Naambeeld Belastingdienst/Douane

Gebruikstarief

In het Gebruikstarief vindt u het tarief van invoerrechten en (overzichten van) andere regelingen die gelden bij de in- en uitvoer van goederen. De gegevens worden elke dag ververst zodat u steeds beschikt over een actuele versie. De Douane publiceert elke werkdag een nieuwe versie van het Gebruikstarief. Ga naar het Gebruikstarief.

Let op!

Gebruikstarief wordt mogelijk als blanco pagina weergegeven in Windows Internet Explorer. 
De site van Microsoft biedt een oplossing voor dit probleem.