gebruik van de overgangsregeling. Als ik mijn oldtimer verkoop, krijg ik dan een deel terug van het bedrag dat ik voor de overgangsregeling heb betaald?

Nee, het bedrag dat u voor de overgangsregeling betaalt hoort bij het motorrijtuig. U kunt dit bedrag verrekenen met de nieuwe eigenaar.

Oldtimervrijstelling: ik neem deel aan de overgangsregeling, maar ik heb me in de loop van het jaar bedacht. Wat moet ik doen?
Oldtimervrijstelling: ik neem deel aan de overgangsregeling, maar ik heb me in de loop van het jaar bedacht. Wat moet ik doen?

U hebt zich bedacht en wilt in de loop van het jaar alsnog niet langer deelnemen aan de overgangsregeling. U betaalt dan het normale tarief met terugwerkende kracht vanaf 1 januari voor uw motorrijtuig. Geef dit aan ons door met het formulier 'Verzoek motorrijtuigenbelasting bijzonder tarief overgangsregeling voor oldtimers'.

Oldtimervrijstelling: ik wil met mijn motorrijtuig gebruikmaken van de overgangsregeling voor oldtimers. Wat moet ik doen?
Oldtimervrijstelling: ik wil met mijn motorrijtuig gebruikmaken van de overgangsregeling voor oldtimers. Wat moet ik doen?

Controleer eerst of u in aanmerking komt met de rekenhulp 'Overgangsregeling voor oldtimers'. Als u in aanmerking komt, stuur ons dan een verzoek om deel te nemen aan de overgangsregeling. Gebruik hiervoor het formulier 'Verzoek motorrijtuigenbelasting bijzonder tarief overgangsregeling voor oldtimers'. Als u nu het normale tarief betaalt dan gaat de overgangsregeling in op 1 januari van het eerstvolgende kalenderjaar.
Tot dat moment betaalt u dus de normale motorrijtuigenbelasting.

Oldtimervrijstelling: ik wil niet gebruikmaken van de overgangsregeling, wat moet ik doen?
Oldtimervrijstelling: ik wil niet gebruikmaken van de overgangsregeling, wat moet ik doen?

Als u een rekening voor de overgangsregeling ontvangt, is het voldoende om deze niet te betalen. U moet daarna weer volledig motorrijtuigenbelasting betalen voor uw motorrijtuig. Als u wilt deelnemen kan dat pas per 1 januari van het eerstvolgende kalenderjaar.

Oldtimervrijstelling: mijn oldtimer is een personenauto op LPG. Kan ik gebruikmaken van de overgangsregeling?
Oldtimervrijstelling: mijn oldtimer is een personenauto op LPG. Kan ik gebruikmaken van de overgangsregeling?

Uw personenauto op LPG komt niet in aanmerking voor de overgangsregeling. U kunt alleen gebruikmaken van de overgangsregeling, als u de LPG-installatie uit uw motorrijtuig verwijdert, of laat verwijderen. Daarna moet u uw motorrijtuig laten keuren.

Oldtimervrijstelling: mijn oldtimer wordt binnenkort 40 jaar. Moet ik vrijstelling aanvragen?
Oldtimervrijstelling: mijn oldtimer wordt binnenkort 40 jaar. Moet ik vrijstelling aanvragen?

Is uw oldtimer een personenauto, bestelauto of motor? Dan hoeft u niets te doen. Wij sturen u een brief waarin staat dat u vrijstelling hebt.

Is uw oldtimer een vrachtauto of autobus? Dan moet u wel een verzoek doen voor vrijstelling. Dat kan met het formulier 'Verzoek motorrijtuigenbelasting vrijstelling'. Bij dit verzoek moet u een verklaring overleggen waarin staat dat u uw oldtimer niet bedrijfsmatig gebruikt.

Schenkbelasting: Kan ik bezwaar maken tegen de belastingrente die ik moet betalen?
Schenkbelasting: Kan ik bezwaar maken tegen de belastingrente die ik moet betalen?

Ja, dat kan. U kunt bezwaar maken tegen de belastingrente die u moet betalen.

Schenkbelasting: Kan ik een kopie van de aanslag krijgen?
Schenkbelasting: Kan ik een kopie van de aanslag krijgen?

Ja, dat kan. Bel daarvoor de BelastingTelefoon.

Waarom heb ik een brief ontvangen over mijn rekeningnummer?
Waarom heb ik een brief ontvangen over mijn rekeningnummer?

