Belastingdienst

Standard Business Reporting (SBR)

SBR verplicht

Doet u aangifte met eigen aangifte- of administratiesoftware? Dan is SBR al verplicht voor de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting over 2012 en latere jaren. En ook voor de verzoeken om (wijziging van) voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting over 2014 en latere jaren. Vanaf 2014 is SBR bovendien verplicht voor de aangifte btw over 2014 en de opgaaf ICP over 2014. Wat betekent dat voor u?

2014: aangifte btw en opgaaf ICP met SBR

Wat moet u doen?

Gebruikt u nu een pincode of het KPN BAPI-certificaat? En hebt u nog geen PKIoverheid services servercertificaat of software die klaar is voor SBR? Kijk dan hier wat u moet doen.

Specifiek voor ondernemers

Specifiek voor intermediairs

 

Veelgestelde vragen

Ik gebruik eigen aangifte- of administratiesoftware en onderteken met een pincode. Moet ik dan ook over op SBR? Gebruik ik voor Digipoort hetzelfde certificaat als voor het BAPI-kanaal? Kan ik als ondernemer nog steeds zelf aangifte doen?

Raders

SBR: hoever zijn we?

In nauwe samenwerking met andere organisaties voeren we SBR stap voor stap in. De Belastingdienst is al een flink eind op weg. In 1 oogopslag zien hoever we precies zijn? Bekijk het schema Wanneer is SBR verplicht?

Boek en collegetour over SBR

Net verschenen: het boek 'De keten uitgedaagd, besturen en verantwoorden in een wereld vol ICT'. In vervolg op het boek organiseert Logius van april tot november een collegetour met 11 gratis colleges. Bijvoorbeeld over I-processen, informatiebeveiliging in ketens, besturen van ketenveranderingen. Lees meer bij het themabulletin van Logius Kennis en kunde SBR vastgelegd.

SBR is de norm

SBR is de norm voor het aanleveren van financiële informatie aan de overheid. Belastingdienst, KvK, CBS en verschillende banken sloten zich al aan.