Belastingdienst

Toeslagwijzer 2011 (bewaarnummer)

Downloaden

Het PDF-bestand kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden bij Adobe. De Belastingdienst is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.

De ToeslagWijzer is het informatieblad voor organisaties die betrokken zijn bij de uitvoering van de huurtoeslag, de zorgtoeslag, het kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag.

Deze editie is een bewaarnummer met een uitleg over alle toeslagen in 2011. Achter in dit nummer staan tabellen met de bedragen en percentages voor 2011.