Naambeeld Belastingdienst/Toeslagen

Hoe werken toeslagen?

Toeslag berekenen

Wilt u weten of uw klant recht heeft op een toeslag? En zo ja, hoeveel? U kunt eenvoudig een proefberekening maken. Bereken het toetsingsinkomen van uw klant met de Rekenhulp toetsingsinkomen.

Toeslag aanvragen

Als uw klant aan de voorwaarden voor een toeslag voldoet, dan kan hij deze zelf aanvragen met Mijn toeslagen. Voor kindgebonden budget bekijken wij meestal zelf met onze gegevens of iemand daar recht op heeft. Elke toeslag hoeft maar 1 keer te worden aangevraagd. Daarna krijgt uw klant de toeslag elk jaar vanzelf.

Lees meer hierover bij Toeslag aanvragen.

Toeslag wijzigen

Als er iets verandert in iemands leven (zoals zijn inkomen), kan de hoogte van zijn toeslag veranderen. Daarom is het belangrijk dat uw klant wijzigingen binnen 4 weken aan ons doorgeeft. Zoals een verandering in de samenstelling van het huishouden, of een wijziging in de kinderopvang. Uw klant kan wijzigingen zelf doorgeven met Mijn toeslagen. Zodra wij een wijziging ontvangen die gevolgen heeft voor de hoogte van de toeslag, passen wij het voorschot aan.

Lees meer hierover bij Wijziging doorgeven.

Toeslag stopzetten

Heeft uw klant geen recht meer op toeslag? Of wil hij geen toeslag meer ontvangen? Dan kan hij zijn toeslag op elk moment stopzetten. Dit kan ook met terugwerkende kracht. Hij moet dan wel de te veel ontvangen toeslag terugbetalen. Hij kan zijn toeslag zelf stopzetten met Mijn toeslagen.

Let op!

Is het inkomen van uw klant of zijn partner gestegen? En heeft hij daardoor misschien geen recht meer op toeslag? Dan moet hij de toeslag niet stopzetten, maar ons het nieuwe inkomen doorgeven. Als in zo'n geval bij het definitief berekenen blijkt dat het inkomen toch lager uitvalt, kennen wij de toeslag alsnog toe. De Rekenhulp toetsingsinkomen helpt u met het inschatten van het nieuwe inkomen.

Lees meer hierover bij Toeslag stopzetten.