Belastingdienst

Werken over de grens: sociale zekerheid

Hebt u een werknemer die in het buitenland woont, in het buitenland werkt of in het buitenland woont én werkt? Dan gelden er speciale regels en verdragen voor de sociale zekerheid (volksverzekeringen, de Zorgverzekeringswet en werknemersverzekeringen). Meer informatie vindt u in het 'Handboek Loonheffingen 2014' bij Werken over de grens: sociale zekerheid.