Naambeeld Belastingdienst/Toeslagen

In gebreke stellen

Hebt u bezwaar gemaakt en hebt u nog geen reactie van ons gehad binnen 12 weken na de datum op de beschikking? Of hebt u nog geen reactie gehad binnen 18 weken als wij de termijn hebben verlengd met 6 weken? Dan kunt u ons 'in gebreke stellen'. U zegt daarmee dat wij te laat zijn met beslissen en vraagt ons om binnen 2 weken alsnog een beslissing te nemen. Hiervoor kunt u het formulier 'Ingebrekestelling' downloaden.

Hoe behandelen wij een ingebrekestelling?

Nadat wij het formulier 'Ingebrekestelling' hebben ontvangen, nemen wij alsnog binnen 2 weken een beslissing op uw bezwaarschrift. Krijgt u binnen 2 weken geen reactie? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Dwangsom bij definitieve berekening 2013

Krijgt u de definitieve berekening van uw toeslagen voor 2013 niet op tijd? Alleen in dat geval kunt u een dwangsom eisen. De berekening moet u uiterlijk 1 januari 2015 hebben gekregen.