Aangifte invullen

Welke gegevens u moet invullen in de aangifte ten uitvoer, is afhankelijk van de specifieke situatie van de zending. U kunt daar alles over lezen in de Toelichting Enig document.

Hebt u veiligheidsgegevens beschikbaar en zijn deze van toepassing op de uit te voeren goederen? Dan moet u deze gegevens melden in de uitvoeraangifte volgens bijlage 30 bis van Verordening (EEG) nr. 2454/93.

Het gaat om de volgende gegevens:

  • codes van landen die deel uitmaken van het totale vervoerstraject
  • de VN-code gevaarlijke goederen
  • een uniek referentienummer van de zending (*)
  • de code betalingswijze vervoerskosten
  • naam, adres en woonplaats van de geadresseerde (**)

(*) Is het unieke referentienummer van de zending nog niet beschikbaar? Dan moet u minimaal één bescheid van het soort vervoer opgeven (bijvoorbeeld de vrachtbrief wegvervoer, code N730). U vindt de bescheiden die horen bij het soort vervoer in het codeboek Douane.

(**) Op dit moment kunnen in DSU (Douane Sagitta Uitvoer) alleen NAW-gegevens worden vermeld. Het is nog niet mogelijk om, voor zover van toepassing, een EORI-nummer te vermelden. Gezien het feit dat DSU op termijn wordt vervangen, is het invullen van het EORI-nummer pas mogelijk vanaf het moment dat het nieuwe aangiftesysteem operationeel is.

Een aantal gegevens moet u in de vorm van een letter- of cijfercode vermelden. Dit noemen we Douane-codes. Alle Douane-codes staan in het codeboek Douane.

Let op!

Noorwegen, Zwitserland (inclusief Liechtenstein) en Andorra maken geen deel uit van de EU. Ze behoren wel tot het zogenoemde veiligheidsgebied van de EU.

Gaan de goederen naar een van deze landen? Dan hoeft u geen veiligheidsgegevens op te nemen in de uitvoeraangifte. Gaan de goederen via één van deze landen naar een land dat niet behoort tot het veiligheidsgebied van de EU? Dan moet u de veiligheidsgegevens wel opnemen in de uitvoeraangifte.

Voor de verzamelzending bij uitvoer is de bescheidcode ‘8030’ opgenomen in codeboek Douane, onderdeel uitvoer, Tabel T03.

U kunt de aangifte laten opmaken door een intermediair, bijvoorbeeld een douane-expediteur. Douane-expediteurs zijn gespecialiseerd in douaneaangiften. Ze hebben aansluitingen om aangiften elektronisch in te dienen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.