Naambeeld Belastingdienst/Toeslagen

Hoe maak ik bezwaar tegen een voorschotbeschikking?

Wilt u bezwaar maken tegen een voorschotbeschikking? Stuur ons dan een brief met uw bezwaar. De volgende informatie moet u altijd in uw brief zetten of meesturen:

 • uw naam, adres en telefoonnummer waarop wij u overdag kunnen bereiken
 • het beschikkingsnummer van de beschikking waartegen u bezwaar maakt
  U vindt het beschikkingsnummer per toeslag, onder het bedrag van die toeslag.
 • het onderwerp waartegen u bezwaar maakt, bijvoorbeeld de gezinssamenstelling of de verblijfstatus
 • waarom u bezwaar maakt
 • bijlagen die uw bezwaar onderbouwen
  Zet op elke pagina van elke bijlage het beschikkingsnummer. Maak kopieën van de bijlagen die u meestuurt.
 • de datum en uw handtekening
  Onderteken het bezwaar.

Let op!

Uw bezwaar moet binnen 6 weken na de datum van de beschikking bij ons binnen zijn.

Adres

Stuur uw bezwaar naar:

Belastingdienst/Toeslagen
Postbus 4510
6401 JA HEERLEN

Zodra wij uw bezwaar hebben ontvangen, krijgt u van ons een ontvangstbevestiging.

Nog niets gehoord?

Hebt u bezwaar gemaakt? Dan moeten wij binnen 12 weken na de datum op de beschikking een beslissing nemen. Wij kunnen deze termijn verlengen met 6 weken. U ontvangt dan een brief. Is onze beslistermijn van 12 of 18 weken verstreken en hebt u nog steeds geen reactie van ons gekregen? Dan kunt u ons in gebreke stellen.