Belastingdienst

Andere onderwerpen

Apps voor uw smartphone of tablet

Wij hebben 3 apps. Met 1 kunt u op uw tablet voor de inkomstenbelasting aangifte doen over 2013. Met de andere kunt u op uw smartpone of tablet informatie van ons oproepen.

Onderhandse akten registreren

Bent u verplicht om een onderhandse akte te laten registreren? Dan kunt u dit gratis laten doen bij de Belastingdienst. Als u een akte laat registreren, kunt u later bewijzen dat de akte op de dag van registratie bestond.

Informatie voor softwareontwikkelaars

Ontwikkelt u software waarmee belastingplichtigen digitaal aangifte kunnen doen? Of ontwikkelt u software voor het doen van digitale douaneaangiften? Lees over onze diensten, hoe u hiervan gebruik kunt maken en aan welke eisen digitale berichten moeten voldoen.

Onveilige situaties

Vindt u een kwetsbaarheid in een van onze websites of systemen? Ontvangt u een valse e-mail? Dit lossen wij graag samen met u op.

Phishing

Criminelen vissen op internet naar uw persoonlijke gegevens. Zij sturen u bijvoorbeeld een e-mail die afkomstig lijkt te zijn van de Belastingdienst.