Vereenvoudigde procedures

Het kan gebeuren dat u op het moment dat u een aangifte ten invoer wilt doen, nog niet over alle nodige gegevens of bescheiden beschikt. Onder bepaalde voorwaarden kunt u dan een vereenvoudigde procedure volgen. Vereenvoudigde procedures kunnen ook helpen om de aangiften efficiënter te laten verlopen.

De Douane heeft de volgende vereenvoudigde procedures voor de aangifte ten invoer:

Om de vereenvoudigde aangifte en de domicilieringsprocedure te mogen toepassen, hebt u een vergunning van de Douane nodig.

De vereenvoudigde procedures kunnen zowel elektronisch als schriftelijk worden ingediend. De Douane geeft de voorkeur aan elektronische aangiften.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.