Belastingdienst

Andere onderwerpen

Inkomensverklaring aanvragen

Voor de jaren 2003 - 2012 kunt u een inkomensverklaring (IB60-verklaring) aanvragen via de BelastingTelefoon: 0800 - 0543. Voor 2013 kunt u een inkomensverklaring aanvragen vanaf juni 2014.

Onderhandse akten registreren

Bent u verplicht om een onderhandse akte te laten registreren? Dan kunt u dit gratis laten doen bij de Belastingdienst. Als u een akte laat registreren, kunt u later bewijzen dat de akte op de dag van registratie bestond.

Phishing

Criminelen vissen op internet naar uw persoonlijke gegevens. Zij sturen u bijvoorbeeld een e-mail die afkomstig lijkt te zijn van de Belastingdienst.

Misbruik en fraude

Bent u slachtoffer van fraude? Of hebt u het vermoeden dat iemand fraudeert? Geef het aan ons door via het Meldpunt Slachtoffers Fraude. 

Meld misbruik door algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s)

Vermoedt u dat een algemeen nut beogende instelling (ANBI) misbruik maakt van haar ANBI-status? Dan kunt u dat aan ons doorgeven.

Onveilige situaties

Vindt u een kwetsbaarheid in een van onze websites of systemen? Ontvangt u een valse e-mail? Dit lossen wij graag samen met u op.

Meld misdaad anoniem

Wilt u misdaden melden bij de Nederlandse overheid?

Informatie voor softwareontwikkelaars

Ontwikkelt u software waarmee belastingplichtigen digitaal aangifte kunnen doen? Of ontwikkelt u software voor het doen van digitale douaneaangiften? Lees over onze diensten, hoe u hiervan gebruik kunt maken en aan welke eisen digitale berichten moeten voldoen.

Apps voor uw smartphone of tablet

Wij hebben 3 apps. Met 1 kunt u op uw tablet voor de inkomstenbelasting aangifte doen over 2013. Met de andere kunt u op uw smartpone of tablet informatie van ons oproepen.