Klachtformulier

Downloaden

Het PDF-bestand kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden bij Adobe. De Belastingdienst is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.

U kunt uw klacht indienen met het Klachtformulier. U kunt het formulier hier downloaden.

Het is belangrijk dat u duidelijk aangeeft waarover uw klacht gaat. Geef bijvoorbeeld aan wanneer u een bepaalde brief hebt geschreven of wat er op een bepaalde datum is gebeurd. Uw klacht kan gemakkelijker en sneller worden behandeld als u kopieën meestuurt van documenten waarnaar u verwijst of die voor de behandeling van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld brieven van u of van de Belastingdienst, aanslagbiljetten en aanmaningen.

Meer informatie over een klacht indienen? Zie onderdeel van deze website: Klacht indienen.

U kunt het formulier op de computer invullen. Hiervoor hebt u Acrobat Reader versie 6.0 (of hoger) nodig. Daarna moet u het formulier afdrukken, ondertekenen en versturen. U vindt bij het invullen via een menustructuur het adres waar u het formulier naartoe moet sturen. Vermeld op de envelop ’Klacht’.

U kunt het ingevulde formulier niet op uw computer bewaren. U kunt wel een extra afdruk maken.

U kunt uw klacht ook met een brief indienen. Stuur uw brief dan naar het kantoor waarover u een klacht hebt (Adressen belasting- en douanekantoren). Vermeld op de envelop ’Klacht’.

Bij de hand houden

Houd uw burgerservicenummer bij de hand of, als u ondernemer bent, uw btw-nummer.

Let op!

De meegestuurde documenten worden niet teruggestuurd. Stuur daarom alleen kopieën mee.

Problemen met invullen?

U kunt het formulier het beste op een computer invullen. Wij kunnen een goede werking op een tablet of smartphone niet garanderen.

Lukt het niet om het formulier op uw computer in te vullen? Sla het formulier dan eerst op. Dit doet u door met de rechtermuisknop op de link van het formulier te klikken en te kiezen voor 'Doel opslaan' (deze term kan per browser anders zijn).  

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.