Naambeeld Belastingdienst/Douane

Aangiftesysteem AGS

De Douane werkt aan één nieuw aangiftesysteem: AGS. Het neemt op termijn de plaats in van een aantal aangiftesystemen van de Douane. U kunt nu al met AGS opslag- en invoeraangiften doen.

Verschillen tussen AGS en DSI

De verschillen tussen het nieuwe aangiftesysteem (AGS) en Douane Sagitta Invoer (DSI) worden uitgelegd in een 28 minuten durende presentatie. Daarin komen aan de orde:

 • Aanleiding en ontwerpkeuze AGS
 • Verschillen tussen DSI en AGS
 • AGS en Douane Tarief Voorziening (DTV)

Ga naar de presentatie DSI versus AGS, de stand per 1 oktober 2014.
(You Tube: http://www.youtube.com/watch?v=Xpa5w_hob8w&feature=youtu.be)

AGS -weetjes gepubliceerd (juli 2014)

Weetjes over aangifte doen met AGS 2 - besproken tijdens webinairs van mei/juni 2014 - staan nu op onze website.

Laatste nieuws AGS in nieuwsberichten

Het laatste nieuws over AGS staat in de nieuwsberichten op deze site:

Er zijn ook nieuwsbrieven Aangiftesysteem AGS op deze site. 

Veelgestelde vragen over AGS

De Douane heeft informatiebijeenkomsten gehouden in mei 2013. Hierin zijn presentaties gegeven door het bedrijfsleven en de Douane, en zijn vragen gesteld door het bedrijfsleven. De Douane geeft antwoord op die vragen in het document: Vragen en antwoorden over AGS 2. Deze presentaties en vragen en antwoorden vindt u op de pagina:
AGS - Weetjes over AGS 2 - Antwoorden op vragen over AGS 2 - Informatie over AGS 2

Film AGS proces invoer

Bekijk nu de Film AGS proces invoer.

Planning invoering AGS

 • AGS 2: Invoer - opgeleverd op 6 oktober 2013
 • AGS 3: Uitvoer - de invoeringsdatum en -termijn wordt in overleg met het bedrijfsleven bepaald
 • AGS 4: Overig (kennisgeving/melding, GPA voor het deel aanvullende aangifte) - de invoeringsdatum en -termijn wordt in overleg met het bedrijfsleven bepaald

Vergunning

Hebt u een vergunning elektronisch aangeven voor DSI en/of DSU? U ontvangt een nieuwe Vergunning elektronisch aangeven AGS. De vergunningen elektronisch aangeven voor DSI en/of DSU blijven geldig zolang u DSI en/of DSU gebruikt, maar uiterlijk tot het moment dat deze aangiftesystemen zijn uitgefaseerd.

Beschikt u niet over een vergunning elektronisch aangeven voor DSI en/of DSU, en wilt u gebruik gaan maken van AGS? Vraag dan een Vergunning elektronisch aangeven AGS aan met het formulier Aanvraag Vergunning elektronisch aangeven uitvoer vervoer en invoer.

Op naar AGS 2

In 2013 vindt de overgang van DSI naar AGS 2 gefaseerd plaats. Deze fasering is mede op verzoek van bedrijfsleven, softwareleveranciers en koepelorganisaties, die meedenken over de manier van invoering.

 

Periode Omschrijving
Prefase

2013

Vanaf oktober 2013 gaat een groep van maximaal 50 geselecteerde aangevers over naar AGS 2. Het gaat om aangevers die software gebruiken van verschillende leveranciers.
De ervaringen uit deze fase worden gebruikt om eventuele oneffenheden in AGS 2 te herstellen.
Overgangfase

Start in 2014

In de overgangsfase gaan de overige aangevers over op AGS. De exacte start- en einddatum van de overgangsfase wordt in overleg tussen Douane en bedrijfsleven vastgesteld.

Tijdens de invoering van AGS 2 blijft Douane Sagitta Invoer (DSI) beschikbaar voor douanemedewerkers om aangiften af te werken.

Software gekocht bij een leverancier (softwareontwikkelaar)?

Als u uw aangiftesoftware betrekt van een leverancier, dan zorgt deze voor de aanpassing van uw software. Uw softwareleverancier neemt contact met u op over wanneer en hoe u kunt overgaan op AGS 2. De Douane maakt samen met de softwareleveranciers de planning.

Zelf aangiftesoftware ontwikkeld? Pas de software nu aan!

Hebt u zelf aangiftesoftware ontwikkeld om invoeraangiften te doen? Pas uw software dan aan! De specificaties hiervoor zijn verkrijgbaar via de community voor softwareleveranciers. Daarnaast hoeft u voorlopig niets te doen. De Douane neemt tijdig contact met u op om te overleggen wanneer, en hoe hoe u kunt overgaan op het nieuwe systeem.

Wat gaat er veranderen?

De veranderingen als gevolg van AGS 2 hebben vooral te maken met meer geautomatiseerd berichtenverkeer. Dit verhoogt de efficiëntie en verkort de doorlooptijden. Hieronder een overzicht van wat zoal verandert.

