Accijnsgoederen of verbruiksbelastinggoederen vervaardigen

Voordat u accijnsgoederen en/of verbruiksbelastinggoederen in Nederland vervaardigt moet u altijd hebben: een Vergunning vervaardiging in een accijnsgoederenplaats en/of een Vergunning inrichting voor de vervaardiging van verbruiksbelastinggoederen.

De vervaardigde accijnsgoederen of verbruiksbelastinggoederen liggen:

  • onder schorsing van accijns in uw accijnsgoederenplaats
  • onder schorsing van verbruiksbelasting in uw inrichting voor verbruiksbelastinggoederen.

U moet de accijns of verbruiksbelasting pas betalen als u de goederen uit uw accijnsgoederenplaats of uw inrichting voor verbruiksbelastinggoederen uitslaat tot verbruik. U betaalt accijns of verbruiksbelasting periodiek achteraf.

In de vergunning staat onder andere op welke locatie u welke accijnsgoederen of verbruiksbelastinggoederen mag vervaardigen en opslaan. (Een woonhuis komt niet in aanmerking als locatie.)

Aanvraagformulieren voor Vergunning accijnsgoederenplaats of inrichting voor verbruiksbelastinggoederen

U kunt de volgende formulieren downloaden:

Periodieke aangifte

Met een Vergunning vervaardiging in een accijnsgoederenplaats of Vergunning inrichting voor de vervaardiging van verbruiksbelastinggoederen moet u periodiek elektronisch aangifte doen van de te betalen accijns of verbruiksbelasting. Uw elektronische aangifte vindt u in het beveiligde gedeelte van www.belastingdienst.nl. 

De periode waarover u aangifte moet doen staat in de vergunning. De tarieven vindt u in de tarievenlijst.

Hebt u vragen over het elektronisch aangeven? Neem contact op met de BelastingTelefoon.

Hebt u vragen over accijns of verbruiksbelasting? Neem dan contact op met de BelastingTelefoon Douane.

Zie ook

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.