Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

Belastingdienst

Andere onderwerpen

Belastingdienst/Landelijk Incasso Centrum

Hebt u (particulier) bij ons een belastingschuld of toeslagenschuld? Betaalt u die niet op tijd, of kunt u die niet betalen? Dan krijgt u altijd te maken met het Landelijk Incasso Centrum van de Belastingdienst. Lees over hoe ons Landelijk Incasso Centrum met u contact opneemt en wat u kunt regelen bij het Landelijk Incasso Centrum.

Apps voor uw smartphone of tablet

Naast deze website bieden we ook apps aan. Zo is er een app waarmee u aangifte inkomstenbelasting kunt doen. En een app waarmee je zorgtoeslag kunt aanvragen als je 18 jaar wordt.

Onderhandse akten registreren

Bent u verplicht om een onderhandse akte te laten registreren? Dan kunt u dit gratis laten doen bij de Belastingdienst. Als u een akte laat registreren, kunt u later bewijzen dat de akte op de dag van registratie bestond.

Informatie voor softwareontwikkelaars

Ontwikkelt u software waarmee belastingplichtigen digitaal aangifte kunnen doen? Of ontwikkelt u software voor het doen van digitale douaneaangiften? Lees over onze diensten, hoe u hiervan gebruik kunt maken en aan welke eisen digitale berichten moeten voldoen.

Onveilige situaties

Vindt u een kwetsbaarheid in een van onze websites of systemen? Ontvangt u een valse e-mail? Dit lossen wij graag samen met u op.

Phishing

Criminelen vissen op internet naar uw persoonlijke gegevens. Zij sturen u bijvoorbeeld een e-mail die afkomstig lijkt te zijn van de Belastingdienst.