Belastingdienst

Aftrek kwijtschelding van durfkapitaal 2011 buitenland

Downloaden

Het PDF-bestand kunt u lezen met Acrobat Reader. Deze kunt u downloaden bij Adobe. De Belastingdienst is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.

Dit is een toelichting bij het formulier ’Verzoek of wijziging voorlopige aanslag voor buitenlandse belastingplichtigen 2011’