Belastingdienst

Convenant Belastingdienst / Nicolai & Tabak

Downloaden

Het PDF-bestand kunt u lezen met Acrobat Reader. Deze kunt u downloaden bij Adobe. De Belastingdienst is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.

De Belastingdienst en Nicolai & Tabak willen hun relatie vormgeven op basis van vertrouwen, begrip en transparantie. Zij wensen hun werkprocessen zo op elkaar af te stemmen, dat de kwaliteit van aangiften hoog is en dat de Belastingdienst de aangiften zonder correcties kan accepteren en afdoen. Nicolai & Tabak en de Belastingdienst stemmen de werkwijze in het aangifteproces, het uit te oefenen toezicht en de wijze waarop in verband met dit convenant met elkaar overleg plaatsvindt, af.