Naambeeld Belastingdienst/Douane

Codeboek Douane (tot en met 30 juni 2014 codeboek Sagitta)

Doet u aangifte bij de Douane? Dan hebt u daarbij wettelijke codes (Douane-codes, tot en met 30 juni 2014 Sagitta-codes) nodig. Dit zijn codes die de computersystemen van de Douane gebruiken.

Alle Douane-codes zijn opgenomen in het Codeboek Douane (tot en met 30 juni 2014 codeboek Sagitta).

Codeboek Douane (tot en met 30 juni 2014 codeboek Sagitta) bevat ook systeemtabellen met gegevens die gebruikt worden voor communicatie tussen de systemen van de Douane en de aangevers.

Codeboek Sagitta wordt Codeboek Douane

Codeboek Sagitta verandert van naam, en heet vanaf 1 juli 2014 Codeboek Douane.

De naamswijziging van Codeboek Sagitta naar Codeboek Douane verwerken we stapsgewijs. Op veel plaatsen is de naam al veranderd, op enkele andere plaatsen nog niet. We werken er hard aan om de verandering overal door te voeren.

We hebben gekozen voor de nieuwe naam Codeboek Douane, omdat in het Codeboek ook codes staan voor onze andere elektronische aangiftesystemen.

Zie