Belastingdienst

Niet met ons eens?

Hebt u een meningsverschil met ons? Mediation kan dit mogelijk oplossen. Lees over bezwaar en beroep, bewijslast, schadevergoeding en de spelregels.

Hebt u een meningsverschil over uw toeslagen? Kijk dan bij Toeslagen: niet met ons eens?.

Mediation

Bent u betrokken bij een fiscaal geschil of een geschil op douanegebied? Dan kunt u kiezen voor mediation.

Vaststellingsovereenkomst

Met een vaststellingsovereenkomst stellen u en wij vast welke rechten en plichten tussen ons zullen gelden in een bepaalde situatie.

Klachten en geschillen

Bent u ontevreden over onze werkwijze? Dan kunt u een klacht indienen. Ook is het soms mogelijk om een dwangsom te eisen. Mediation kan ook voor een alternatieve oplossing zorgen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen onze beslissing als de wet daartoe de mogelijkheid biedt. Als die mogelijkheid er is, staat dat vermeld op de beslissing.

Bewijslast

Wie moet wat bewijzen? Ook in fiscale aangelegenheden geldt de regel ‘wie stelt moet bewijs leveren’. Zo moet u belastingverlagende zaken bewijzen als bijvoorbeeld hypotheekrente die op uw inkomen in mindering is gebracht. Stellen wij omgekeerd dat u meer inkomsten hebt gehad dan u hebt aangegeven? Dan rust de bewijslast op ons.

Schadevergoeding

Hebt u (materiële) schade geleden als direct gevolg van onrechtmatig handelen door de Belastingdienst? Dan kunt u een verzoek om schadevergoeding indienen.

Spelregels

Bij het behandelen van uw belastingzaken zullen wij altijd rekening houden met een aantal algemene richtlijnen. Dit noemen we de 'beginselen van behoorlijk bestuur'.