Naambeeld Belastingdienst/Toeslagen

Hoe maak ik bezwaar tegen een definitieve berekening?

Na afloop van het jaar krijgt u de definitieve berekening van uw toeslag. Hiertegen kunt u bezwaar maken met het formulier Bezwaar definitieve berekening toeslag

Wilt u bijlagen meesturen om uw bezwaar te onderbouwen? Zet dan op elke pagina van elke bijlage het beschikkingsnummer. In de beschikking over 2012 of 2013 vindt u uw beschikkingsnummer per toeslag, onder het bedrag van die toeslag.

Let op!

Uw bezwaar moet binnen 6 weken na de datum van de beschikking bij ons binnen zijn.

Zodra wij uw bezwaar hebben ontvangen, krijgt u van ons een ontvangstbevestiging.

Uitstel van betaling

Als u een bezwaar hebt ingediend, krijgt u meestal uitstel van betaling. U krijgt geen uitstel van betaling in de volgende gevallen:

  • U hebt onjuiste gegevens aan ons doorgegeven.
  • Er is sprake van opzet of grove schuld.
  • Wij hebben u een boete opgelegd.

Had u uitstel van betaling tijdens de behandeling van uw bezwaar? En hebt u geen, of maar gedeeltelijk, gelijk gekregen? Dan is het uitstel van betaling afgelopen. U moet het bedrag alsnog binnen 24 maanden terugbetalen. Deze termijn begint op de datum van de definitieve berekening.

Voorbeeld

U maakt bezwaar tegen de rekenhuur die wij hebben gebruikt bij de definitieve berekening van uw huurtoeslag en krijgt uitstel van betaling. U krijgt onze beslissing op uw bezwaar 3 maanden na de definitieve berekening. Wij geven u geen gelijk. Dan hebt u nog 21 maanden de tijd om het bedrag terug te betalen.

Hebt u al een betaling gedaan en krijgt u gelijk? Dan krijgt u het betaalde bedrag terug. 

Als u uitstel van betaling hebt, moet u wel rente betalen over het bedrag dat nog open staat. Als wij tegemoetkomen aan uw bezwaar, krijgt u de betaalde rente terug.

Nog niets gehoord?

Hebt u bezwaar gemaakt? Dan moeten wij binnen 12 weken na de datum op de beschikking een beslissing nemen. Wij kunnen deze termijn verlengen met 6 weken. U ontvangt dan een brief. Is onze beslistermijn van 12 of 18 weken verstreken en hebt u nog steeds geen reactie van ons gekregen? Dan kunt u ons in gebreke stellen.