Hebt u een ander rekeningnummer doorgegeven? Of hebben wij voor uitbetalingen geen rekeningnummer van u? In onze brief leggen wij uit wat er in uw situatie is gebeurd. Wilt u meer weten, kijk dan bij U hebt een brief ontvangen over uw rekeningnummer.

Waarom heb ik meer registratiebrieven ontvangen over Serviceberichten Aanslag?
Waarom heb ik meer registratiebrieven ontvangen over Serviceberichten Aanslag?

Als uw intermediair Serviceberichten Aanslag aanvraagt, moet hij dat doen per klant, per soort belasting en per aangiftejaar. Bent u particulier, dan kunt u bijvoorbeeld registratiebrieven krijgen over de inkomstenbelasting 2014 en over de inkomstenbelasting 2015. Als ondernemer kunt u ook nog per aangiftejaar registratiebrieven krijgen over de vennootschapsbelasting en over de btw. U beslist dus voor elke soort belasting, per aangiftejaar of u akkoord gaat met de registratie van de machtiging.

Waarom heeft de Belastingdienst mijn rekeningnummer gewijzigd?
Waarom heeft de Belastingdienst mijn rekeningnummer gewijzigd?

Door nieuwe wetgeving moeten wij uitbetalen op 1 rekeningnummer dat op uw naam staat.

Wij hadden meerdere rekeningnummers van u. Wij hebben daaruit een rekeningnummer gekozen dat op uw naam staat. Op dat rekeningnummer betalen wij u voortaan uit.

1 rekeningnummer voor uitbetalingen

Ontvangt u toeslag(en)? Of krijgt u een teruggaaf inkomstenbelasting? Wij moeten deze betalingen voortaan overmaken op 1 rekeningnummer dat op uw naam staat. Krijgt u een teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet? Ook die maken wij over naar dit rekeningnummer.

Wilt u meer weten? Ga naar 1 rekeningnummer voor uitbetalingen.

Waarom kreeg ik een brief over de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte voor mijn intermediair?
Waarom kreeg ik een brief over de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte voor mijn intermediair?

Uw intermediair doet namens u belastingaangifte. Uw intermediair wil hierbij uw gegevens van de vooraf ingevulde aangifte gebruiken. Maar wij stellen die gegevens alleen beschikbaar aan uw intermediair als u daar toestemming voor geeft. Met het formulier bij de registratiebrief kunt u toestemming geven.

Wat gebeurt er als ik uitstel van betaling aanvraag?
Wat gebeurt er als ik uitstel van betaling aanvraag?

Als wij uw verzoek om uitstel van betaling in behandeling nemen, zorgen wij ervoor dat u geen betalingsherinnering, aanmaning of dwangbevel meer krijgt. Hebt u al een dwangbevel gekregen? Dan voeren wij dat dwangbevel niet uit. Wij kunnen de belasting die u moet betalen eventueel wel verrekenen met een teruggaaf die u op korte termijn van ons krijgt. Tot het moment waarop wij een betalingsregeling met u afspreken, blijft u zelf verantwoordelijk om uw betalingen tijdig te doen.

Wij beslissen binnen 6 weken

We sturen geen ontvangstbevestiging van uw verzoek om uitstel van betaling. Wij beslissen binnen 6 weken. U krijgt van ons een brief over die beslissing met daarin het telefoonnummer van de medewerker die uw verzoek heeft behandeld.

Maximaal 12 maanden uitstel van betaling

Vraagt u uitstel van betaling voor een aanslag inkomstenbelasting? Dan krijgt u maximaal 12 maanden uitstel vanaf het moment waarop wij de betalingsregeling met u afspreken.

Wat gebeurt er met een teruggaaf bij overlijden?
Wat gebeurt er met een teruggaaf bij overlijden?

Wij betalen een teruggaaf van iemand die is overleden niet rechtstreeks uit aan de erven. Wij sturen eerst een brief ('Teruggaaf erven') naar de vertegenwoordiger van de erven. Dit doen wij om vast te stellen op welk rekeningnummer wij het bedrag moeten storten. Na het opvolgen van de instructies moet de brief met de gevraagde gegevens naar:

Belastingdienst UCC
Postbus 905
7301 BD Apeldoorn

Betalingstermijn

Wij betalen het bedrag binnen 8 weken nadat wij de brief hebben ontvangen.

Welke gegevens staan in de Serviceberichten Aanslag?
Welke gegevens staan in de Serviceberichten Aanslag?

