Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

Belastingdienst

Wanneer moet u bpm betalen?

U moet bpm betalen in de volgende gevallen:

  • U laat een personenauto, motor of bestelauto in het Nederlandse kentekenregister registreren. Voor een bestelauto betaalt u bpm als deze op of na 1 juli 2005 voor het eerst in gebruik is genomen en u geen ondernemer bent of niet voldoet aan de ondernemersregeling.
    Koopt u een nieuwe auto? Dan verzorgt de dealer, autoverkoper of importeur meestal de registratie.
  • U maakt gebruik van de openbare weg in Nederland met een bestelauto die tot personenauto is omgebouwd. U hebt veranderingen aan de bestelauto aangebracht, waardoor deze niet meer voldoet aan de fiscale inrichtingseisen aan bestelauto's.
  • U gebruikt als inwoner van Nederland een auto of motor die niet is geregistreerd in Nederland. U gebruikt die auto of motor op de openbare weg in Nederland. Voor bestelauto's geldt dit alleen als de bestelauto in gebruik is genomen op of na 1 juli 2005.
  • U voldoet niet meer aan de voorwaarden van de ondernemersregeling of gehandicaptenregeling.
  • U voldoet niet meer aan de regeling taxivervoer of openbaar vervoer.
  • U woont in Nederland en u wilt langer dan 14 dagen in Nederland rijden met een personenauto, motor of bestelauto met een buitenlands kenteken die u in het buitenland hebt geleend, gehuurd of geleaset. Is de periode genoemd in het huur- of leasecontract niet langer dan 4 jaar? Dan betaalt u alleen bpm over de huur- of leaseperiode.
  • U hebt de motor van uw personenauto binnen 3 jaar na inschrijving in het kentekenregister in een zodanige staat gebracht, dat de CO2-uitstoot hoger is dan de CO2-uitstoot zoals vastgelegd bij de registratie.