Onvolledige aangifte

Een aangifte is onvolledig als:

  • niet alle nodige gegevens zijn ingevuld, of
  • niet alle nodige bescheiden zijn bijgevoegd

De Douane kan een onvolledige aangifte toch in behandeling nemen, als er een geldige reden is voor de onvolledige aangifte. Dat is bijvoorbeeld het geval als de oorsprongbescheiden waarmee u de goederen onder een prefentieel tarief wilt invoeren, nog niet kunnen worden overgelegd, omdat ze met de post of koerier onderweg zijn. In zo'n geval kan de Douane uw aangifte toch al in behandeling nemen.

Onvolledige aangiften kunnen zowel elektronisch als schriftelijk worden gedaan. De Douane geeft de voorkeur aan elektronische aangiften.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.