Preferentieel tarief (tariefpreferentie)

De EU heeft met veel niet-EU-landen handelsovereenkomsten afgesloten. Daarin is afgesproken dat een nulrecht of een verlaagd recht bij invoer wordt geheven op aangewezen goederen die van oorsprong uit die landen zijn. Dit kan ook in de vorm van een tariefcontingent (tariefpreferentie).

De EU hanteert ook een verlaagd recht of nulrecht bij aangewezen goederen die van oorsprong zijn uit een aantal ontwikkelingslanden. Deze preferentiële rechten zijn gebaseerd op het 'Algemeen Preferentieel Systeem'.

Als u aanspraak wilt maken op een preferentieel tarief, dan moet u bewijzen dat de goederen voldoen aan de voorwaarden die daarvoor gelden. Dit kan betekenen dat u de oorsprong van de goederen die u wilt invoeren moet aantonen door middel van een zogeheten oorsprongsbescheid. Als u dit oorsprongsbescheid niet of te laat overlegt, dan wordt het normaal geldende recht bij invoer toegepast.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.