Belastingdienst

Convenant Belastingdienst / Gemeente Steenbergen

Downloaden

Het PDF-bestand kunt u lezen met Acrobat Reader. Deze kunt u downloaden bij Adobe. De Belastingdienst is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.

In dit convenant worden de afspraken over de samenwerking tussen de Gemeente Steenbergen en de Belastingdienst vastgelegd.