Kennisgeving uitwijk

Er is sprake van uitwijk als een (lucht)vaartuig:

  • aankomt op een ander kantoor van binnenkomst dan is vermeld in de summiere aangifte bij binnenkomst, en
  • dit nieuwe kantoor van binnenkomst niet als opvolgende (lucht)haven is vermeld in de summiere aangifte bij binnenkomst

De exploitant van het vervoermiddel of zijn vertegenwoordiger meldt de uitwijk bij de Douane waar de summiere aangifte bij binnenkomst is ingediend. Hij doet dit elektronisch met een ‘verzoek om uitwijking’. De Douane stuurt de resultaten van de risicoanalyse safety & security naar de nieuwe eerste (lucht)haven van binnenkomst.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.