Belastingdienst

Werkzaamheden aan uw rijksmonumentenpand

Bent u eigenaar van een rijksmonumentenpand? Verricht u onderhoudswerk aan uw pand? Dan mag u de kosten daarvoor aftrekken als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U bent eigenaar van het pand.
    Het maakt daarbij niet uit of u in Nederland woont of daarbuiten.
  • Het pand is ingeschreven in het Rijksmonumentenregister.
  • U betaalt de onderhoudskosten dit jaar.

Economisch eigendom, zoals appartementsrecht

Hebt u een appartementsrecht, een recht van erfpacht of recht van opstal of een andere vorm van economisch eigendom? Ook dan mag u de onderhoudskosten aftrekken. Voorwaarde is dat de waardeverandering van (uw aandeel in) het rijksmonumentenpand u voor meer dan de helft aangaat.

De aftrek geldt niet voor:

  • gemeentelijke monumenten
  • provinciale monumenten
  • panden die deel uitmaken van een beschermd dorps- of stadsgezicht

Aftrek vooraf vaststellen

Bent u van plan onderhoudswerk aan uw rijksmonumentenpand te verrichten? Dan kunt u bij ons een verzoek vaststelling aftrekbaarheid indienen. U weet dan vooraf welke onderhoudskosten aftrekbaar zijn.