Bindende oorsprongsinlichtingen

Een Bindende oorsprongsinlichting (BOI) is een schriftelijke verklaring van de Douane waarin staat wat de oorsprong is van het in de BOI omschreven product. Daardoor weet u vooraf welke oorsprongsregels er gelden bij de Douane.

In de omschrijving staan onder andere gegevens over de aard en samenstelling van het product, de vervaardigingswijze, de waardeverhoudingen tussen de verschillende materialen en de goederencodes van de gebruikte materialen. Welke gegevens precies nodig zijn, is afhankelijk van de oorsprongsregels die van toepassing zijn. U moet een BOI die u wilt gebruiken bij de invoer van goederen in Nederland aanvragen bij:

Belastingdienst/Douane Nijmegen
Afdeling Oorspongszaken
Postbus 3070
6401 DN HEERLEN

Nadat u uw aanvraag hebt ingediend, krijgt u een overzicht van de gegevens die u moet opgeven.

Als u goederen gaat uitvoeren en u wilt een BOI voor de invoer van deze goederen in andere landen, dan moet u de aanvraag indienen bij:

  • de Kamer van Koophandel waarbij u bent ingeschreven, of
  • als u niet bent ingeschreven bij een Kamer van Koophandel: de Kamer van Koophandel in Amsterdam of Rotterdam

Een BOI is bindend voor alle lidstaten in de Europese Gemeenschap gedurende een periode van 3 jaar na afgifte.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.