In de Serviceberichten Aanslag staan de gegevens van aanslagen, kennisgevingen en beschikkingen die wij op papier naar u sturen. Voor particulieren zijn dit gegevens van de inkomstenbelasting. Voor ondernemers kan het ook gaan om gegevens van de vennootschapsbelasting en de btw.

Welke gegevens zitten in de vooraf ingevulde aangifte en hoe komt de Belastingdienst hieraan?
Welke gegevens zitten in de vooraf ingevulde aangifte en hoe komt de Belastingdienst hieraan?

Het gaat om gegevens als:

 • het loon
 • de WOZ-waarde van het huis
 • hypotheekgegevens
 • banksaldi

Wij krijgen die gegevens van uw werkgever, gemeente en bank.

Welke post van de Belastingdienst kan ik digitaal ontvangen?
Welke post van de Belastingdienst kan ik digitaal ontvangen?

Wilt u weten welke digitale post u van ons kunt ontvangen? Ga naar www.belastingdienst.nl/digitalepost.

Inkomensverklaring: Accepteert de Belastingdienst ook een Duitse EU-/EER-verklaring? Of alleen de inkomensverklaring voor kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen?
Inkomensverklaring: Accepteert de Belastingdienst ook een Duitse EU-/EER-verklaring? Of alleen de inkomensverklaring voor kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen?

De Belastingdienst accepteert alleen de inkomensverklaring voor kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen.

Inkomensverklaring: Moet iedere buitenlandse belastingplichtige een inkomensverklaring opsturen? Of alleen een kwalificerende buitenlandse belastingplichtige?
Inkomensverklaring: Moet iedere buitenlandse belastingplichtige een inkomensverklaring opsturen? Of alleen een kwalificerende buitenlandse belastingplichtige?

Alleen kwalificerende buitenlands belastingplichtigen moeten een inkomensverklaring opsturen, naast de aangifte.

Kan een buitenlandse belastingplichtige ervoor kiezen te worden aangemerkt als een kwalificerende buitenlandse belastingplichtige?
Kan een buitenlandse belastingplichtige ervoor kiezen te worden aangemerkt als een kwalificerende buitenlandse belastingplichtige?

Nee, dat kan niet. Je moet aan alle voorwaarden voldoen om te worden aangemerkt als een kwalificerende buitenlands belastingplichtige.

Inkomensverklaring: Wanneer krijg ik een (voorlopige) aanslag? Nadat ik de inkomensverklaring heb opgestuurd of nadat ik aangifte heb gedaan?
Inkomensverklaring: Wanneer krijg ik een (voorlopige) aanslag? Nadat ik de inkomensverklaring heb opgestuurd of nadat ik aangifte heb gedaan?

U krijgt pas een aanslag als we de aangifte en de inkomensverklaring hebben ontvangen. Kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen die geen voorlopige aanslag hebben ontvangen over 2015, krijgen geen automatische voorlopige aanslag over 2016.

Inkomensverklaring: Is een inkomensverklaring in de Poolse taal voldoende of moet ik ook de Nederlandse versie meesturen?
Inkomensverklaring: Is een inkomensverklaring in de Poolse taal voldoende of moet ik ook de Nederlandse versie meesturen?

U hoeft alleen de Poolse verklaring op te sturen.

Inkomensverklaring: Is de inkomensverklaring ook in het Slowaaks beschikbaar?
Inkomensverklaring: Is de inkomensverklaring ook in het Slowaaks beschikbaar?

Ja.

Inkomensverklaring: Moet ik de originele inkomensverklaring opsturen of mag dat ook een kopie zijn?
Inkomensverklaring: Moet ik de originele inkomensverklaring opsturen of mag dat ook een kopie zijn?

Alleen een originele inkomensverklaring kunnen we controleren op echtheid. We accepteren dan ook geen kopie.

Inkomensverklaring: Ik heb in meerdere landen gewerkt. Moet ik dan uit ieder werkland een inkomensverklaring opsturen of alleen uit mijn woonland?
Inkomensverklaring: Ik heb in meerdere landen gewerkt. Moet ik dan uit ieder werkland een inkomensverklaring opsturen of alleen uit mijn woonland?

U laat de inkomensverklaring door de belastingdienst in uw woonland ondertekenen en stempelen. Daarna stuurt u de inkomensverklaring naar ons op.

Tegen welke wisselkoers moet ik buitenlandse inkomens omrekenen naar euro's?
Tegen welke wisselkoers moet ik buitenlandse inkomens omrekenen naar euro's?

Als omrekenkoers hanteren we de gemiddelde jaarkoers van 2015. U vindt de wisselkoersen op onze website.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.