Naambeeld Belastingdienst/Toeslagen

Wat is een voorschotbeschikking?

Een voorschotbeschikking is een bericht waarin staat welk bedrag aan toeslagen u in een jaar als voorschot krijgt. U krijgt 1 voorschotbeschikking waarop al uw toeslagen staan. De bedragen krijgt u wel voor elke toeslag apart op uw rekening.

U vindt uw voorschotbeschikking in Mijn toeslagen. Ook sturen wij dit bericht naar uw Berichtenbox op MijnOverheid. Voorlopig krijgt u uw voorschotbeschikking ook nog thuisgestuurd.

In welke gevallen krijg ik een voorschotbeschikking?

U krijgt een voorschotbeschikking:

  • als u een toeslag aanvraagt
  • als u een wijziging doorgeeft die van invloed is op de hoogte van uw toeslag, zoals een inkomenswijziging of een huurverhoging
  • als u uw toeslag stopzet in de loop van het jaar
  • als iemand anders een wijziging aan ons doorgeeft die gevolgen heeft voor uw toeslag
  • automatisch aan het eind van het jaar, voor het komende jaar

Binnen 24 uur op Mijn toeslagen

Hebt u een toeslag aangevraagd? Als u na 24 uur opnieuw inlogt op Mijn toeslagen ziet u het bedrag van uw toeslag bij 'Actuele berekening'. Als wij uw aanvraag hebben verwerkt, krijgt u een beschikking. Deze ziet u bij 'Mijn beschikkingen'. Daarna ontvangt u de 1e uitbetaling.

Hebt u een wijziging doorgegeven met gevolgen voor de berekening van uw toeslag? Als u na 24 uur opnieuw inlogt op Mijn toeslagen ziet u het nieuwe toeslagbedrag bij 'Actuele berekening'. Als wij uw wijziging hebben verwerkt, krijgt u een nieuwe beschikking. Deze ziet u dan bij 'Mijn beschikkingen'. Daarna passen we de hoogte van uw toeslag aan.

Controleer uw gegevens goed

Controleer de gegevens op de voorschotbeschikking goed. In Mijn toeslagen vindt u de gegevens onder 'Mijn beschikkingen'. Kloppen de gegevens niet? Dan moet u de juiste gegevens doorgeven.