Naambeeld Belastingdienst/Toeslagen

Kan ik kinderopvangtoeslag krijgen?

Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner aan de volgende voorwaarden voldoen:

Ik heb een adoptie- of pleegkind

Ook voor een pleeg- of adoptiekind kunt u kinderopvangtoeslag krijgen als u aan de bovenstaande voorwaarden voldoet.

Ik ben jonger dan 18 jaar

Voor ouders die jonger zijn dan 18 jaar gelden dezelfde voorwaarden als voor ouders van 18 jaar of ouder.

Aanvullende regels

In sommige situaties gelden er aanvullende regels:

Wonen of werken in het buitenland

Als u of uw toeslagpartner woont of werkt buiten Nederland, kunt u soms ook kinderopvangtoeslag krijgen. Lees meer hierover bij:

Zie ook