Belastingdienst

Groene weektabel januari 2009

Downloaden

Het PDF-bestand kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden bij Adobe. De Belastingdienst is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.

De groene tabellen hebt u nodig als u de loonbelasting/premie volksverzekeringen wilt berekenen over loon uit vroegere dienstbetrekking.