Belastingdienst

Levensonderhoud van kinderen jonger dan 21 jaar 2012

Downloaden

Het PDF-bestand kunt u lezen met Acrobat Reader. Deze kunt u downloaden bij Adobe. De Belastingdienst is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.

Hebt u in 2012 een kind jonger dan 21 jaar dat niet in staat is om in zijn eigen levensonderhoud te voorzien? Krijgt u geen kinderbijslag voor dit kind? En heeft dat kind geen studiefinanciering of een tegemoetkoming in de studiekosten? Dan kunt u de uitgaven voor levensonderhoud onder bepaalde voorwaarden aftrekken. In deze toelichting leest u hierover meer.