Onvolledige aangifte

 • U kunt digitaal bij het doen van de aangifte een verzoek tot verlenging van de termijn indienen.
 • Het verzoek kan niet na aanvaarding van de aangifte ingediend worden.
 • U kunt digitaal de aangifte aanvullen.
 • AGS bewaakt de wettelijke termijn.
 • U ontvangt één of meer herinneringsbericht(en) voor het doen van de aanvulling(en).
 • Na ontvangst van de aanvulling(en) handelt AGS de aangifte geautomatiseerd af.

Let op!

Dient u geen aanvulling in? Dan handelt AGS de aangifte automatisch af. 
En dat gebeurt bij het ontbreken van preferentiële bescheiden tegen het hoge tarief.

Vooraf aangifte

 • U kunt digitaal de aangifte aanvullen.
 • AGS bewaakt de wettelijke termijn voor het aanbrengen van goederen.

Dient u geen aanvulling in binnen de wettelijke termijn? Dan verwijdert AGS de aangifte na verloop van de termijn geautomatiseerd.

Afhandelen aangifte

 • Geen controle
  AGS handelt de aangifte volledig geautomatiseerd af en geeft goederen vrij.
 • Niet wegvoeringsverhinderende controle (bijv. bepaalde bescheidcontroles)
  AGS bepaalt geautomatiseerd het douanestandpunt en geeft de goederen vrij.
  Na het inbrengen van controleresultaten volgt de volledige afhandeling van de aangifte.
 • Wegvoeringsverhinderende controle (bijv. fysieke controle)
  AGS bepaalt het douanestandpunt en geeft de goederen pas vrij na het inbrengen van controleresultaten.

Zekerheid

AGS meldt als er onvoldoende zekerheid is gesteld en bewaakt de ophoging van het saldo.

Nieuw Tariefsysteem DTV (Douane Tarief Voorziening)

Met de komst van AGS nemen we ook in productie: een nieuw tariefsysteem DTV (Douane Tarief Voorziening). DTV kunt u benaderen via www.douane.nl, onderdeel Gebruikstarief. Maar u kunt DTV ook rechtstreeks in uw eigen applicatie benaderen als uw softwareleverancier deze mogelijkheid inbouwt(zogenoemd system-to-system). Met DTV:

 • kan een proefaangifte gemaakt worden.
 • is uitvraging van uw aangiften mogelijk op datum, nieuwe en beëindigde goederencode.
 • is opvragen status tariefcontingent mogelijk.

Verzoeken

U kunt digitaal verzoeken indienen voor correctie en ongeldig maken van invoeraangiften in AGS. AGS verwerkt uw verzoeken waar mogelijk geautomatiseerd.

Nog 1 grenswaarde voor EU-heffingen

Er bestaat met de invoering van AGS 2 nog maar 1 grenswaarde per aangifte voor de EU heffingen. (De huidige grenswaarde per artikel voor Nederlandse en EU heffingen gaat vervallen.)

Aanvraag tariefcontingenten

AGS handelt uw aanvraag voor tariefcontingenten volledig geautomatiseerd af.

Stapsgewijze overgang van DSI naar AGS mogelijk

Vanaf 6 oktober 2013 vervangt AGS 2 (AanGifteSysteem) DSI (Douane Sagitta Invoer). De vervanging gebeurt gefaseerd. In de planning staat wanneer we aangevers met hun klanten op AGS aansluiten. Wij bieden u (aangever) onder voorwaarden de mogelijkheid om uw klanten in stappen over te zetten van DSI naar AGS. Zie de pagina: 
Voorwaarden voor een stapsgewijze overgang van DSI naar AGS 2.

Presentaties AGS 2

De Douane heeft informatiebijeenkomsten gehouden in mei 2013. Hierin stond de vervanging van Douane Sagitta Invoer door AGS 2 centraal. U vindt de presentaties op de pagina: 
AGS - Weetjes over AGS 2 - Antwoorden op vragen over AGS 2 - Informatie over AGS 2
in de downloads:
AGS 2 - Info gegeven op voorlichtingsbijeenkomsten mei 2013 (door Douane) en
AGS 2 - Voorlichting AGS Invoer van EVO, Fenex en Douane (mei 2013)

Veelgestelde vragen

De Douane heeft informatiebijeenkomsten gehouden in mei 2013. Hierin zijn vragen gesteld door het bedrijfsleven. De Douane geeft antwoord op die vragen in het document: Vragen en antwoorden over AGS 2. U vindt het document op de pagina: 
AGS - Weetjes over AGS 2 - Antwoorden op vragen over AGS 2 - Informatie over AGS 2

De vragen en antwoorden worden regelmatig aangevuld en/of geactualiseerd.

Waarom AGS?

De invoering van AGS is nodig omdat het huidige systeem na 25 jaar aan vervanging toe is. Met AGS is de geautomatiseerde ondersteuning van de aangifteprocessen van de Douane klaar voor de toekomst en op de komst van het gemoderniseerde Communautair Douanewetboek (UCC).

Zo is het systeem gebaseerd op het Wereld Douane Organisatie (WDO) Data Model versie 3. Dit model wordt gebruikt voor (internationale) gegevensuitwisseling tussen het bedrijfsleven en overheden (b.v. Nationaal Single Window Handel en Transport) en tussen overheden onderling.

Voor verdere informatie over het datamodel kunt u terecht op de website van Logius.