Naambeeld Belastingdienst/Douane

Accijnsgoederen ontvangen uit een ander EU-land

Regelmatig accijnsgoederen onder schorsing van accijns ontvangen

Verwacht u regelmatig accijnsgoederen uit een ander EU-land en de accijns is nog niet betaald in het andere EU-land? Dan moet u voordat u de zending ontvangt een Vergunning geregistreerde geadresseerde hebben.

U kunt downloaden: de Aanvraag Vergunning geregistreerde geadresseerde.

Na ontvangst van de accijnsgoederen moet u de accijns op aangifte voldoen. Die aangifte moet u elektronisch doen, uiterlijk op vrijdag na de week van ontvangst. Ga daarvoor naar het beveiligde gedeelte van www.belastingdienst.nl.

U kunt Informatie over het gebruik van een Vergunning geregistreerde geadresseerde downloaden.

Incidenteel accijnsgoederen onder schorsing van accijns ontvangen

Verwacht u incidenteel accijnsgoederen uit een ander EU-land en is de accijns nog niet betaald in het andere EU-land? Dan moet u, voordat u de zending ontvangt, een Vergunning geregistreerde geadresseerde (tijdelijk) hebben.

Deze vergunning geldt voor:

  • 1 vervoersbeweging
  • 1 bepaalde hoeveelheid goederen
  • 1 afzender
  • 1 tijdvak

U kunt downloaden, de Aanvraag Vergunning geregistreerde geadresseerde (tijdelijk).

Na ontvangst van de accijnsgoederen moet u aangifte doen. Die aangifte moet u elektronisch doen, uiterlijk op vrijdag na de week van ontvangst. Ga daarvoor naar het beveiligde gedeelte van www.belastingdienst.nl. 

U kunt de Informatie over het gebruik van een Vergunning geregistreerde geadresseerde (tijdelijk) downloaden.

Accijnsgoederen ontvangen waarvoor de accijns in een andere lidstaat is betaald

Ontvangt u accijnsgoederen waarvan de accijns al in het andere EU-land is betaald? Dan hebt u geen vergunning nodig. Voorafgaand aan de verzending moet u de Douane hierover inlichten en zekerheid stellen voor de accijns. Daarna moet u de accijnsgoederen met een vereenvoudigd administratief geleidedocument naar Nederland vervoeren of laten vervoeren. In Nederland moet u de accijns op aangifte voldoen voor de accijnsgoederen die u hebt ontvangen. Die aangifte moet u elektronisch doen, uiterlijk 1 werkdag na ontvangst. Ga daarvoor naar het beveiligde gedeelte van www.belastingdienst.nl.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de pagina Digitaal aangeven

Hebt u vragen over het elektronisch aangeven? Neem contact op met de BelastingTelefoon.

Hebt u vragen over accijns of verbruiksbelastingen? Neem dan contact op met de BelastingTelefoon Douane.