Schriftelijke aangifte

U kunt de uitvoeraangifte in uitzonderingsgevallen schriftelijk indienen. Dit geldt voor u als marktdeelnemer alleen als u de noodprocedure mag gebruiken. Hiervoor moet u het formulier 'Enig Document' gebruiken samen met een document veiligheid volgens het model van bijlage 45 decies TVo. CDW en een lijst van artikelen volgens het model van bijlage 45 undecies TVo. CDW. Welke bladen van het Enig Document en welke gegevens u moet invullen, hangt af van de specifieke situatie van de zending die u ten uitvoer aangeeft. 

In de Toelichting Enig Document (Bijlage VI Algemene douaneregeling) kunt u lezen welke versie van het Enig Document u moet gebruiken in uw specifieke situatie. De toelichting geeft ook uitleg over hoe het Enig document ingevuld moeten worden. 
U kunt de Toelichting Enig document downloaden.

In plaats van het Enig Document kunt u ook gebruik maken van de modellen voor het Enig Document uitvoer/veiligheid en de lijst van artikelen uitvoer/veiligheid zoals deze zijn opgenomen in de bijlagen 45 duodecies en 45 terdecies TVo. CDW.

Daarnaast kunt u gebruik maken van het Uitvoer Geleidedocument dat uw systeem aanmaakt als u aangifte ten uitvoer doet. Dit kan alleen:

  • als of het berichtenverkeer met de Douane verstoord is, 
  • of als het geautomatiseerde systeem van de Douane niet werkt

Zie ook

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.