Naambeeld Belastingdienst/Douane

Douane actueel

nieuwsbrief voor douane

Douane wijst bedrijven op Vergunning Toegelaten Exporteur (zelfafgifte oorsprongsbewijzen)

De Douane heeft deze week naar 94 exporterende bedrijven een brief gestuurd over het gebruik van de Vergunning Toegelaten Exporteur. Dat deden we in samenwerking met de Kamer van Koophandel en de koepelorganisaties EVO, Fenedex en Fenex. Exporteurs die in het bezit zijn van een Vergunning hoeven niet meer bij de Kamer van Koophandel voor de aanvraag voor een certificaat EUR. 1 en naar de Douane om het certificaat geldig te laten maken. Dat leidt tot vermindering van de administratieve lasten.

Lees verder...

Nieuwsbrief over aangiftesysteem AGS 2 aangepast

Sinds zondag 6 juli gebruiken we een nieuwe versie van het aangiftesysteem AGS 2. De gevolgen hiervan staan in onze nieuwsbrief van juli. We hebben deze nieuwsbrief op 2 punten aangepast.

Lees verder...

AGS: Meer soorten goederen in 1 collo

Wilt u in AGS (Aangiftesysteem) aangifte doen voor meer soorten goederen in 1 collo? Op vraag van het bedrijfsleven hebben wij daarvoor een tijdelijke oplossing gevonden.

Lees verder...