Naambeeld Belastingdienst/Douane

Accijnsgoederen verzenden

Het vervoer van accijnsgoederen binnen de Europese Unie is aan regels gebonden. Daarbij zijn er verschillende regels voor vervoer van accijnsgoederen waarover:

 • accijns is wel betaald
 • accijns nog niet is betaald

Accijns is nog niet betaald (schorsing van de accijns)

De accijnsgoederen waarover de accijns nog niet is betaald (schorsing van de accijns), moet u binnen de Europese Unie vervoeren onder begeleiding van een elektronisch administratief document (e-AD). Dit document wordt door de verzender van de goederen gemaakt via het Excise Movement and Control System (EMCS).

Het e-AD mag alleen worden gebruikt als de verzender:

 • een Vergunning accijnsgoederenplaats heeft (in andere lidstaten: belastingentrepot) of
 • een geregistreerde afzender is

en

 • ontvanger een van de volgende vier vergunningen heeft:
  • Vergunning geregistreerde geadresseerde in een andere lidstaat van de Europese Unie
  • Vergunning geregistreerde geadresseerde (tijdelijk) in een andere lidstaat van de Europese Unie of
  • Vergunning accijnsgoederenplaats
  • een vergunning belastingentrepot in een andere lidstaat van de Europese Unie
 • of de ontvanger is gevestigd buiten de Europese Unie
  In dat geval is er sprake van uitvoer.

Iedereen kan controleren of een ontvanger van accijnsgoederen in een van de lidstaten een van de vier vereiste vergunningen heeft. Dit kan op de website van de Europese Unie, SEED on Europe (SEED = System for Exchange of Excise Data).

EMCS volgt het vervoer van accijnsgoederen. EMCS gebruikt daarbij informatie die belanghebbenden door middel van berichten hebben ingevoerd in het systeem.

Meer informatie over EMCS vindt u in ons websiteonderdeel: EMCS.

Accijns is wel betaald

Het vervoer in Nederland van accijnsgoederen waarover accijns in Nederland is betaald, moet plaatsvinden met een 'herkomstdocument' (bijvoorbeeld een factuur of vervoersdocument).

Accijnsgoederen moeten worden vervoerd met een 'Vereenvoudigd administratief geleidedocument' als:

 • er voor de goederen accijns is betaald in de lidstaat van verzending, en
 • de goederen worden verzonden naar een andere lidstaat